• <
pge_baltica_390x100_duży

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych 1230 inwestorom

pc

28.06.2018 03:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych 1230 inwestorom

Partnerzy portalu

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych 1230 inwestorom - GospodarkaMorska.pl

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych serii E 1230 inwestorom. Papiery te były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,06 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka dokonała redukcji zapisów – podał płocki koncern.

W ramach realizowanego od 2017 r. programu emisji obligacji detalicznych, PKN Orlen oferował w ostatniej serii E 4-letnie papiery dłużne oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, na którą składa się WIBOR 6M i marża w wysokości 1,2 proc. Liczba subskrybowanych obligacji detalicznych przekroczyła łączną liczbę oferowanych.

Jak poinformował w środę PKN Orlen, w okresie subskrypcji, od 18 do 25 czerwca, 1245 inwestorów złożyło zapisy na 2 mln 102 tys. 907 sztuk obligacji płockiego koncernu serii E - ostatecznie spółka przydzieliła 2 mln obligacji 1 230 inwestorom.

PKN Orlen zaznaczył, iż dokonał redukcji zapisów złożonych od 22 do 25 czerwca włącznie, a średnia stopa redukcji wyniosła 68,42 proc. Obligacje serii E płockiego koncernu były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,06 zł w zależności od dnia złożenia zapisu.

„Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 mln 10 tys. 423,85 zł” – podała spółka. PKN Orlen wyjaśnił, że koszty programu, w którym przeprowadzono pięć emisji obejmujących po 2 mln obligacji w kolejnych seriach A, B, C, D i E, szacowane są ok. 5,5 mln zł „łącznie na cały program”.

„Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadającego na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem programu” - zapowiedział płocki koncern.

Wcześniej, PKN Orlen informował, że wszystkie jego obligacje detaliczne otrzymały ocenę agencji Fitch Ratings, która przyznała całemu finalizowanemu aktualnie programowi emisji rating na poziomie A(pol).

Obecny program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zakładał wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, co stało się w lipcu 2017 r. Spółka zapowiadała, że jej intencją jest notowanie papierów dłużnych na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - tak stało się już w przypadku serii A, B, C i D.

„Grupa Orlen odgrywa ważną rolę z punktu widzenia rozwoju gospodarki i rynków finansowych w Polsce. Dlatego chętnie angażujemy się w aktywizację krajowego rynku kapitałowego, m.in. poprzez wprowadzenie wszystkich naszych obligacji detalicznych do obrotu na platformę Catalyst. W ten sposób również wzmacniamy naszą pozycję i zaufanie ze strony inwestorów. Najlepszym potwierdzeniem jest właśnie sukces programu obligacji detalicznych” – podkreślał ostatnio prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Finalizowany obecnie program emisji obligacji detalicznych PKN Orlen jest drugim w historii płockiego koncernu. W 2014 r. spółka zakończyła wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł - było to sześć serii, w tym cztery o wartości po 200 mln zł i dwie o wartości po 100 mln zł.

PKN Orlen przeprowadził także dwie emisje 7-letnich euroobligacji, w tym przypadku za pośrednictwem swej szwedzkiej spółki Orlen Capital: w 2014 r. o wartości 500 mln euro oraz w 2016 r. o wartości 750 mln euro. W marcu 2017 r. spółka Orlen Capital została wyróżniona przez warszawską GPW w kategorii największa wartość debiutu na rynku Catalyst w 2016 r. w związku z wprowadzeniem do obrotu euroobligacji.

Na początku 2012 r. płocki koncern wyemitował z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł.

Zarówno przy emisji obligacji, jak i euroobligacji, PKN Orlen podkreślał, że „pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju”.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.