• <
urząd_morski_gdynia_2021

Prezydent podpisał konwencję dotyczącą wymagań w zakresie wyszkolenia marynarzy

14.04.2015 11:07 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Prezydent podpisał konwencję dotyczącą wymagań w zakresie wyszkolenia marynarzy
Prezydent podpisał konwencję dotyczącą wymagań w zakresie wyszkolenia marynarzy - GospodarkaMorska.pl

W ubiegłym tygodniu Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z 5 marca 2015 o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw i pełnienia wacht dla załóg statków rybackich.

Dla Polski szczególne znaczenie mają konwencje i standardy Międzynarodowej Organizacji Morskiej - IMO (International Maritime Organization)  dotyczące bezpieczeństwa żeglugi, w tym szkolenia załóg statków morskich i ochrony środowiska morskiego. 

Pierwszym prawnie wiążącym dokumentem ustanawiającym na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 m jest konwencja STCW-F, która weszła w życie w roku 2012.  Określono w niej wymagania minimalne, których państwa zobowiązane są przestrzegać i które mogą podwyższyć, zgodnie z własną polityką szkolenia kadr morskich.

Konwencja została uchwalona w celu zagwarantowania możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żeglugi, a w szczególności bezpieczeństwa statków rybackich oraz pracujących na nich rybaków.  Biorąc pod uwagę fakt, iż około 3000 osób posiada świadectwa lub dyplomy w rybołówstwie morskim, wydane przez polską administrację morską, ratyfikacja Konwencji STCW-F umożliwi polskim rybakom pracę u armatorów polskich i zagranicznych. Obowiązujące w Polsce akty prawne regulujące problematykę, której dotyczy omawiana konwencja, zawierają już rozwiązania, do których zobowiązuje stronę polską ratyfikacja Konwencji. Wprowadzono do nich także zgodne z konwencją definicje,  a także  nowy dyplom  szypra żeglugi nieograniczonej. Osoby posiadające taki dyplom będą uprawnione do dowodzenia statkami rybackimi o długości powyżej 24 m w żegludze nieograniczonej. 

Dotychczas funkcjonującym dyplomom szypra 1 i 2 klasy rybołówstwa morskiego przyporządkowano nowe uprawnienia.  Zgodnie z wymaganiami poprzednio obowiązujące programy szkoleń szypra zastąpiono ramowymi programami szkoleń oraz wprowadzono nowy program szkolenia: szypra statku rybackiego o długości powyżej 24 m uprawiającego żeglugę na wodach nieograniczonych.

Ratyfikacja Konwencji STCW-F wpłynie na podniesienie atrakcyjności oferty morskich jednostek edukacyjnych. Możliwość uzyskania kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodowym, z wykorzystaniem nowoczesnych programów szkoleniowych, będzie miała pozytywny wpływ zarówno na funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych, jak i na poprawę bezpieczeństwa i konkurencyjności polskich rybaków na międzynarodowym rynku pracy.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.