• <
PZT_1100x200_gif_2020

Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk
Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk - GospodarkaMorska.pl

ew

01.07.2019 Źródło: PAP

Brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych – o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiedział w poniedziałek jego rzecznik prasowy. Kontrolę przeprowadzono w Saur Neptun Gdańsk po zrzucie w maju ub. r. ścieków do Motławy.

„Stwierdzono brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych przewidzianych w ustawie Prawo Wodne w zakresie utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych” - powiedział PAP, o wynikach kontroli przeprowadzonej od lipca do września 2018 r. w Saur Neptun Gdańsk i na jej obiektach, rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Bogusław Pinkiewicz.

Bogusław Pinkiewicz poinformował PAP, że dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2018 r. „wydał polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarowania wodami w Saur Neptun Gdańsk S.A.”, a podjęcie tych czynności kontrolnych „miało na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodnej, w nawiązaniu do awarii w przepompowni ścieków +Ołowianka II+”, w wyniku której nastąpił, w dniach od 15 do 18 maja 2018 r., zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy.

Jak powiedział Pinkiewicz, kontrolą zostały objęte: korzystanie z wód, przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych, przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.

„Działalność Saur Neptun Gdańsk S.A. odbywa się na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, urządzenia do poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę są zabezpieczone strefą bezpośrednią, ogrodzone, monitowane przez 24 h/dobę, dodatkowo utrzymywane i dozorowane na bieżąco przez służby Saur Neptun Gdańsk. Urządzenia hydrotechniczne są utrzymywane zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Przestrzegane są zapisy zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Gdańsk – Wschód” – powiedział o wynikach kontroli przeprowadzonej przez RZGW Pinkiewicz.

Dodał, że podczas kontroli w przepompowni ścieków „Ołowianka II”, kontrolerzy stwierdzili, że po usunięciu skutków zeszłorocznej awarii, urządzenia i pomieszczenia zostały doprowadzone do wymaganego stanu.

Pinkiewicz poinformował, że w kwietniu br. na zlecenie RZGW została zweryfikowana praca służb i procedur zapobiegających wystąpieniu awarii, podczas przeprowadzonego w przepompowni „Ołowianka” próbnego alarmu awarii, w czasie którego symulowano brak zasilania tej przepompowni w energię elektryczną. „Ćwiczenie alarmowe wykazało sprawną pracę służb zarządzania kryzysowego” – dodał Pinkiewcz.

Saur Neptun Gdańsk świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Gdańsku i obsługuje około 500 tys. mieszkańców Gdańska i Sopotu. W maju ubiegłego roku w wyniku awarii jednej z jej instalacji nastąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.