• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk

ew

01.07.2019 17:38 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk
Wody Polskie nie nałożyły zobowiązań na Saur Neptun Gdańsk - GospodarkaMorska.pl

Brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych – o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku powiedział w poniedziałek jego rzecznik prasowy. Kontrolę przeprowadzono w Saur Neptun Gdańsk po zrzucie w maju ub. r. ścieków do Motławy.

„Stwierdzono brak podstaw do nałożenia zobowiązań pokontrolnych przewidzianych w ustawie Prawo Wodne w zakresie utrzymywania wód oraz urządzeń wodnych” - powiedział PAP, o wynikach kontroli przeprowadzonej od lipca do września 2018 r. w Saur Neptun Gdańsk i na jej obiektach, rzecznik prasowy RZGW w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Bogusław Pinkiewicz.

Bogusław Pinkiewicz poinformował PAP, że dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku w dniu 29 czerwca 2018 r. „wydał polecenie przeprowadzenia kompleksowej kontroli gospodarowania wodami w Saur Neptun Gdańsk S.A.”, a podjęcie tych czynności kontrolnych „miało na celu zweryfikowanie poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki wodnej, w nawiązaniu do awarii w przepompowni ścieków +Ołowianka II+”, w wyniku której nastąpił, w dniach od 15 do 18 maja 2018 r., zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy.

Jak powiedział Pinkiewicz, kontrolą zostały objęte: korzystanie z wód, przestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne, utrzymywanie wód oraz urządzeń wodnych, przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.

„Działalność Saur Neptun Gdańsk S.A. odbywa się na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych, urządzenia do poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia w wodę są zabezpieczone strefą bezpośrednią, ogrodzone, monitowane przez 24 h/dobę, dodatkowo utrzymywane i dozorowane na bieżąco przez służby Saur Neptun Gdańsk. Urządzenia hydrotechniczne są utrzymywane zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Przestrzegane są zapisy zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków „Gdańsk – Wschód” – powiedział o wynikach kontroli przeprowadzonej przez RZGW Pinkiewicz.

Dodał, że podczas kontroli w przepompowni ścieków „Ołowianka II”, kontrolerzy stwierdzili, że po usunięciu skutków zeszłorocznej awarii, urządzenia i pomieszczenia zostały doprowadzone do wymaganego stanu.

Pinkiewicz poinformował, że w kwietniu br. na zlecenie RZGW została zweryfikowana praca służb i procedur zapobiegających wystąpieniu awarii, podczas przeprowadzonego w przepompowni „Ołowianka” próbnego alarmu awarii, w czasie którego symulowano brak zasilania tej przepompowni w energię elektryczną. „Ćwiczenie alarmowe wykazało sprawną pracę służb zarządzania kryzysowego” – dodał Pinkiewcz.

Saur Neptun Gdańsk świadczy usługi wodociągowo-kanalizacyjne w Gdańsku i obsługuje około 500 tys. mieszkańców Gdańska i Sopotu. W maju ubiegłego roku w wyniku awarii jednej z jej instalacji nastąpił zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki Motławy.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_deepwater_2021_390x100

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40237,00 $ tona 0,15% 24 lis
 Cynk 3429,00 $ tona 0,23% 24 lis
 Aluminium 2698,00 $ tona 0,30% 24 lis
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.