• <
ATC_CARGO_TOP

Jest zwycięzca w przetargu na modernizację kolei w zachodniej części Portu Gdynia

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Jest zwycięzca w przetargu na modernizację kolei w zachodniej części Portu Gdynia
Jest zwycięzca w przetargu na modernizację kolei w zachodniej części Portu Gdynia - GospodarkaMorska.pl

pc

20.02.2019 Źródło: własne

Zarząd Morskiego Portu Gdynia ogłosił zwycięzcę w przetargu pn. „Rozbudowa dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia – przebudowa i elektryfikacja”. Zostało nim konsorcjum firm Colas Rail (lider konsorcjum) z Gdańska i Colas Rail S.A.S. (partner konsorcjum) z Maisons-Laffitte (Francja). Kwota, jaką zaproponował zwycięzca, to ok. 65 mln 512 tys. zł.

„Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę z ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzymując największą ilość punktów (100,00 pkt.) w jedynym kryterium jakim była całkowita cena ryczałtowa brutto. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego, a treść złożonej oferty jest zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” – poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

W przetargu na roboty budowlane związane z rozbudową dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia wpłynęły łącznie cztery oferty na kwoty od ok. 60 mln 159 tys. zł do ok. 70 mln 301 tys. zł. Budżet zaplanowany pierwotnie przez ZMPG na tę inwestycję to 61 mln 500 tys. zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, które mają być zrealizowane na podstawie dokumentacji projektowej o tytule: „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminalu Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.

Do zadań wykonawcy należeć będą: przebudowa układu torowego od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do początku rozjazdu nr 1 031 (km 2 + 226,62), z wybudowaniem dodatkowego toru nr 31, regulacją rozjazdu nr 1 031 i kompleksową wymianą istniejącej nawierzchni torowej; przebudowa nawierzchni drogowej w przejeździe (km 0 + 095,00 toru nr 38); zabudowa płytami betonowymi części toru nr 37 wraz z terenem pomiędzy torem a ul. Promową (od km 0 + 626,63 do km 0 + 822,42 toru nr 37); budowa sieci trakcyjnej nad wszystkimi torami – od końca rozjazdu nr 572 (km 0 + 000,00) do torów na płycie żelbetowej intermodalnego terminalu kolejowego (km 0 + 214,54 toru nr 849) wraz z budową kabiny sekcyjnej; budowa systemu sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z adaptacją i wyposażeniem na potrzeby srk pomieszczeń w istniejącym budynku; przebudowa sytemu odwodnienia układu torowego; przebudowa wodociągu; budowa ogrodzenia układu torowego wraz z bramą kolejową uzależnioną w przebiegach z głowicą wjazdową i bramą drogową; przebudowa systemu oświetlenia układu torowego wraz z budową systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów; budowa systemu dozoru kamerowego wraz z siecią telekomunikacyjną; zabudowa osłon przeciwporażeniowych na istniejących obiektach inżynieryjnych; roboty rozbiórkowe i wycinka zieleni kolidującej z realizacją robót; uporządkowanie terenu po zrealizowaniu robót oraz zagospodarowanie zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, w tym wykonanie zieleni.

Wykonawca w imieniu ZMPG będzie musiał także uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Zamawiający przewiduje również możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

Inwestycja jest  dofinansowana ze środków UE w puli na transport morski – Typ projektu A, Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33060,00 $ tona 0,46% 11 cze
 Cynk 3011,00 $ tona 1,55% 11 cze
 Aluminium 2490,00 $ tona 0,81% 11 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.