• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

WaterWays EXPO 2016 – tematyka konferencji towarzyszących targom gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

23.03.2016 06:21 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski WaterWays EXPO 2016 – tematyka konferencji towarzyszących targom gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej

Partnerzy portalu

WaterWays EXPO 2016 – tematyka konferencji towarzyszących targom gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej - GospodarkaMorska.pl

Są już znane założenia programowe konferencji towarzyszących tegorocznym międzynarodowym targom żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej WaterWays EXPO –  największemu (i jedynemu w Polsce organizowanemu w formule targowo-konferencyjnej) wydarzeniu stworzonemu specjalnie dla prezentacji i zapoznania się z różnorodnymi aspektami gospodarczego wykorzystania wód śródlądowych: z planami inwestycyjnymi, potencjałem inwestycyjnym regionów, koncepcjami planistycznymi i urbanistycznymi, możliwościami przedsiębiorstw oraz technologiami dla budownictwa inżynieryjnego, żeglugi śródlądowej, marin i portów śródlądowych, stoczni rzecznych, armatorów, energetyki wodnej i turystyki. Portal gospodarkamorska.pl jest patronem medialnym WaterWays EXPO 2016.

Najbliższa edycja WaterWays Expo 2016, która odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2016 w Warszawie, będzie bez wątpienia nie tylko kolejną okazją do pogłębionego dialogu wszystkich środowisk oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami technologicznymi, ale także pierwszą edycją tej imprezy wpisującą się w nowy etap rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce.

Pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, objął to wydarzenie honorowym patronatem.

Program konferencji organizowanych w ramach WaterWays EXPO 2016 pod zbiorczym tytułem „WIZJA,  NOWOCZESNOŚĆ,  INNOWACYJNOŚĆ – inwestycje na śródlądowych drogach wodnych największym polskim projektem cywilizacyjnym XXI wieku” dotykał będzie różnorodnych zagadnień związanych z gospodarczym wykorzystaniem wód śródlądowych, takich jak:
•    Mała i duża retencja – kaprys, czy rzeczywista potrzeba wynikająca ze zmian klimatycznych w Europie. Optymalne rozwiązania dla retencji w polskich warunkach.
•    Jak poprawić bilans i bezpieczeństwo energetyczne Polski zwiększając wykorzystanie potencjału hydroenergetycznego naszych rzek. Szansa na rozwój i większą konkurencyjność Polski w gospodarce światowej. Ile powinien płacić korzystający z wody?
•    Potencjał rynku, technologie i możliwości produkcyjne na rzecz odbudowy i modernizacji śródlądowej floty transportowej i pasażerskiej.
•    Infrastruktura portowa – jak zadbać o efektywność procesów przeładunkowych i konkurencyjność?
•    Współpraca portów morskich z portami zaplecza?
•    Nowoczesne technologie w żegludze śródlądowej – RIS.
•    Transport wodny śródlądowy jako integralny element multimodalnych sieci transportowych. Szansa na zwiększenie konkurencyjności gospodarki Polski poprzez integrację międzynarodowych dróg wodnych w międzynarodowe korytarze transportowe. Znaczenie porozumienia AGN i programów TEN-T.
•    Infrastruktura dla systemu transportu wodnego i połączenie go z innego rodzaju transportami – kolej, rurociągi i drogi.
•    Nowe technologie i rozwiązania dla integracji rzek i zbiorników wodnych w przestrzeni miejskiej  rozwiązania małej architektury, turystyka i transport pasażerski, przystanie wielofunkcyjne do celów turystycznych, nowoczesne systemy wodne, zapewnienie odpowiedniej jakości wody w mieście.
•    Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i zarządzanie przeciwkryzysowe -  technologie i rozwiązania, znaczenie planów zagospodarowania terenów, System ISOK – doświadczenia, uruchomienie, sposób wykorzystania, plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy Wisły i Odry.

Szczegółowe informacje o międzynarodowych targach i konferencji gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Waterways Expo 2016 są dostępne na stronie internetowej www.waterways.ztw.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.