• <
PZT_1100x200_gif_2020

Szczecińskie 12,5 m

Powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Tor Wodny” w Szczecinie. O przystąpieniu do jego sporządzenia zdecydowali miejscy radni. Ma ułatwić prace przy modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin na odcinku odrzańskim.

Do sporządzenia planu przystąpiono na wniosek Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dokument ułatwi prowadzenie prac przy modernizacji toru wodnego, który zostanie pogłębiony do 12,5 m i poszerzony w dnie do 110 m. Chodzi o obszar 1453 ha. Ustaleniami planu nie zostanie objęta Odra Zachodnia, która stanowi morskie wody wewnętrzne.

Inwestycja będzie ingerować w zagospodarowanie terenów przyległych do toru wodnego na wielu odcinkach linii brzegowej. Prace przeważnie prowadzone będą na obszarach już objętych miejscowymi planami, które jednak wprowadzają ograniczenia wynikające np. z ochrony przyrody czy przeciwpowodziowej. Uchwała ma określić skutki przestrzenno-funkcjonalne inwestycji oraz umożliwić ochronę przyrody i krajobrazu.

– Uchwała dotyczy tylko terenów miasta przyległych do toru wodnego, na których np. trzeba będzie zbudować umocnienia brzegowe – wyjaśnia Ewa Wieczorek, rzecznik Urzędu Morskiego. – Obecnie plan nie we wszystkich miejscach jednoznacznie zezwala na zabudowę hydrotechniczną, m.in. wzdłuż wschodniego brzegu Odry, na wysokości Stołczyna i Skolwina. Metaforycznie i dosłownie uchwała ta przygotowuje nam grunt pod inwestycję.

Pogłębianie toru na długości ok. 62 km (cały ma 67,7 km) będzie trzecim etapem jego modernizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze do tego zadania oraz kończą się roboty budowlane etapu drugiego (budowa umocnień brzegowych Kanału Piastowskiego i Mielińskiego w Świnoujściu). Są to projekty unijne.

– W lutym zeszłego roku podpisaliśmy umowę z firmą Europrojekt Gdańsk, która wygrała przetarg na wykonanie m.in. studium wykonalności dla inwestycji, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, matematycznego modelu toru wodnego, pełnej analizy nawigacyjnej zmodernizowanego toru i wielu opracowań pomocniczych – dodaje E. Wieczorek. – Dokumenty te będą gotowe do końca sierpnia. Niektóre już sporządzono, np. analizę nawigacyjną czy sprawozdanie z badań próbek urobku pogłębiarskiego.

Mając studium wykonalności, Urząd Morski będzie mógł sporządzić wniosek o dofinansowanie inwestycji.

– W 2016 roku chcielibyśmy przeprowadzić przetargi na zaprojektowanie i wykonanie robót, które mogłyby się zakończyć w 2021 – zapowiada rzecznik.

Inwestycja umożliwi przyjmowanie przez port w Szczecinie statków o większym zanurzeniu, a co za tym idzie, z większymi ilościami ładunków

Źródło:
24kurier.pl
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27696,00 $ tona 0,79% 14 kwi
 Cynk 2789,00 $ tona 1,27% 14 kwi
 Aluminium 2297,00 $ tona 0,83% 14 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.