• <
PZT_1100x200_gif_2020

Port Gdynia: inwestycje i dbałość o środowisko – rozmowa z Grzegorzem Dyrmo, wiceprezesem ZMPG-a S.A.

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia: inwestycje i dbałość o środowisko – rozmowa z Grzegorzem Dyrmo, wiceprezesem ZMPG-a S.A.
Port Gdynia: inwestycje i dbałość o środowisko – rozmowa z Grzegorzem Dyrmo, wiceprezesem ZMPG-a S.A. - GospodarkaMorska.pl

GospodarkaMorska

06.11.2016 Źródło: własne

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. należy do firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i odpowiada za tworzenie warunków rozwoju międzynarodowej wymiany handlowej. ZMPG-a S.A. inwestuje obecnie zarówno w infrastrukturę poprzez pogłębianie kanałów portowych i nabrzeża,  jak i w powierzchnie magazynowe oraz biurowe.

Gospodarka Morska: W końcu września nastąpiło publiczne otwarcie ofert w przetargu na powiększenie obrotnicy nr 2 do średnicy 480 m. Inwestycja ta pozwoli na wpływanie do Gdyni statków o długości do 400 m. Czy nie ma Pan wrażenia, że powinno nastąpić to dużo wcześniej?

Grzegorz Dyrmo: W pierwszej kolejności staramy się dziś przyspieszyć projekty związane z poprawą dostępu do portu od strony wody, czyli wspomniane powiększenie obrotnicy nr 2 oraz pogłębienie kanałów portowych. Takie są oczekiwania rynku - zwłaszcza terminali kontenerowych operujących w obszarze portu. Jednocześnie współpracujemy przy projektach poprawiających dostęp lądowy, realizowanych przez zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej. Sprawna realizacja tych przedsięwzięć przełoży się nie tylko na sprawne działanie portu, ale także zwiększy komfort życia lokalnej społeczności. Przewozy ładunków portowych Drogą Czerwoną i dedykowany dla Portu Gdynia korytarz kolejowy na linii 201 znacząco odciążą infrastrukturę wykorzystywaną w transporcie pasażerskim.

GM: Czy oznacza to, że najbliższe inwestycje portowe będą koncentrować się wyłącznie na infrastrukturze?

Grzegorz Dyrmo: Oczywiście nie możemy zaniedbać także rozbudowy powierzchni magazynowo-składowych, stosownie do potrzeb rynkowych. Wynajem tych powierzchni stanowi główną pozycję naszych przychodów i to niemal dwukrotnie większą od przychodów z opłat portowych. Odnotowujemy bardzo wysoki stopień wykorzystania tych powierzchni, stąd uruchamiamy kolejne inwestycje.

GM: Jakie?

Grzegorz Dyrmo: Do końca 2016 r. zakończy się budowa magazynu wysokiego składowania przy ulicy Polskiej o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m², składającego się z trzech komór magazynowych wraz z rampami, częścią biurową i zapleczem parkingowym.

GM: Jakie będzie wykorzystany?

Grzegorz Dyrmo: Projekt, według którego budowany jest magazyn uwzględnia możliwość wysokiego składowania  różnych ładunków drobnicowych w zależności od potrzeb przyszłych najemców.  Nowoczesna konstrukcja umożliwi docelowo podział wszystkich komór magazynowych na mniejsze części (moduły) za pomocą łatwych do montażu i demontażu ścianek działowych. Dzięki spełnieniu wymagań sanitarno-higienicznych możliwe będzie składowanie tam artykułów spożywczych w opakowaniach.    

GM: A co z częścią inwestycji wpisaną do Gminnego Rejestru Zabytków?

Grzegorz Dyrmo: W odrestaurowanej zgodnie z wymogami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni części starego budynku będą się znajdowały powierzchnie biurowe. Budynki lub ich części przedstawiające wartość historyczną, które znajdują się na terenie portu muszą być modernizowane i włączone w funkcje portowe. Zachodnia elewacja tego budynku zostanie poddana renowacji. Elewacja północna budynku będzie wykonana z nowej cegły, na wzór elewacji zachodniej z jodełkowym układem cegieł w partii szczytowej. Ze względu na wysokie walory estetyczne i charakterystyczne dla modernizmu gdyńskiego detale architektoniczne zostanie zachowana wewnętrzna klatka schodowa i podcień w skrzydle zachodnim.

GM: W najbliższych latach Port Gdynia przewiduje wzrost przeładunków masowych, czy wpłynie to na inwestycje związane z suprastrukturą?

Grzegorz Dyrmo: Przeładunek i składowanie ładunków masowych wymaga szczególnej dbałości o środowisko naturalne. W związku z tym na Nabrzeżu Francuskim powstaje zasobnia o powierzchni ok. 8 tys. m2. Dzięki tej inwestycji będzie można  składować ładunki takie jak np. węgiel, koks, kruszywa. Zastosowana zostanie technologia korzystająca z urządzeń przeładunkowych istotnie ograniczających emisję hałasu oraz pylenia. Musimy nieustannie dostosowywać technologie i rozbudowywać infrastrukturę, aby wspierać konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na terenie portu.

GM: Zrównoważony rozwój staje się zatem w porcie wymogiem chwili?

Grzegorz Dyrmo: I wymogiem chwili i trwałą strategią. Nie tylko sąsiedztwo miasta, ale i podmioty stale działające na terenie portu, a jest ich około czterystu, oczekują przyjaznych warunków pracy. Główny problem to wspomniane już zapylenie. Musimy więc szukać kompromisów tak, aby z jednej strony port mógł być konkurencyjny rynkowo i generować miejsca pracy dla mieszkańców regionu, a z drugiej strony by minimalizować niekorzystne oddziaływanie na funkcje mieszkaniowe i usługowe znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie.

GM: Może Pan wskazać konkrete działania, które podjęliście w tym zakresie?

Grzegorz Dyrmo: W przygotowaniu jest inwestycja w zakresie przystosowania infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków pasażerskich i promów. Budowa terminalu promowego przy Nabrzeżu Polskim pozwoli uporządkować i stosownie zagospodarować teren sąsiadujący. Na terenie portu powstają zasobnie i nowoczesne magazyny redukujące emisję pyłów. Przygotowujemy port do rozwiązań służących zmniejszeniu emisji spalin przez statki, możliwe będzie zasilanie generatorów statków energią elektryczną z nabrzeża lub z mobilnych generatorów zasilanych LNG. Patrząc realistycznie, funkcjonowanie portu zawsze oznaczać będzie pewien poziom niedogodności dla otoczenia, lecz pragnę zapewnić, iż jednym z głównych celów zarządu portu jest zmniejszenie tych negatywnych skutków dla środowiska i mieszkańców.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.