• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polskie porty coraz bardziej konkurencyjne. W tym roku zapadną kluczowe decyzje (wideo)

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polskie porty coraz bardziej konkurencyjne. W tym roku zapadną kluczowe decyzje (wideo)
Polskie porty coraz bardziej konkurencyjne. W tym roku zapadną kluczowe decyzje (wideo) - GospodarkaMorska.pl

pc

06.02.2017 Źródło: własne

Poprawa infrastruktury, kolejne inwestycje oraz usprawnienie regulacji prawnych. To główne zadania, jakie stoją przed polskimi portami na najbliższe lata. O wyzwaniach, zagrożeniach i szansach dla nich rozmawiali w Gdyni przedstawiciele rządu oraz eksperci podczas seminarium „Porty morskie w polityce gospodarczej Polski”. Jak zapowiedzieli, główne zmiany czekają teraz gdyński port.

– Infrastruktura dostępowa do Polskich portów, szczególnie do Portu Gdynia, jest problemem rządu. W tej chwili w ministerstwie pracujemy nad jego rozwiązaniem. Chodzi o modernizację Trasy Kwiatkowskiego i budowę tzw. Drogi Czerwonej, która ma być alternatywną trasą dojazdu do portu w Gdyni. Na dzisiaj decyzji jeszcze nie ma, ale wkrótce zapadną – szukamy źródeł finansowania tych inwestycji – mówi Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.

Jak zapowiedział Smoliński, zapadły już decyzje usprawniające połączenia kolejowe z gdyńskim portem. Modernizacja trasy kolejowej 201 prowadzącej z Gdyni do Bydgoszczy przez Gdańsk i Tczew ma umożliwiać poruszanie się pociągów z prędkością nawet do 200 km/h, przebudowana zostanie także trasa Gdynia-Kościerzyna.

Priorytetem Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest obecnie poprawa konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku portowych usług. Zdaniem Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, przewodniczącej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, rok 2017 jest czasem podpisywania umów, ogłaszania przetargów i przystępowania do dużych inwestycji, które mają zapewnić sprawne funkcjonowanie Portu Gdynia.

– Musimy usprawnić, wyremontować i zapewnić nieskrępowany dostęp do gdyńskiego portu od strony lądu. To też jest wyjście naprzeciw zmianom, jakie nastąpiły w transporcie, bo chcemy przyjmować oceaniczne statki o większym zanurzeniu, więc obrotnica i pogłębienie toru wodnego również są ważne – mówi Dorota Arciszewska-Mielwczyk, posłanka na Sejm RP, przewodnicząca Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zdaniem Adama Mellera, prezesa Zarządu Morskiego Portu Gdynia, przed portami stoi obecnie kilka wyzwań.

– Portom brakuje przede wszystkim dofinansowania nowych inwestycji, w szczególności dróg dojazdowych, możliwości poprawy warunków w samych portach, a poza tym, to, co zawsze podkreślam, a czego kupić nie można, to czas – porty konkurencyjne w sąsiednich krajach rozwinęły się i my musimy nadganiać – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

W dyskusji krytykowano również zmiany prawa odnoszącego się do struktury rad nadzorczych portów. Jak podkreślił Marcin Horała, poseł na Sejm RP, były one podyktowane koniecznością zwiększenia reprezentacji właścicielskiej, co w konsekwencji ma ułatwić rozwój portów.

Celem seminarium było wskazanie zmian, jakie wpłynęły na funkcjonowanie portów w ostatnim czasie, związanych z globalizacją światowej gospodarki, procesami integracyjnymi w handlu i transporcie, oraz z rozwojem konteneryzacji i logistyki. Organizatorami spotkania byli Polski Klaster Morski oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia, we współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej i Polskim Towarzystwem Nautologicznym. Odbyło się ono z okazji  97. rocznicy zaślubin Polski z morzem oraz 95-lecia Portu Gdynia.

Debata w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia  będzie kontynuowana w Polskim Klastrze Morskim, Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej oraz w Polskim Towarzystwie Nautologicznym. Zainteresowane osoby mogą przesyłać sugestie tematów dyskusji na adres: klaster@klastermorski.com.pl.

Proponowane tematy:
1.    Polskie porty w TEN-T, Europie Środkowej i Wschodniej
2.    Porty wobec Brexit i amerykańskiego protekcjonizmu
3.    Miejsce portów morskich w gospodarce narodowej
4.    Miejsce portów w gospodarce regionalnej
5.    Jak pomorskie i zachodniopomorskie oraz inne województwa korzystają z portów?
6.    Porty polskie jako miejsce kreowania wartości dodanej
7.    Polskie porty morskie w gospodarce innowacyjnej
8.    Biznes portowy w zrównoważonym rozwoju
9.    Public Affairs portów – na ile jest skuteczne?
10.  Kooperacja portów na rynkach docelowych – marketing razem czy osobno?

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33562,00 $ tona -2,61% 7 maj
 Cynk 2973,00 $ tona 1,82% 7 maj
 Aluminium 2518,00 $ tona 1,70% 7 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.