• <
siemens_gamesa_2022

Polska w ogonie krajów pod względem transportu rzecznego

PMK

04.02.2016 11:23 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polska w ogonie krajów pod względem transportu rzecznego

Partnerzy portalu

Polska w ogonie krajów pod względem transportu rzecznego - GospodarkaMorska.pl

Żegluga śródlądowa ma tylko 0,6 proc. udział w polskim transporcie. Na zachodzie Europy ta wartość wynosi średnio aż 8 proc. To fatalny wynik.

Wśród europejskich krajów liderem wciąż pozostaje Holandia. Dzięki dobremu położeniu i rozwiniętej infrastrukturze, prawie połowa (48,9 proc.) transportu towarów odbywa się tam rzekami. Dalej w stawce znajdują się Niemcy (16 proc.) i Austriacy (5,6 proc.). Zachód Europy zaczynają gonić nasi sąsiedzi. W Czechach przewozi się już 4,7 proc. towarów. Polski wynik wygląda tragicznie na tym tle.

W zachodnich województwach w Polsce wciąż trwa walka o rozwój żeglugi śródlądowej na Odrze. Te pomysły popiera także Ministerstwo Gospodarki Morskiej, które wpisało rozwój transportu rzecznego jako jeden ze swoich priorytetów.

- Osiągnięcie III klasy żeglowności na Odrze jest kwestią najbliższych lat. Nie bylibyśmy w tym miejscu, gdyby nie wysiłek wykonany zarówno przez administrację rządową jak i samorządy w ostatnich latach. Umowa polsko-niemiecka, dokumentacja oraz montaż finansowy powodują, że w tym roku rozpoczęte zostaną zadania inwestycyjne. Potrzebne jest jednak wyznaczenie dalszych celów. Osiągnięcie IV klasy żeglowności jest celem ambitnym lecz realnym. Jej realizacja będzie wielkim umocnieniem gospodarczym Polski Zachodniej - powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wspólne stanowisko marszałków województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, to wyraz troski o skuteczną realizację Strategii Rozwoju Polski Zachodniej 2020, która została przyjęta przez Radę Ministrów RP 30 kwietnia 2014 r. W ramach tego dokumentu, modernizacja szlaku odrzańskiego do IV klasy żeglowności jest jednym z projektów ponadregionalnych. By tak się stało, niezbędne są dalsze skoordynowane działania samorządów makroregionu Polski Zachodniej i strony rządowej. Apel samorządów Polski Zachodniej przypomina o krajowych programach dotyczących Odry, które już doprowadziły do realizacji znaczących inwestycji w dorzeczu Odry oraz pozwoliły na zaplanowanie  kolejnych, oczekujących na realizację w obecnej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Działania te znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020, MasterPlanie dla obszaru dorzecza Odry oraz zawartych pomiędzy stroną rządową i samorządową Kontraktach Terytorialnych. Finansowanie inwestycji zostało zabezpieczone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz pożyczki Banku Światowego.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.