• <
gryfia_70lat

Polska i Białoruś podpisały umowę o utrzymaniu mostów granicznych

pc

28.06.2018 04:24 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polska i Białoruś podpisały umowę o utrzymaniu mostów granicznych

Partnerzy portalu

Polska i Białoruś podpisały umowę o utrzymaniu mostów granicznych - GospodarkaMorska.pl

Minister infrastruktury RP Andrzej Adamczyk i białoruski minister transportu i komunikacji Anatol Siwak podpisali w Brześciu umowę o utrzymaniu drogowych obiektów mostowych na granicy Polski i Białorusi.

"Białoruś jest dla nas ważnym partnerem gospodarczym, jest sąsiadem, z którym rozwijamy relacje przede wszystkim gospodarcze. Stan infrastruktury granicznej musi być świadectwem dobrych stosunków" – mówił polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w środę w Brześciu po podpisaniu dwustronnej umowy o utrzymaniu granicznych drogowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej.

W imieniu Białorusi umowę podpisał minister transportu i komunikacji Anatol Siwak.

Porozumienie ma zapewnić optymalizację ruchu drogowego pomiędzy dwoma krajami dzięki systematycznemu utrzymaniu mostów granicznych na wspólnych odcinkach granicy państwowej – poinformowała w komunikacie dla prasy strona białoruska. "Pomoże to uregulować kwestie utrzymania mostów granicznych" – wyjaśniono.

"Dzięki tej umowie będziemy mogli realizować więcej przedsięwzięć na polsko-białoruskiej granicy" – mówił Adamczyk. "Porozumienie daje nam możliwość bardziej efektywnego eksploatowania, remontowania, rozwijania infrastruktury granicznej" – powiedział jego białoruski kolega.

Siwak dodał, że w niedalekiej przyszłości mają być podpisane jeszcze dwa porozumienia dotyczące budowy infrastruktury granicznej.

Ministrowie poinformowali, że w zasadzie ustalono już wszystkie szczegóły dotyczące budowy nowego mostu na przejściu Sławatycze-Domaczewo.

"Sławatycze to już prawie gotowy projekt, który ma określone zasady realizacji i finansowania. Jesteśmy już tu w zasadzie domówieni, ustaliliśmy już szczegóły. Czekamy tylko na formalne potwierdzenia ze strony rządów Białorusi i Polski" – powiedział Adamczyk.

Kolejnym projektem będzie most drogowy Brześć-Terespol na granicznym Bugu. "Dzięki tej umowie będziemy mogli zrealizować także ten projekt, który jest niezbędny według rządów obu krajów" – powiedział minister Adamczyk.

Podkreślił, że dzięki nowym ustaleniom możliwe będzie usprawnienie i ożywienie transportu ładunków między Europą a Azją w ramach nowego Jedwabnego Szlaku.

Minister Siwak mówił z kolei o tym, że budowana przez Białoruś trasa M6 Mińsk–Grodno zostanie połączona przez Białystok z trasą Via Carpatia i stanie się częścią transkontynentalnego korytarza europejskiego.

"Projekt Via Carpatia ma duże poparcie ze strony rządu Białorusi. Staramy się, żeby magistrala została wpisana w sieć bazową szlaków UE" – mówił Adamczyk. Dodał, że "dzięki poparciu naszych zewnętrznych partnerów takich jak Białoruś czy Ukraina, Via Carpatia ma duże szanse stać się jednym z głównych transportowych korytarzy w Europie".

Jak powiedział Adamczyk, na przecięciu trasy A2 i Via Carpatia powstaje jeden z największych węzłów transportowych w Europie.

"Na granicy polsko-białoruskiej znajduje się obecnie pięć drogowych mostów granicznych (w Bobrownikach, Kukurykach (2 mosty) Terespolu i Sławatyczach). Ich eksploatacja wymaga prowadzenia prac utrzymaniowych.

Podpisana w czwartek umowa ma na celu utworzenie podstaw prawnych do utrzymywania istniejących mostów przez właściwe organy strony polskiej i białoruskiej"- poinformowało PAP ministerstwo infrastruktury.

Poprzednie umowy regulujące utrzymanie drogowych obiektów mostowych na polsko-białoruskiej granicy państwowej pochodziły z 1961 r. 18 maja 1993 roku została podpisana w Warszawie Umowa między Ministerstwem Budowy i Eksploatacji Dróg Samochodowych Republiki Białoruś a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Rzeczypospolitej Polskiej. W 2002 roku rozpoczęto prace nad nową umową, jednak w latach 2007-2014 nie odbyło się żadne spotkanie negocjacyjne.

Dzięki intensyfikacji prac od 2015 roku uzgodniono ostateczną wersję porozumienia. W dniu 21 marca 2017 roku w Warszawie parafowano ostateczny tekst.

Umowa określa obowiązki stron, zakresy robót wykonywanych w ramach prac utrzymaniowych, zasady przekraczania granicy przez pracowników wykonujących te roboty, porządkuje działania podejmowane w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego oraz klęsk żywiołowych, a także mówi o zobowiązaniach podatkowych i należnościach celnych.

"Zgodnie z podpisaną w czwartek umową strona polska będzie utrzymywać mosty w Bobrownikach, Terespolu oraz planowany nowy most w Sławatyczach, strona białoruska - mosty w Kukurykach oraz obecny most w Sławatyczach (do czasu jego zastąpienia przez nowy most)" – poinformowało PAP ministerstwo infrastruktury.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.