• <
smartre_2023

Porażka Polski w wyborach do Rady IMO

12.12.2021 23:55

Partnerzy portalu

Porażka Polski w wyborach do Rady IMO - GospodarkaMorska.pl

Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) wybrało skład Rady, która jest organem wykonawczym organizacji. Kandydatura Polski została odrzucona.

Wybory do Rady IMO, będącej organem wykonawczym organizacji, odbyły się podczas 32. Sesji Zgromadzenia Ogólnego IMO. Polska ubiegała się o jedno z 20 miejsc w kategorii C. Kandydatura naszego kraju jednak nie została uwzględniona i Polska znalazła się pośród siedmiu krajów niewybranych do Rady w tej kategorii.

Nowa kadencja Rady IMO obejmuje lata 2022-23. W jej skład wchodzi 40 krajów podzielonych podczas głosowania na trzy kategorie. W kategorii A wybieranych jest 10 państw, które mają największy interes, a jednocześnie wkład w międzynarodowy rynek żeglugowy. Kategoria B to 10 krajów najbardziej zaangażowanych w handel morski. Kategoria C, w której startowała Polska, to 20 państw, które nie mieszczą się w dwóch poprzednich kategoriach, ale „mają specjalne interesy w transporcie morskim lub żegludze”, a dodatkowo mają stanowić uzupełnienie składu Rady tak, by były w niej kraje ze wszystkich rejonów geograficznych.

Skład kategorii A w nowej kadencji Rady nie uległ zmianie. W kategorii B w pokonanym polu pozostała Argentyna, której miejsce zajęła Szwecja. W kategorii C o 20 miejsc ubiegało się 27 państw. Poza Polską do Rady nie dostały się Bangladesz, Kolumbia, Nigeria, Pakistan, Peru i RPA.

Rada IMO na kadencję 2022-23:

Kategoria A: Chiny, Grecja, Japonia, Norwegia, Panama, Korea Południowa, Rosja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy

Kategoria B: Australia, Brazylia, Francja, Hiszpania, Indie, Kanada, Niderlandy, Niemcy, Szwecja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Kategoria C: Arabia Saudyjska, Bahamy, Belgia, Chile, Cypr, Dania, Egipt, Filipiny, Indonezja, Jamajka, Katar, Kenia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Singapur, Tajlandia, Turcja, Vanuatu.

Podczas sesji Zgromadzenie przyjęło także poprawki do konwencji IMO, rozszerzające skład Rady do 52 członków, jednak wejdą one w życie dopiero po zatwierdzeniu przez dwie trzecie wszystkich członków IMO.

Pierwsze spotkanie nowej Rady nastąpi 15 grudnia, po zakończeniu obecnego Zgromadzenia. Na spotkaniu wyłoniony zostanie prezes i wiceprezes Rady.

Polska ubiegała się o członkostwo w Radzie IMO już drugi raz, drugi raz nieskutecznie.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) to działająca przy ONZ agenda, zajmująca się kwestiami prawa morskiego, ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Uczestniczy w niej 174 krajów, które wchodzą w skład zgromadzenia ogólnego IMO, które spotyka się co dwa lata. W trakcie spotkań opracowywany jest program prac IMO, zatwierdzany budżet. Polska jest jednak członkiem Międzynarodowej Organizacji Morskiej nieprzerwanie od 1960 roku. W ramach jej struktur i prowadzonych przez nią projektów od samego początku współpracuje wielu ekspertów reprezentujących krajowe instytucje.

Fot. Depositphotos


Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.