• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Niemcy chcą od września szybkich prac nad nowymi celami ws. redukcji emisji CO2

ew

03.07.2020 14:07 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Niemcy chcą od września szybkich prac nad nowymi celami ws. redukcji emisji CO2

Partnerzy portalu

Niemcy chcą od września szybkich prac nad nowymi celami ws. redukcji emisji CO2 - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

Niemcy chcą, żeby we wrześniu rozpoczęły się prace nad nowymi celami ws. redukcji emisji na 2030 rok i żeby toczyły się jak najszybciej. Minister środowiska Svenja Schulze podkreślała w piątek, że do października chce zbudować kompromis w tej sprawie między państwami UE.

Schulze, która wzięła udział w wideokonferencji z brukselskimi dziennikarzami, podkreśliła, że unijne prawo klimatyczne będzie jedną z najważniejszych części niemieckiej prezydencji w Radzie UE.

„W czasie naszej prezydencji będę walczyć o ogólne podejście (kompromis – PAP) państw członkowskich w kwestii unijnego prawa klimatycznego tak szybko, jak to możliwe, najlepiej w październiku” – powiedziała.

Dodała, że elementem tego konsensusu w październiku ma być wzmocnienie unijnych celów klimatycznych na 2030 r. Wskazała, że jeśli się to uda, UE wyśle światu sygnał, że mocno wspiera wdrożenie paryskiego porozumienia klimatycznego.

„Wspieramy propozycję Komisji Europejskiej, żeby podwyższyć cele dotyczące unijnej redukcji emisji z 40 proc. do poziomu 50-55 proc. Punktem wyjścia będzie ocena wpływu tej propozycji dokonana przez KE, która ma być opublikowana w wrześniu. (…) Kiedy zostanie przedstawiona, chcę, żeby unijni ministrowie środowiska zaczęli działać bardzo szybko. Dlatego zapraszam ich na nieformalne posiedzenie Rady UE ds. środowiska 13 września i 1 października w Berlinie, żeby przedyskutować opublikowaną przez KE ocenę oddziaływania” - powiedziała.

Dodała, że oficjalne spotkania ministrów środowiska (Rady UE) zaplanowano na 23 października i 17 grudnia.

Jak podkreśliła, podczas wszystkich posiedzeń ministerialnych UE niemiecka prezydencja będzie podejmować wysiłki, żeby Europejski Zielony Ład pomagał w odbudowie gospodarczej UE. „Cieszę się z faktu, że KE umieściła Europejski Zielony Ład w centrum odbudowy (gospodarki UE - PAP) po kryzysie” – powiedziała Schulze.

Do września 2020 r. Komisja Europejska ma przedstawić plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 r. do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 r. Taki zapis znalazł się w zaprezentowanym na początku marca projekcie prawa klimatycznego. Obecnie cel ten to 40 proc.

Propozycja KE dotycząca prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu nowej KE, który ma sprawić, że do 2050 r. Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.

Komisja proponuje też w projekcie ustanowienie ogólnounijnej trajektorii redukcji emisji gazów cieplarnianych w latach 2030–2050. To kontrowersyjny zapis w projekcie, który mówi o tym, że Komisja byłaby uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących określenia "trajektorii na poziomie Unii w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej". Oznaczałoby to możliwość ustanowienia przez Komisję celów pośrednich dla UE po 2030 r.

Media wskazywały, że zastosowanie aktu delegowanego w jednej z najbardziej wrażliwych części europejskiej polityki ochrony środowiska wzbudza obawy rządów państw UE, które są podzielone co do tempa ograniczania emisji w nadchodzących dekadach, aby osiągnąć cel na 2050 r.

Dyplomata jednego z krajów środkowoeuropejskich w Brukseli powiedział PAP w marcu, że zmiany pośrednich celów w formie aktów delegowanych to bardzo problematyczna kwestia.

"Oprócz tego, że art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu UE wyraźnie stwierdza, że akt delegowany można stosować wyłącznie do zmian elementów aktu bazowego innych niż istotne, a ustalanie lub zmiana celów klimatycznych z pewnością do takich (nieistotnych elementów - PAP) nie należą, to pozostają olbrzymie kontrowersje związane z tym, jaka większość jest wymagana do odrzucenia aktu delegowanego przez Radę” – wskazał.

Projekt zakłada też, że Komisja będzie uprawniona do wydawania zaleceń dla państw członkowskich, których działania są niezgodne z celem zakładającym neutralność klimatyczną, a państwa członkowskie będą zobowiązane do zastosowania się do tych zaleceń lub – jeżeli tego nie zrobią – do przedstawienia wyjaśnień. Komisja może również dokonać przeglądu adekwatności ścieżki redukcji i ogólnounijnych środków.

Cel UE, by do 2050 r. stać się pierwszym na świecie neutralnym dla klimatu blokiem państw, jest centralnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu, przedstawionego w dniu 11 grudnia 2019 r. przez KE pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.