• <
escort_980x120_gif_2020

Nielegalne połowy - zagrożenie dla stabilności państw UE

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Nielegalne połowy - zagrożenie dla stabilności państw UE
Nielegalne połowy - zagrożenie dla stabilności państw UE - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

sons

23.09.2020 Źródło: wwf.pl

W najnowszym raporcie Zrównoważone, stabilne i bezpieczne rybołówstwo, organizacja WWF pokazuje jak nielegalne praktyki połowowe pogłębiają problem deficytu zasobów morskich, które i tak są już znacznie ograniczone przez kryzys środowiskowy i klimatyczny. To gdzie i jak pozyskiwana jest żywność pochodzenia morskiego ma wpływ na wiele sektorów, niezależnie od granic.

Podczas gdy Unia Europejska planuje proces odbudowy po kryzysie spowodowanym przez Covid-19, raport WWF pokazuje jak pandemia uwypukliła błędy, jakie były do tej pory popełniane w zarządzaniu rybołówstwem w skali światowej. Sektorze często pomijanym, ale bardzo ważnym dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego miliardów ludzi na całym świecie.

Wnioski z raportu pokazują, że konieczne jest rozwiązanie problemu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (tzw. połowów NNN). Takie procedery to zagrożenie dla odbudowy wielu ważnych w skali świata populacji ryb, ale także dla przetrwania ludzi zamieszkujących obszary przybrzeżne, dla których ryby to główne źródło przychodu i pożywienia.

Dodatkowo, nielegalna działalność połowowa opóźnia lub wręcz uniemożliwia zrównoważony rozwój rynku produktów rybnych i owoców morza w Europie. Obecnie szacuje się, że w skali świata, już co szósta ryba na naszych talerzach pochodzi z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów.

W związku z tym, organizacja WWF wzywa polityków i decydentów, aby dokonali poprawy zapisów unijnego Rozporządzenia ws. kontroli rybołówstwa, które jest obecnie w trakcie rewizji, tak, aby ulepszyć identyfikację źródeł pochodzenia sprzedawanych na rynkach europejskich ryb i owoców morza. Priorytetem powinien być teraz system sankcji, który uwzględnia zakres szkód jakie połowy NNN powodują w środowisku naturalnym, ale także zagrożenie jakie stwarzają dla przetrwania sektora rybołówstwa, zarówno w obrębie UE, jak i poza nią. Narzędzia dzięki którym można osiągnąć ten cel zostały już wypracowanie i uwzglęniają m. in. zdalny elektroniczny system monitoringu (ang. REM), który zagwarantuje w pełni udokumentowane połowy, a także transparentną działalność połowową. To także Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), który może lepiej wspierać monitoring i kontrolę rybołówstwa, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania zasobów ryb.

Aktualna rewizja unijnego rozporządzenia ws. kontroli rybołówstwa oraz założenia Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii od Pola do Stołu oraz Strategii Bioróżnorodności wszystkie stwarzają możliwość i sprzyjają temu, aby Unia Europejska skutecznie wyeliminowała nielegalne połowy. Dla dobra ekosystemów morskich i ludzi. Wszystkie zainteresowane strony, od rządów, poprzez sektor rybacki po konsumentów mogą przyczynić się do polepszenia warunków życia społeczności przybrzeżnych oraz zachowania tętniącego życiem oceanu - tłumaczy Justyna Zajchowska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska.

Raport pokazuje, że brak przejrzystości jeżeli chodzi o aktywność jednostek połowowych może pośrednio przyczynić się do zachwiania stabilności na wielu poziomach. To dlatego, że najwięksi gracze, w tym państwa członkowskie UE, nie wdrażają efektywnie wszystkich obowiązujących środków z zakresu zarządzania rybołówstwem. Kontrola aktywności statków jest nieregularna, z niewystarczającymi sankcjami dla jednostek i krajów łamiących prawo. Sprzyja to praktykom nielegalnym, które są podwalinami dla zorganizowanej przestępczości i korupcji. Transparentność procesu wchodzenia produktów ryb i owoców morza na rynek Unii Europejskiej jest kluczowa dla osiągnięcia Zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki.

Źródło:
wwf.pl

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.