• <
escort_980x120_gif_2020

Morze Śródziemne będzie kontrolowane pod względem emisji tlenków siarki

23.12.2022 21:43 Źródło: Komisja Europejska/IMO
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Morze Śródziemne będzie kontrolowane pod względem emisji tlenków siarki

Partnerzy portalu

Morze Śródziemne będzie kontrolowane pod względem emisji tlenków siarki - GospodarkaMorska.pl
Fot. IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) osiągnęła porozumienie w sprawie zwiększenia ochrony Morza Śródziemnego poprzez znaczne zaostrzenie przepisów dotyczących spalin pochodzących ze statków. Nowe normy dotyczące paliw żeglugowych mają zmniejszyć emisję tlenków siarki na Morzu Śródziemnym o 80 proc.

Wyznaczenie Morza Śródziemnego jako Obszaru Kontroli Emisji Tlenków Siarki (SECA) pozwoli ostatecznie ograniczyć emisję tych gazów o prawie 80 proc., a także zmniejszyć emisję szkodliwego drobnego pyłu (PM2,5) o prawie jedną czwartą. 

Wyznaczenie obszaru kontroli emisji oznacza, że od 1 maja 2025 roku statki będą musiały używać paliwa żeglugowego o obniżonej zawartości siarki. Dopuszczalna zawartość siarki w paliwach morskich spadnie z obecnego limitu 0,5% do 0,1%. Spadek ten powinien zapobiec co najmniej 1000 przedwczesnych zgonów rocznie i zmniejszyć liczbę nowych przypadków astmy dziecięcej o 2000 rocznie – informuje Komisja Europejska. 

Północno-zachodnia część Morza Śródziemnego została wyznaczona dodatkowo jako szczególnie wrażliwy obszar morski (PSSA). Ma ona na celu ochronę waleni morskich, które rozmnażają się i żerują w PSSA. Specjalny obszar obejmuje wody u wybrzeży Francji, Włoch, Monako i Hiszpanii.

Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie przygotowywać się do wdrożenia śródziemnomorskiego SECA. Podobnie KE zapowiedziała, że będzie nadal wspierać przyszłe inicjatywy państw nadbrzeżnych UE zmierzające do utworzenia dodatkowych obszarów kontroli emisji obejmujących wszystkie wody UE, w tym poprzez regionalne konwencje morskie - informuje KE w komunikacie. 

Rozmowy na temat nowych celów dekarbonizacji żeglugi w 2023 roku 

Ze względu na brak porozumienia co do ambicji dekarbonizacji przemysłu żeglugowego, państwa członkowskie mają kontynuować dyskusję nad rewizją strategii IMO GHG podczas posiedzenia MEPC 80 w lipcu 2023 roku.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.