• <
BOTA_2023

Morski Oddział Straży Granicznej rozpoczął rekrutację do służby

gm

06.01.2023 10:42 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Morski Oddział Straży Granicznej rozpoczął rekrutację do służby

Partnerzy portalu

Morski Oddział Straży Granicznej rozpoczął rekrutację do służby - GospodarkaMorska.pl
MOSG

Rozpoczęła się rekrutacja do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku do pracy może zostać przyjętych 75 funkcjonariuszy. Kandydat musi przejść m.in. badanie wariografem i egzamin ze sprawności fizycznej.

Kandydaci do pracy w Morskim Oddziale Straży Granicznej mogą składać dokumenty aplikacyjne w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej. Jak przekazał rzecznik prasowy MOSG kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba niekarana, posiadająca wyłącznie polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Podkreślił, że postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Wysyłany jest on również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf. W drugim etapie postępowania kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Następnie rekruci wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Chętni do służby w Straży Granicznej mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, między innymi jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji, członkowie załóg jednostek pływających, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych. Służba w Straży Granicznej to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak to się dzieje w przypadku Wspólnej Polsko–Niemieckiej Placówki w Pomellen koło Szczecina, skąd codziennie wyruszają patrole złożone z polskich funkcjonariuszy SG i niemieckich policjantów.

Rzecznik zaznaczył, że służba w SG to także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą polscy strażnicy graniczni. Zarobki w SG są zależne od wieku i stażu pracy. Funkcjonariusz SG - kursant może liczyć na wynagrodzenie wynoszące ok. 3200-3400 zł netto. Strażnik, po ukończeniu kursu, zarabia ok. 4300-4700 zł netto. Z kolei funkcjonariusz SG w służbie stałej, na najniższym stanowisku, może liczyć na wynagrodzenie wynoszące od 4400 zł do 4900 zł netto.

Informacje na temat naboru zostały zamieszczone na stronie internetowej oddziału MOSG TUTAJ.


Morski Oddział Straży Granicznej powstał 1 sierpnia 1991 roku na bazie przekazanych do Straży Granicznej części sił i środków zreformowanej Morskiej Brygady Okrętów Pogranicza, która do tego dnia organizacyjnie wchodziła w skład Marynarki Wojennej. Na wiosnę 1992 roku zorganizowano nadmorskie struktury formacji. Jednostkę przeformowano dołączając do niej siły z rozformowanych oddziałów Straży Granicznej: Kaszubskiego w Gdańsku i Bałtyckiego w Kołobrzegu oraz części Pomorskiego w Szczecinie. Cechą charakterystyczną formacji jest używanie stopni i umundurowania podobnego do tego w polskiej Marynarce Wojennej. Różnica polega m.in. na tym, że w użyciu są także emblematy Straży Granicznej, a do stopnia dodaje się nazwę formacji (pełną lub w skrócie SG).

Gospodarka Morska
MOSG


Do podstawowych zadań formacji należy m.in. ochrona nienaruszalności granicy morskiej przed nielegalną migracją, organizowanie kontroli ruchu granicznego w przejściach granicznych oraz zapewnienie sprawności odpraw i płynności ruchu granicznego, wykrywanie przestępstw i wykroczeń granicznych oraz ściganie ich sprawców, zwalczanie przemytu zorganizowanego i przeciwdziałanie przemytowi narkotyków, broni oraz substancji radioaktywnych przez przejścia graniczne i z otwartego morza, ochrona ważnych szlaków komunikacyjnych, zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa w przejściach granicznych, komunikacji lotniczej, szlakach komunikacyjnych, polskich obszarach morskich i strefie nadgranicznej, zabezpieczenie interesów ekonomicznych RP na polskich obszarach morskich, wykrywanie zanieczyszczeń środowiska morskiego i ustalanie jego sprawców i udział w akcjach poszukiwawczo–ratowniczych na morzu. W trakcie swoich działań MOSG regularnie współpracuje z marynarką wojenną oraz jednostkami policji wyposażonymi w sprzęt morski.

W wyposażeniu formacji znajdują się jednostki patrolowe typu SKS-40 Kaper-1 (SG-311) i Kaper-2 (SG-312), typu Patrol 240 Baltic Patrol 1 (SG-111) i Patrol 2 (SG-112), interwencyjno-pościgowe typu SAR-1500 Strażnik-1 (SG-211) i Strażnik-2 (SG-212), typu IC 16 M III Strażnik-3 (SG-213), Strażnik-4 (SG-214), Strażnik-5 (SG-215), Strażnik-6 (SG-216), cztery jednostki typu Parker 900 Baltic, a także poduszkowce serii Griffon 2000TD SG-411 i SG-412.

Obecnie trwa budowa nowego, dużego okrętu patrolowego projektu OPV 70 (prawie 70 metrów długości), budowanego przez firmę NavireTech Sp. z o.o. i powstającego w Polsce oraz Francji.

Gospodarka Morska
MOSG

Dziękujemy za wysłane grafiki.