• <
Baltexpo2023_duży

Konferencja wyższej kadry dowódczej sił morskich NATO w MARCOM

rk

27.03.2023 09:03 Źródło: COM-DKM
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Konferencja wyższej kadry dowódczej sił morskich NATO w MARCOM

Partnerzy portalu

MARCOM

W dniach 22-23 marca br., w Sojuszniczym Dowództwie Sił Morskich NATO (MARCOM) w Northwood (Wlk. Brytania) odbyła się doroczna konferencja dowódców flot i operacyjnych sił morskich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i reprezentantów państw partnerskich. Podczas wydarzenia polską Marynarkę Wojenną reprezentował dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski.

Konferencja była okazją do szczegółowego omówienia stanu sił morskich NATO a także planów wzmocnienia współpracy i spójności działań.

Głównym tematem rozmów było odstraszanie i obrona w kontekście doświadczeń Ukrainy i ich zastosowanie w przyszłych operacjach morskich. Uczestnicy konferencji dyskutowali o doświadczeniach poszczególnych marynarek wojennych i ich przystosowaniu do stale zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa morskiego oraz o znaczeniu wzmocnienia międzynarodowych sił morskich dla zwiększenia skuteczności systemu reagowania kryzysowego Dowództwa Sił Morskich NATO (MARCOM).

Spotkanie otworzył dowódca MARCOM, wiceadm. Royal Navy Mike Utley, który powiedział, że jedność sił morskich NATO zapewnia niezbędny personel, okręty i statki powietrzne niezbędne dla obrony NATO. Podczas konferencji podkreślono także determinację w dostosowywaniu się do prowadzenia wielodomenowych operacji na zmieniającym się teatrze działań i zapewnianiu, że przyjęte taktyki, techniki i procedury pozostają spójne. Dyskusje obejmowały również wykorzystanie sił desantowych do wsparcia operacji morskich, automatyzację procesu dowodzenia oraz przebieg bieżących operacji prowadzonych przez siły morskie sojuszu takie jak Operacja Sea Guardian czy działania prowadzone przez stałe zespoły okrętów Sojuszu stanowiące morski komponent Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF), będący częścią Sił Odpowiedzi NATO (NRF).

MARCOM jest naczelnym dowództwem wszystkich sił morskich NATO, a jego dowódca - głównym doradcą morskim sojuszu. Podobnie jak jego lądowe i powietrzne odpowiedniki (LANDCOM i AIRCOM), ściśle współpracuje z Dowództwem Sił Połączonych (JFC) a podlega pod Naczelne Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie (SHAPE).

MARCOM

Dziękujemy za wysłane grafiki.