• <
siemens_gamesa_2022

InvestGDA rozpoczęło komercjalizację terenów przy Porcie Gdańsk

ew

05.10.2020 16:10 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski InvestGDA rozpoczęło komercjalizację terenów przy Porcie Gdańsk

Partnerzy portalu

InvestGDA rozpoczęło komercjalizację terenów przy Porcie Gdańsk - GospodarkaMorska.pl
fot. gdansk.pl

Z jednej strony przestrzeń na działalność dla dwóch “dużych graczy”, z drugiej - oferta terenu dla lokalnych firm z sektora MŚP - to założenia Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, projektu realizowanego obecnie przez InvestGDA na terenach położonych w pobliżu portu. O szczegółach mówi Marek Ossowski - prezes zarządu InvestGDA.

Izabela Biała: Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA)* powstała w 2008 roku, otrzymując z czasem od śp. prezydenta Gdańska zadanie skomercjalizowania 180 ha terenów miejskich położonych przy Porcie Północnym. Zanim przejdziemy do aktualnie realizowanego na tym terenie projektu, przypomnijmy drogę, która do tej realizacji doprowadziła.


Marek Ossowski, prezes zarządu InvestGDA: - Teren ten trafił do zasobów InvestGDA ponad dziesięć lat temu i został wówczas podzielony na dwa obszary. Na pierwszym z nich, o powierzchni 109 hektarów, od 2010 roku rozwija swój park firma Goodman (obecnie GLP), z którą zawarliśmy umowę wieloletniej dzierżawy. Firma sukcesywnie realizuje ten projekt, do dziś zagospodarowała około 40 hektarów i szybciej lub wolniej, w zależności od koniunktury, będzie go nadal rozwijać.

Druga część terenu, położona wokół Centrum Biurowego KOGA, początkowo dedykowana była pod budowę elektrowni przez koncern EDF, który dzierżawił ten teren do 2015 roku, ale ostatecznie wycofał się z tego projektu i trzeba było otworzyć go na nowo. Powstała więc koncepcja Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.

I ten projekt jest już realizowany, ale inaczej niż zakładaliście pierwotnie, prawda?

- Cały ten teren (ok. 60 hektarów) miał być z założenia dedykowany wyłącznie pod dzierżawę. Długo pracowaliśmy nad tym, by znaleźć partnera, który będzie chciał wydzierżawić tę przestrzeń w podobnej formule jak Goodman. W międzyczasie, nauczeni doświadczeniem z wcześniejszego naszego projektu - Parku Przemysłowo-Technologicznego Maszynowa w Kokoszkach, wybudowaliśmy na terenie PCI infrastrukturę: drogę oraz sieć wodociągowo - kanalizacyjną. Tak przygotowany i uzbrojony teren stanowi inną wartość dla inwestora, który widzi, że nic nie stoi już na przeszkodzie, by rozpocząć budowę. Tylko - czego?

Ten teren jest przeznaczony właściwie pod każdy rodzaj działalności, łącznie z produkcją przemysłową, ostatecznie postanowiliśmy podzielić go na trzy części.


Gospodarka Morska
Marek Ossowski, prezes zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl


W jaki sposób?

- Część pierwszą - 15 hektarów - przeznaczyliśmy pod produkcję, drugą - 20 hektarów -  pod logistykę magazynową związaną z portem, a pozostałą dedykowaliśmy pod własne projekty spółki oraz projekty realizowane przez lokalnych, małych i średnich przedsiębiorców, którzy w tym dużym łańcuchu dostaw związanym z działalnością portu także odgrywają swoją, bardzo ważną rolę.

Nie zachowaliście jednak pierwotnej koncepcji dzierżawy - poza terenami przeznaczonymi dla sektora MŚP. W sierpniu i wrześniu InvestGDA rozstrzygnął dwa przetargi w ramach PCI, na zagospodarowanie części produkcyjnej i logistycznej z dwiema dużymi firmami w formule sprzedaży terenu. Dlaczego?

- Czasy są teraz trochę inne w dzisiejszym “covidowym świecie”. Dziś każdy bardziej szanuje własność, a banki inaczej podchodzą do projektów inwestycyjnych, inaczej kalkulują ryzyko kredytowe. Przy opcji kupna od razu pojawiły się inne możliwości, to już jest produkt tzw. “bankowalny”, pod który zaciągnąć można kredyt hipoteczny.

Z drugiej strony, po doświadczeniach lockdown-u i pandemii wiele firm zmienia swoje łańcuchy dostaw i szuka nowych lokalizacji. Postanowiliśmy wykorzystać ten czas i zaoferować kontrahentom warunki, które są dla nich do przyjęcia teraz, w obecnej sytuacji rynkowej. Inaczej ich inwestycje trafiłyby do innych destynacji, a nasze tereny nadal stałyby niezagospodarowane, czekając na “lepsze czasy”, może przez kolejne lata. Myślę, że w obecnej sytuacji budżetowej Gdańska na to nie stać.

Mówi Pan “Gdańska na to nie stać” - przecież niezagospodarowany teren nie generuje szczególnie wysokich kosztów?

- Ale teren zagospodarowany z każdego metra kwadratowego gwarantuje budżetowi miasta stałe dochody z tytułu podatku od nieruchomości i niewątpliwie gwarantuje też nowe miejsca pracy. Jeśli inwestor ulokuje się w innej gminie, może i zatrudni gdańszczan, ale nie tylko nie będzie wówczas wpływów z podatku od nieruchomości, ale i przychody z płaconego przez nich podatku CIT nie zasilą raczej “gdańskiej kasy”. Zadania, które powierzyła InvestGDA Gmina Miasta Gdańska, to między innymi dbałość o rozwój lokalnej gospodarki i bazy podatkowej, komercjalizacja PCI odpowiada na oczekiwania naszego samorządu.

Co ważne, zachowaliśmy sobie przy tej sprzedaży prawo do comiesięcznych przychodów, wkomponowując w treść umowy zapis o służebność za wykorzystanie układu drogowego, który wybudowaliśmy”. W ten sposób zapewniamy sobie dostęp do środków finansowych na naszą dalszą działalność i utrzymanie dróg na terenie PCI.

Warto także zaznaczyć, że inwestycje, które powstaną w ramach PCI na zapleczu terminala DCT i Portu Gdańsk, będą generować nowe wolumeny przeładunków dla terminala i samego portu, a także dla Portu Centralnego, który powstać ma do 2029 roku. W postępowaniu przetargowym położyliśmy nacisk, by działalność kontrahenta zawierała także komponent współpracy z infrastrukturą portową, żeby beneficjentem tych inwestycji było nie tylko InvestGDA, czy samorząd, ale by także nasze państwo i sam port.

Można pogratulować inwestorom podjętej decyzji. Lokalizacja PCI jest chyba bezkonkurencyjna. Poza terenami, które są własnością skarbu państwa (Zarządu Morskiego Portu Gdańsk) nie ma chyba już w tak bliskim sąsiedztwie terminala DCT czy Portu Północnego terenów przeznaczonych pod komercjalizację?


- Są to faktycznie ostatnie “perełki’, które pozwalają na tak szeroką działalność. Jest jeszcze teren przy rafinerii Lotosu, w Gdańsku Płoniach, są jeszcze inne w dalszej odległości, ale teren PCI znajduje się w bezpośredniej bliskość portu, co daje możliwość szybkiego przetransportowania towaru z nabrzeża do magazynu, czy przetwórni i wydelegowania go później dalej w świat. Można sobie wyobrazić oczywiście, że stosunkowo szybko zrealizowane zostaną następne połączenia kolejowe i proces konfekcjonowania odbywać się będzie już dalej, poza granicami Gdańska. Pewnie z czasem tak będzie, bo te tereny wokół portu się kurczą. Ale kto jest bliżej, ten ma niższe koszty, a przysłowiowy “Excel” jest okrutny.

Zostawmy już “dużych graczy” w PCI, wróćmy do oferty przeznaczonej dla lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Czego mogą się spodziewać po tym projekcie?

- Teren przeznaczony dla sektora MŚP to około 10 hektarów, również uzbrojonych. Będziemy starać się dzierżawić czysty teren. Jeśli okaże się, że klienci są zainteresowani, ale nie mają możliwości finansowych do wybudowania własnej infrastruktury, prawdopodobnie sami będziemy się starali ją zapewnić.

Za chwilę zaczynamy budowę placu składowego, na razie o powierzchni jednego hektara, ale od czegoś trzeba zacząć. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi potencjalnymi kontrahentami reprezentującymi MŚP. Trzeba to robić, bo ci mniejsi też powinni korzystać z rozwoju PCI, a mają także do dyspozycji produkty finansowe z Agencji Rozwoju Pomorza (finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa). Naszą rolą jest wspieranie kontrahenta na każdym etapie, już od momentu, gdy ktoś zobaczy tu swoją szansę na rozwój.


Gospodarka Morska


*Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. (InvestGDA) to powołana w 2008 roku spółka miejska, której głównym zadaniem jest komercjalizacja i aktywizacja gospodarcza terenów inwestycyjnych. InvestGDA jest również inicjatorem projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie Gdańska, aktywnie kształtując krajobraz gospodarczy miasta. Spółka oferuje usługi kompleksowego doradztwa inwestycyjnego i biznesowego. Współorganizuje misje gospodarcze oraz wydarzenia biznesowe umożliwiające rozwój przedsiębiorców, reprezentujących różne dziedziny gospodarki. W strukturze InvestGDA funkcjonuje również Gdańska Fundacja Rozwoju Gospodarczego, która aktywnie realizuje działania w obszarze CSR, realizując projekty wspierające m.in. lokalny rynek pracy oraz inicjatywy kulturalne i społeczne.

Gospodarka Morska

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.