• <
gryfia_70lat

IMO wyraża zaniepokojenie alarmującą liczbą porzuconych marynarzy

04.08.2021 16:07 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski IMO wyraża zaniepokojenie alarmującą liczbą porzuconych marynarzy

Partnerzy portalu

IMO wyraża zaniepokojenie alarmującą liczbą porzuconych marynarzy - GospodarkaMorska.pl
Fot. IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) ostrzega przed alarmującym wzrostem liczby doniesień o porzuconych marynarzach w 2021 roku. Przypadki są zgłaszane do wspólnej bazy danych IMO i Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Według bazy danych, od 1 stycznia 2020 do 1 kwietnia 2021 roku zgłoszono 111 nowych przypadków, z czego 85 przypadków w 2020 i 26 przypadków w I kwartale 2021 roku. Tylko 43 sprawy zostały rozwiązane.

Około 18 przypadków zgłoszonych od 1 stycznia 2020 roku dotyczyło skutków pandemii COVID-19, która skomplikowała sytuację marynarzy w zakresie zmiany załogi. W ciągu ostatnich trzech miesięcy zgłoszono kolejne 27 przypadków, co zwiększa łączną liczbę nowych przypadków w tym roku do 53.

– Każdy przypadek dotknął rzeczywistych ludzi, którzy doświadczają stresujących, nieludzkich i niebezpiecznych konsekwencji; i ich rodziny są w równym stopniu dotknięte. Takie przypadki wymagają znacznego zaangażowania Sekretariatów IMO i MOP, wraz z Międzynarodową Federacją Pracowników Transportu (ITF), Międzynarodową Izbą Żeglugi (ICS) i innymi w celu uzyskania rozwiązania – zauważyło IMO.

Analiza dostarczona przez ITF w zeszłym miesiącu wykazała, że liczba zgłoszonych porzuceń statków wzrosła ponad dwukrotnie z 40 w 2019 do 85 w 2020 roku.

ITF przedłożyła 60 z 85 spraw, które pojawiły się w bazie danych porzuceń MOP w zeszłym roku, reprezentujących setki marynarzy, którym należało się wynagrodzenie, loty repatriacyjne lub jedno i drugie.

Ponadto inspektorzy ITF pomogli marynarzom odzyskać prawie 45 milionów dolarów należnych wynagrodzeń w zeszłym roku, podczas gdy przypadki porzuceń statków prawie podwoiły się do rekordowo wysokiego poziomu.

Komitet prawny IMO powołał grupę roboczą MOP-IMO w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów marynarzy oraz czynnika ludzkiego.

Oczekuje się, że po ustanowieniu przez MOP grupa robocza spotka się w 2022 r.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.