• <

Nowela ustawy o pracy na morzu. Co zyskają marynarze?

03.08.2021 23:52 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Nowela ustawy o pracy na morzu. Co zyskają marynarze?

Partnerzy portalu

Nowela ustawy o pracy na morzu. Co zyskają marynarze? - GospodarkaMorska.pl
Fot. Paul Einerhand/Unsplash

Połączone senackie komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Infrastruktury przyjęły we wtorek nowelę ustawy o pracy na morzu, zakładającą m.in. poprawę praw pracowniczych marynarzy, których statki zostały napadnięte.

Za przyjęciem ustawy było 8 członków komisji, przeciw 5, a 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Nowela ma na celu implementację do polskiego prawa zmian wynikających z Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja MLC). Poprawki mają podnieść poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta, lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Poprawki zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.

Poprawki rozszerzają też prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji stanowiąc, że prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ "Solidarność" Andrzej Kościk zwrócił podczas wtorkowego posiedzenia komisji uwagę na aspekt związany z opodatkowaniem wyżywienia dostarczanego marynarzom.

"Okazuje się, że na takich statkach, jak należące do polskiego Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych (PRCiP) i SAR (Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – PAP) do tej pory żywność jest opodatkowana. Dzieje się niesprawiedliwość. Marynarze w żegludze pełnomorskiej nie są opodatkowani faktem dostarczania żywności na statek, a marynarze w PRCiP są opodatkowani" – wyjaśniał Kościk.

Do przygotowania poprawki związanej z nieopodatkowaniem żywności dla marynarzy pracujących na specjalistycznych statkach technicznych zobowiązała się przewodnicząca posiedzeniu komisji senator Magdalena Kochan (KO). Jak wskazała, propozycja poprawki zostanie przedstawiona podczas drugiego czytania ustawy.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.