• <
Kongres Polskie Porty 2030 edycja 2024

Historyczne falochrony w Ustce zostaną wyremontowane. Są na to środki

04.03.2024 12:49 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Historyczne falochrony w Ustce zostaną wyremontowane. Są na to środki

Partnerzy portalu

Fot. Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni podpisał umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ponad stuletnich falochronów w Porcie Ustka. W ramach tej inwestycji zmodernizowany zostanie Falochron Zachodni, Wschodni oraz Nabrzeże Pilotowe. Zostanie odtworzona również ostroga przy Falochronie Zachodnim.

Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem technicznym, projektami branżowymi, zagospodarowania terenu oraz informacją dot. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykonawca będzie miał 4 miesiące na realizację tego zadania.


Rysunek techniczny z 1905 roku (z dokumentacji przekazanej przez Pana Aleksandra Michalewskiego)

Wartość podpisanej umowy to 277 980,00 zł., a jej wykonawcą jest Pracownia Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego Aquaprojekt Sp.z o.o. Istotne wsparcie, jakie uzyskał Urząd Morski w Gdyni, pochodziło także od usteckich pasjonatów. Projektant ma otrzymać przydatne przy tej inwestycji archiwalne plany konstrukcyjne, otrzymane dzięki uprzejmości mieszkańca Ustki, Aleksandra Michalewskiego, pasjonata historii i fotografii. W gromadzenie materiałów historycznych była także zaangażowana grupa "Ustka na przestrzeni wieków".

Zgodnie z założeniami, projekt ma przewidywać możliwość zwiększenia w przyszłości głębokości technicznej i projektowej przy falochronach do 7 metrów. Wynika to m.in. z faktu, iż Urząd Morski w Gdyni realizuje prace przygotowawcze, możliwe do wykonania na tym etapie, a związanych z budową portu zewnętrznego w Ustce, który mógłby pełnić funkcje instalacyjno-serwisowe dla rozwijającego się przemysłu offshore. Dotychczas w tym zakresie opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy z częścią kosztową, uzyskano decyzję, zatwierdzającą projekt robót geologicznych i decyzję na wznoszenie konstrukcji w polskich obszarach morskich. Odebrano również Raport o oddziaływaniu na środowisko, a w ostatnich dniach złożony został także wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, dokumentu niezwykle istotnego przy każdej inwestycji.

- Z uwagi na ramy czasowe KPO i konieczność zrealizowania zaplanowanych w jego ramach inwestycji do końca czerwca 2026 roku, nie jest w tym momencie możliwe zrealizowanie całego zakresu, związanego z budową zewnętrznego portu instalacyjno-serwisowego. W związku z tym, na obecnym etapie zostanie wykonany remont falochronów, będących w bardzo złym stanie technicznym. Najpierw potrzebny jest oczywiście projekt. Zadaniem wykonawcy będzie również zaprojektowanie konstrukcji, zapobiegającej przesypywaniu się piasku przez parapet falochronu zachodniego na nawierzchnię i tor wodny. Zaprojektowana ma być też odbudowa zniszczonej ostrogi oraz remont nabrzeża Pilotowego – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.


Fot. Urząd Morski w Gdyni

Jak bardzo zły jest stan techniczny falochronów, wyraźnie było widoczne w 2022 roku, kiedy podczas sztormu zniszczeniu uległ m.in. kilkumetrowy fragment parapetu falochronu zachodniego. W 2005 roku zmniejszono obciążenie dopuszczalne do wartości 5kN/m2. Teraz wykonawca ma przywrócić w swoim projekcie pierwotną nośność falochronów, wynoszącą 20 kN/m2. Projektem objęty jest także remont istniejącego oświetlenia nawigacyjnego.

bulk_cargo_port_szczecin

Partnerzy portalu

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.