• <
smartre_2023

Historyczna wymiana jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni

14.07.2020 12:16 Źródło: Urząd Morski w Gdyni
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Historyczna wymiana jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni

Partnerzy portalu

Historyczna wymiana jednostek pływających Urzędu Morskiego w Gdyni - GospodarkaMorska.pl
umgdy.gov.pl

W Urzędzie Morskim w Gdyni następuje dynamiczna „wymiana pokoleń” w zakresie taboru pływającego. Aktualnie, Urząd przygotowuje się do przejęcia nowego statku wielozadaniowego, największej spośród eksploatowanych dotychczas jednostek. ZODIAK II będzie pełnić funkcję lodołamacza, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Będzie mógł również służyć jako jednostka o funkcjach ratowniczych i przeciwpożarowych, wspomagając w tych zadaniach inne służby. Statek o nazwie „Zodiak II” zastąpi wysłużony, prawie 40 letni statek „Zodiak”, który jest planowany do wycofania z eksploatacji i wystawienia na sprzedaż jesienią bieżącego roku.

Aktualnie „Zodiak II”, wyprodukowany przez gdańską stocznię Remontowa Shipbuilding S.A. jest w próbach morskich, po zakończeniu których nastąpi jego formalny odbiór końcowy.

Spodziewamy się że „Zodiak II” już w najbliższym czasie zasili flotę Urzędu.

Zodiak II budowany jest w ramach prowadzonego przez Urząd Morski w Szczecinie projektu „Nostri Maris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”. Jest on  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020. Wartość kontraktu na budowę dwóch jednostek wielozadaniowych to 213 mln 650 tys. złotych. Drugą, bliźniaczą jednostkę, budowaną w ramach projektu – PLANETA I będzie eksploatował Urząd Morski w Szczecinie.

Więcej o projekcie: http://nostrimaris.pl/

Prowadzony przez Urząd Morski w Szczecinie projekt „Nostri Maris” jest komplementarny z naszym gdyńskim projektem: „Wymiana taboru pływającego Urzędu Morskiego w Gdyni o wartości ponad 82 mln. zł.

Przedmiot projektu obejmuje zakupy następujących jednostek taboru pływającego:

  • specjalistyczna jednostka hydrograficzna wraz z wyposażeniem w postaci nowego systemu gromadzenia i obróbki danych hydrograficznych;
  • jednostka dla obsługi Kapitanatu Portu Gdynia;
  • jednostka do obsługi oznakowania nawigacyjnego na wodach Zalewu Wiślanego;
  • szybkie jednostki kontrolno-inspekcyjne (2 szt.).

Generalną przesłanką dla realizacji projektu jest potrzeba dostosowania wyposażenia Urzędu Morskiego w Gdyni do aktualnych wymogów dotyczących ochrony środowiska, technologii, ergonomii pracy i zakresu zadań do jakich mają być przeznaczone. Efektem podjętych działań będzie zwiększenie efektywności realizacji zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury dostępu do portów od strony morza (w tym należących do sieci TEN-T), utrzymania porządku prawnego i ochrony środowiska oraz poprawa jakości wyposażenia portów morskich wschodniego wybrzeża RP, a przez to poprawa ich konkurencyjności.

Zodiak II był budowany pod nadzorem inspektorów PRS. Dokumenty dopuszczające jednostkę do dalszych etapów, wystawione przez rodzime towarzystwo klasyfikacyjne dają załodze gwarancję bezpieczeństwa. PRS będzie również sprawował nadzór nad eksploatacją jednostki w przyszłości.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.