• <
siemens_gamesa_2022

Falowanie rynku tonażowego. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-44/2021)

15.11.2021 12:35 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Falowanie rynku tonażowego. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-44/2021)

Partnerzy portalu

Falowanie rynku tonażowego. Analiza rynku tonażowego (tydzień 40-44/2021) - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Przełom października i listopada to okres dynamicznej sytuacji na rynku tonażowym, gdzie obserwowano w różnych sektorach i segmentach wiele aktywności. Źródłem jest rozwój handlu morskiego szacowany na ten rok na około 4% w stosunku do roku poprzedniego a także poprawa warunków w sektorze offshore energy oil & gas. 

Jak zatem na tle trendów długoterminowych wyglądały ostatnie tygodnie w tonażu? Pomimo pewnych korekt rynku zapotrzebowanie na statki nadal jest większe niż miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. Coraz lepiej wyglądają też w porównaniu z zeszłym rokiem skumulowane wyniki zamówień nowych jednostek za dotychczasowy okres 2021 roku. 

Rynek masowców

Ze względu na trwający nadal dość dobry okres frachtowy i czarterowy dla masowców również i zainteresowanie rynkiem kupna sprzedaży jednostek tego segmentu jest cały czas spore. Jednakże liczba transakcji w stosunku do okresu letniego wyraźnie zaczęła spadać. Jest to spowodowane między innymi sytuacją, że wartości jednostek są coraz wyższe a i zapotrzebowanie na nie jest spore, stąd wykorzystujący je armatorzy nie są skłonni do ich łatwej i szybkiej sprzedaży, chcąc korzystać z jeszcze nadal dobrego rynku. Z drugiej strony jest również zauważalna korekta rynku frachtowego w dół, co również może powstrzywać od zakupów i większych inwestycji.

Niemniej jednak w tygodniu numer 40 doszło do 12 transakcji kupna – sprzedaży jednostek masowych na łączną kwotę prawie 355 mln USD.  W kolejnym tygodniu numer 41 odnotowano kolejne 12 transakcji na łączną kwotę 294 mln USD. Natomiast w tygodniu 42 było 10 transakcji na kwotę prawie 160 mln USD. W tygodniu 43 zanotowano mocny spadek ilości transakcji. Było ich jedynie 3 na kwotę 155 mln USD. Aktywniejszy był w tym tygodniu rynek małych masowców, gdzie odnotowano aż 6 transakcji na kwotę 23,7 mln USD.

Rynek gazowców

W sektorze gazowców odnotowano kolejne nowe zamówienia. I tak na przykład Qatar Petroleum zamówił w chińskiej stoczni Hudong Zonghua 4 jednostki do przewozu LNG o pojemności 174 tys. m3 każda. Odbiór dwóch pierwszych jednostek przewidziany jest na 2024 rok, z kolei dwóch kolejnych na 2025.

Na ten moment w eksploatcji pzostaje 611 statków do przewozu LNG o pojemności powyżej 40 tys. m3. Jak do tej pory w całym roku 2021 dostarczono już 45 statków tego typu (34 w 2020 r.), a zezłomowano 7 (6 w 2020 r.). W portfelu zamówień stoczni produkcyjnych pzostaje 147 statków, co stanowi aż lekko ponad 24 % ilości światowej floty.

Rynek statków wsparcia branży offshore (Offshore Support Vessels – OSV / Offshore Construction Vessels - OCV)

Już od dłuższego czasu na rynku nie zaobserwowano dostaw nowych jednostek PSV i AHTS. Nie ma też w tym zakresie żadnych nowych zamówień. Niemniej jednak całkowita liczebność floty jednostek AHTS wynosi około 2,445 statków, natomiast nadal w portfelu stoczni na rok bieżący pozostaje 9 statków AHTS, 34 na rok 2022 i na kolejne lata, licząc od 2023 33 statki. Jeśli chodzi o statki PSV to na świecie jest ich około 2,027. Na 2021 rok w zamówieniu stoczni produkcyjnych pozostaje nadal 14 statków PSV, na 2022 rok – 61, natomiast na okres liczony od 2023 roku zaledwie 31. Aktualnie łącznie w portfelu stoczni pozostaje zatem nadal sporo, bo około 110 jednostek PSV.

Coraz więcej statków PSV i AHTS złomuje się. Takich operacji w ostatnich tygodniach było aż kilkanaście. W całym roku 2021 zezłomowano już prawie 40 jednostek AHTS (w porównaniu do 28 w 2020 roku). Jeśli chodzi o jednostki PSV, to jak do tej pory w tym roku zezłomowano około 30 statków (w 2020 było to 20). Złomowane aktualnie jednostki to zazwyczaj roczniki: druga połowa lat 90 – tych i pierwsze lata roku 2000 – nego. Do głównych złomujących należał norweski armator Solstad Offshore.

W tygodniu 43 zaobserwowano transakcje kupna – sprzedaży 4 jednostek OCV w wysokości 40 mln USD a także 1 jednostki MODU na kwotę 14 mln USD.

Rynek tankowców

Ostatnie tygodnie to zauważalny wzrost w aktywności S&P (ang. Sale & Purchase) na rynku tankowców. Jednakże w tygodniu 40 na rynku odnotowano zaledwie 1 transakcję sprzedaży tankowca na kwotę około 15 mln USD. W kolejnym tygodniu zanotowano również 1 transakcję na kwotę 19,1 mln USD. W tygodniu 42 były 3 sprzedaże na kwotę 33,4 mln USD. Kolejny tydzień to mocny spadek w ilości transakcji, bowiem było ich w porównaniu do poprzednich okresów zaledwie 3, ale za to na kwotę 154,5 mln USD. W tygodniu 43 odnotowano już mocny wzrost ilości transakcji, ponieważ było ich aż 8 na łączną kwotę około 427 mln USD.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.