• <
bulk_cargo_port_szczecin

Chaos, czyli codzienność dla żeglugi. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 43-46/2023)

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Chaos, czyli codzienność dla żeglugi. Analiza rynku tonażowego (tygodnie 43-46/2023)

Partnerzy portalu

Chaotyczna sytuacja światowych rynków nadal nie sprzyja długofalowym i kapitałochłonnym inwestycjom, takim jak żegluga. W ostatnich tygodniach było to szczególnie w nowych zamówieniach. Całkowity brak zamówień nowych statków zaobserwowano w segmencie kontenerowców. Jest to zapewne pokłosiem bardzo słabych wyników rynków frachtowych i słabnących warunków czarterowych. Podobne tendencje obserwowano w segmencie drobnicowców wielozadaniowych. Niemal niezmienna sytuacja panowała w segmencie wycieczkowców, ale po długiej przerwie odnotowano jedną transakcję używaną jednostką. Podobne trendy będą najprawdopodobniej towarzyszyły kolejnym tygodniom, a może nawet i miesiącom. Mocne spowolnienie obserwowano także na rynku złomowań.

W naszej kolejnej odsłonie analiz wybranych segmentów żeglugi przekazujemy najświeższe informacje z rynków inwestycji tonażowych. Jakie były zatem trendy ostatniego okresu? Co oznaczają  one w przyszłości i z czego to wynika? O tym w naszej cyklicznej analizie. 

Rynek drobnicowców wielozadaniowych


Pomimo aktualnej nieco lepszej sytuacji na rynkach frachtowych i czarterowych drobnicowców wielozadaniowych, odpowiedź rynku inwestycji tonażowych na skutek długoterminowych negatywnych zmian zbiera swoje żniwa w postaci ograniczonych apetytów inwestycyjnych inwestorów oraz przedsiębiorstw żeglugowych.

Zarówno w tygodniu 43 jak i w tygodniu 44 nie odnotowano żadnej transakcji używanymi jednostkami. Nie było też żadnych złomowań jak również nowych zamówień. 

Tydzień 45 to brak jakichkolwiek zanotowanych transakcji używanymi jednostkami. Doszło za to do złomowania 1 drobnicowca o łącznym DWT na poziomie 42.913. Nie było żadnych nowych zamówień.

W tygodniu 46 nie odnotowano żadnych transakcji tonażem z tzw. drugiej ręki. Pojawiła się za to informacja na temat jednego złomowania jednostki o DWT 42.913. Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. 

Rynek statków kontenerowych


Podobnie jak w segmencie drobnicowców wielozadaniowych w końcu i w nadmuchanym już zdaje się bardzo mocno segmencie kontenerowców odnotowano spadki w aktywności na rynku tonażowym. Sytuacja jest tym bardziej zastanawiająca, że przez wiele lat trwał wyścig armatorów w  pozyskiwaniu coraz większych i nowszych jednostek kontenerowych. Z drugiej zaś strony brakowało zakrojonej na większą skalę akcji złomowej. 

W tygodniu 43 doszło czterech transakcji używanymi kontenerowcami na kwotę 19 mln USD. Doszło również do jednego złomowania statku o pojemności 15.152 DWT. Nie było za to nowych zamówień.

Tydzień 44 to odnotowane cztery transakcje używanymi jednostkami o wartości 6 mln USD. Odnotowano również jedno złomowanie statku o nośności 22.198 ton. Nie było za to informacji na temat nowych zamówień.

W tygodniu 45 doszło do dwóch sprzedaży używanych kontenerowców. Zanotowano również dwa złomowania (łącznie 44.571 DWT). Nie odnotowano żadnych nowych zamówień. 

Tydzień 46 to zaledwie jedna transakcja używanym kontenerowcem. Zanotowano 2 złomowania jednostek o łącznej nośności 55.517 ton. Nie było żadnych nowych zamówień. 

Rynek wycieczkowców


Już kilkuletni zastój w inwestycjach w wycieczkowce nadal trwa. Niemniej jednak w przypadku poprawienia się sytuacji konsumenckiej być może wielkość inwestycji w kolejnych latach znów wzrośnie na co liczą specjalizujące się w takich budowach stocznie produkcyjne.

W tygodniu 44 odnotowano jedną transakcję używaną jednostką. Wartość transakcji nie została podana do publicznej wiadomości. W tym samym czasie nie odnotowano żadnych nowych zamówień W tygodniach 45 - 46 nie odnotowano żadnych inwestycji tonażowych, ani też złomowań w tym segmencie żeglugi.

Radosław Marciniak

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.