• <
bulk_cargo_port_szczecin

Port Gdynia. Inwestycje kształtujące przyszłość morskich szlaków handlowych [wideo]

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Port Gdynia. Inwestycje kształtujące przyszłość morskich szlaków handlowych [wideo]

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Port Gdynia zamyka rok 2023 z sukcesem, osiągając rekordowe przeładunki i kontynuując ambitny plan inwestycyjny. Sztandarowym elementem tych działań jest modernizacja Nabrzeża Helskiego, która zwiększy efektywność obsługi statków oraz umożliwi przyjęcie większych jednostek, wzmacniając pozycję portu jako strategicznego punktu na mapie światowego handlu morskiego. Wartość kontraktu wynosi blisko 300 mln zł brutto, a prace planowane są na okres 26 miesięcy.

Inwestycja, mająca kluczowe znaczenie dla podniesienia efektywności operacyjnej portu, obejmuje gruntowną przebudowę na długości około 800 metrów. Do realizacji tego potężnego przedsięwzięcia infrastrukturalnego zaangażowano Korporację Budowlaną DORACO. Radosław Jarosiewicz, wiceprezes spółki, zwraca uwagę, że kontrakt doskonale wpisuje się w szerokie kompetencje i doświadczenie firmy, która specjalizuje się w realizacji projektów hydrotechnicznych oraz w budownictwie kubaturowym.

– Oferta od samego początku została przez nas przygotowana rzetelnie zarówno pod względem wykonawczym i kosztorysowym. Bazując na olbrzymim doświadczeniu mogliśmy zapewnić również najkorzystniejsze warunki cenowe. Z pewnością będzie to wymagający od strony inżynierskiej projekt – podkreśla.

Zakontraktowane prace obejmą, między innymi, demontaż istniejących elementów Nabrzeży Helskiego I i Oksywskiego, włączając nawierzchnie, sieci, oraz infrastrukturę zarówno podziemną, jak i nadziemną, a także niezbędne prace rozbiórkowe na obszarze realizacji zadania.

Dodatkowo, planuje się w ramach tych prac konstrukcję nowych nabrzeży wraz z kompleksowym wyposażeniem. Przewiduje się także realizację działań związanych z odwodnieniem, takich jak budowa od strony odwodnej nowej żelbetowej skrzyni oraz palisady. Projekt obejmuje również wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektro-energetycznych i teletechnicznych, a także stworzenie nowej nawierzchni betonowej wraz z systemem odwodnienia.

Jacek Sadaj, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia zaznacza, że wszystkie bieżące inwestycje są prowadzone w sposób, który uwzględnia ciągłość operacji przeładunkowych. Wyraził przekonanie, że planowane i realizowane przez Port Gdynia kluczowe projekty są tak kierowane, aby nie zakłócać regularności działań, zdając sobie sprawę, że ma to istotny wpływ na rozwój współpracy gospodarczej oraz bezpieczeństwo Polski i regionu Europy Środkowej.

– Warto zwrócić uwagę, że te inwestycje są o tyle dużym wyzwaniem, że są cały czas realizowane pod obciążeniem ruchu i obsługi statków, które stale do portu wpływają. Mimo tego, że przy nabrzeżu Helskim trwa przebudowa, w ostatnim miesiącu terminal BCT zrealizował historycznie największy rekord przeładunków – wskazuje.

Fot. GospodarkaMorska.pl


Przebudowa Nabrzeża Helskiego to nie jedyna imponująca inwestycja podjęta przez ZMPG w tym roku. W listopadzie ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę nowych falochronów o długości niemal 2,5 kilometra. To przedsięwzięcie, oprócz zwiększenia przepustowości Portu Gdynia, ma istotny wpływ na efektywność operacyjną i bezpieczeństwo żeglugi. Realizacja projektu będzie kluczowa dla utrzymania najwyższych standardów portowych. Strategiczne znaczenie tej inwestycji dla Polski zostało dodatkowo potwierdzone wsparciem finansowym ze Skarbu Państwa. Podpisane przed ogłoszeniem przetargu umowy inwestycyjne oraz zwiększenie kapitału zakładowego spółki dają zielone światło dla realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu państwowego.

– Nowy system ochrony portu, nowe falochrony to ponad 2 km nowej konstrukcji hydrotechnicznej, która zabezpieczy port przed falowaniem, ale zabezpieczy również rozwój port na przyszłość. To jest najważniejsze. Port w Gdyni pokazał, ile jest w stanie zrealizować przeładunków przy pomocy istniejącej infrastruktury. Czas na kolejne, bardzo ważne inwestycje, których realizacja umożliwi dalszy rozwój portu. Te nowe falochrony to możliwość budowy nowego terenu rozwojowego dla portu – nowego Portu Zewnętrznego. Właściwie już dzisiaj jesteśmy gotowi do tego, żeby rozstrzygnąć postępowanie na wybór partnera prywatnego, z którym wspólnie będziemy mogli wybudować nowe 151 hektarów terenu portowego – tłumaczy prezes Sadaj. – Ale nawet bez Portu Zewnętrznego te falochrony i tak są potrzebne, żeby poprawić bezpieczeństwo na wodzie. Dzięki nowemu systemowi falochronów do portu w Gdyni będą mogły zawijać największe jednostki, a nawigowanie wewnątrz tego obszaru, który zostanie osłonięty przez falochrony, będzie dużo bezpieczniejsze – dodaje.

Port Gdynia konsekwentnie ewoluuje w kierunku pozycji lidera branży portowej, odgrywając istotną rolę w kształtowaniu gospodarczego krajobrazu Polski. Rok 2023 jawi się jako okres wyjątkowego wzrostu i przełomowych inwestycji, zapowiadając nową erę dynamicznego rozwoju. Dzięki determinacji, dalekowzrocznej wizji i strategicznym przedsięwzięciom, port jest gotowy sprostać wyzwaniom przyszłości, zapewniając partnerom biznesowym optymalne warunki współpracy. 

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.