• <
instytut_oceanologii_PAN_2023

Badania dowodzą, że Odra nie jest zanieczyszczona fenolem

rk

06.01.2023 21:10 Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szczecin
Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Badania dowodzą, że Odra nie jest zanieczyszczona fenolem

Partnerzy portalu

Badania dowodzą, że Odra nie jest zanieczyszczona fenolem - GospodarkaMorska.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szczecin

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Szczecin pobrali próbki wody z dolnego biegu Odry i dokonali badania pod kątem obecności trujących substancji.

Eksperci zrealizowali prace w dniach 2 i 4 stycznia tego roku, na terenie punktów Widuchowa, Mescherin i Szczecin. Pomiary wody wskazują na stabilizację warunków tlenowych na monitorowanym obszarze. Wykonane następnie badania nad próbkami wykazały, że nie ma w nich fenolu.

Dwa dni wcześniej do legnickiej delegatury Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu mieszkaniec miejscowości Chobieni zgłosił zatrucie Odry. Na wysokości swojej posesji wyczuł pochodzący z rzeki wyraźny zapach fenolu. Jest to toksyczna i żrąca substancja działająca niszcząco na błony śluzowe i drogi oddechowe. Powoduje też oparzenia skóry. Z racji na wcześniejsze tego typu zgłoszenia i wciąż występujący problem skażenia poważnie potraktowano całą sytuację.

We wszystkich badanych punktach wody z Odry, tj. powyżej i poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym na wysokości miejscowości Chobienia, indeks fenolowy znajdował się poniżej granicy oznaczalności metody, czyli poniżej 0,001 mg/l. Indeks fenolowy w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym  (próbka chwilowa) wynosił 0,00206 mg/l i był znacznie poniżej wartości dopuszczalnej określonej w pozwoleniu wodnoprawnym, wynoszącej dla próbki średniodobowej ścieków – 0,1 mg/l.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.