• <

Emilewicz: sytuacja sprzyja ingerencji finansowej w rynek

Strona główna Emilewicz: sytuacja sprzyja ingerencji finansowej w rynek
Emilewicz: sytuacja sprzyja ingerencji finansowej w rynek - GospodarkaMorska.pl

sons

20.05.2020 Źródło: PAP

Trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację na aktywną ingerencję finansową w rynek – oceniła w środę wicepremier minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jak zaznaczyła, obecny czas nie sprzyja oszczędzaniu przez państwo.

Pytana podczas środowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o list grupy ekonomistów z 18 maja br. wicepremier minister rozwoju zaznaczyła, że wyrażone są w nim obawy m.in. o stan finansów państwa w bieżącej sytuacji.

„Trudno sobie wyobrazić lepszą sytuację budżetową na aktywną ingerencję finansową w rynek, niż teraz. Poziom zadłużenia w stosunku do PKB, te 46 proc. sprawiają, że jesteśmy gotowi na odważniejsze i śmielsze ruchy” - wyraziła przekonanie wicepremier.

„Co do transparentności, czy też jej braku, o której mówią ekonomiści, nie rozumiem tych pytań dlatego, że wszystkie wydatki, sposób wydatkowania, finansowania tych ingerencji, są jasne i transparentne” - dodała.

„Dziś, w czasie pandemii te największe ingerencje finansowe - zasilania funduszu Covid, jak i funduszy, z których Polski Fundusz Rozwoju wypłaca środki dla firm, pochodzą z emisji obligacji – z jednej strony BGK, z drugiej strony PFR, skupywanych przez rynek” - zaznaczyła Emilewicz.

„Emisja obligacji to jest oczywiście element zadłużania się, ale biorąc pod uwagę czas, na jaki są emitowane, zakładając że jednocześnie wdrażamy mechanizmy proinwestycyjne, będziemy w stanie sukcesywnie to zadłużenie spłacać. Więc my się nie boimy” - zadeklarowała wicepremier.

"To nie jest czas na oszczędzanie” - podkreśliła Emilewicz, odwołując się do tekstów sugerujących, jak zaznaczyła, że „należy pożegnać się na jakiś czas ze świętym Graalem zerowego deficytu i niskiej inflacji”.

„Przy w pełni odpowiedzialnym podejściu i bacznym obserwowaniu rynku, jednak nie boimy się dużej aktywności ze strony wsparcia Skarbu Państwa” - dodała Jadwiga Emilewicz.

W liście z 18 maja br. kilkudziesięciu naukowców zaapelowało do rządu m.in. o przywrócenie przejrzystości w finansach publicznych, o respektowanie polskich, konstytucyjnych oraz ustawowych i unijnych reguł fiskalnych, a także o dyskusję na temat ścieżki dojścia do równowagi fiskalnej.

Ekonomiści zaapelowali w szczególności „o zaniechanie +kreatywnego+ finansowania wydatków publicznych”, „o przejrzystość finansów publicznych - przedstawienie rzeczywistego stanu finansów publicznych (poziomu wydatków, deficytu, długu) z uwzględnieniem wszystkich operacji pozabudżetowych”, a także „o pełne dostosowanie polskiego prawa (ustawy o finansach publicznych) do reguł statystycznych UE, w szczególności uszczelnienie definicji długu publicznego oraz wprowadzenie do polskich ram fiskalnych (w art. 86 i art. 112aa ustawy o finansach publicznych) europejskiej definicji długu (ESA2010)".

Ponadto w liście znalazły się wezwania do: „utrzymania stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) i jej uszczelnienie (włączenie wszystkich funduszy i operacji pozabudżetowych)” oraz „zastosowania wpisanej w prawo klauzuli wyjścia na czas stanu nadzwyczajnego, a po jego wygaśnięciu zastosowania przejrzystego mechanizmu powrotu do wiążących limitów wydatkowych”.

Sygnatariusze listu zaapelowali też o: „merytoryczną, jawną dyskusję na temat uzdrawiania finansów publicznych po kryzysie Covid-19 i wypracowanie na okres po 2020 r. strategii osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego oraz obniżenia długu publicznego do poziomu spójnego z poziomem wzrostu gospodarczego w przyszłości” oraz o „przygotowanie nowelizacji budżetu państwa i wspólne merytoryczne wypracowanie pakietu zmian legislacyjnych realizujących postulaty przedstawione powyżej”.

Pod listem podpisali się m.in. prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. Dariusz Filar, prof. Stanisław Gomułka, prof. Roman Kuźniar, prof. Witold Orłowski, prof. Marek Rocki, prof. Andrzej Rychard, prof. Jerzy Węcławski czy prof. Cezary Wójcik.(PAP)

Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 49,05 $ baryłka  0,00% 22:58
 Cyna 18905,00 $ tona 0,17% 2 gru
 Cynk 2725,00 $ tona -1,55% 2 gru
 Aluminium 2051,00 $ tona 0,29% 2 gru
 Pallad 2355,00 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 1070,50 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 24,32 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1842,10 $ uncja  0,00% 22:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.