• <

Abordaż! Irlandzcy specjalsi zajęli statek wykorzystywany do transportu narkotyków

Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Abordaż! Irlandzcy specjalsi zajęli statek wykorzystywany do transportu narkotyków

Partnerzy portalu

Irlandzkie Siły Powietrzne

Do niecodziennej sytuacji doszło w pobliżu południowo-wschodniego wybrzeża Irlandii. W związku ze zwalczaniem przemytu narkotyków drogą morską elitarna jednostka armii irlandzkiej dokonała abordażu na podejrzany statek towarowy, pływający pod banderą Panamy. Akcja zakończyła się sukcesem, a na MV Matthew odkryto znaczną ilość kokainy, która miała trafić na europejski rynek.

Operacja była przeprowadzona we współpracy z kilkoma resortami obrony. Zaangażowano służby celne, policji oraz armii, w tym sił specjalnych oraz marynarki wojennej. Na początku kontenerowiec był śledzony przez siły morskie i powietrzne przez kilka dni i został zatrzymany po oddaniu w jego kierunku strzałów ostrzegawczych przez okręt patrolowy typu Samuel Beckett, LÉ William Butler Yeats (P63) Do właściwej akcji wyruszyli żołnierze z Skrzydła Rangerów Armii (Army Ranger Wing, ARW), wspierani przez śmigłowce, a także jednostki policji ds. narkotyków i przestępczości zorganizowanej. Uzbrojony zespół nadleciał śmigłowcem, który zatrzymał się nad statkiem, po czym po linie zeszli z niego komandosi, którzy przystąpili do abordażu, zatrzymując członków załogi i dokonując inspekcji pod kątem podejrzenia przewozu narkotyków.

Niebezpieczeństwo polegało na tym, że nie było wiadome, jak zachowają się osoby na statku. Bardzo często załoga nie zdaje sobie sprawy, że przewozi kontrabandę, acz są też przypadki zaangażowanie pojedynczych marynarzy czy też całej grupy. W tym przypadku nie było pewne, czy nie będą próbowali się bronić lub w inny sposób udaremnić przejęcie narkotyków, np. niszcząc towar. Po zajęciu statku na jego pokład przybyli specjaliści z jednostek policji zajmujących się zwalczaniem przemytu narkotyków i przestępczości zorganizowanej, a także celnicy z Służby Celnej Urzędu Skarbowego. Po znalezieniu nielegalnego ładunku, MV Matthew został eskortowany przez siły morskie do irlandzkiego portu, gdzie został zatrzymany w celu umożliwienia właściwym agencjom państwowym szczegółowego przeszukania i dochodzenia. Zatrzymano też trzech mężczyzn w wieku 60, 50 i 31 lat, którzy zostali aresztowani pod zarzutem popełnienia czynów związanych z przestępczością zorganizowaną i przetransportowano ich do komisariatu w Wexford.

„To wspólne i wieloagencyjne działanie demonstruje interoperacyjność Ministerstwa Obrony (Óglaigh na hÉireann), podkreślając wyjątkowe możliwości, jakie wnosimy do obrony państwa. Znaczące planowanie wywiadowcze prowadzone przez JFT umożliwiło koordynację i realizację tej złożonej wieloagencyjnej operacji", podano w komunikacie prasowym.

Kluczową rolę podczas całego przedsięwzięcia odegrały Siły Powietrzne Irlandii, które działając w trudnych warunkach musiały utrzymywać śmigłowce w jednej pozycji, w trakcie akcji zajęcia statku przez komandosów. Zapewniały też bezpieczeństwo z powietrza. Oprócz tego kluczowym aspektem działań były wcześniejsze działania wywiadowcze, które pozwoliły zlokalizować podejrzany statek, aby podczas akcji przejąć transportowany, nielegalny towar.

- Operacja pokazała znaczenie wszystkich służb Sił Obronnych Irlandii i ich zdolność do działania w najtrudniejszych warunkach. Ta akcja będzie to ciosem dla gangów przestępczości zorganizowanej zajmujących się międzynarodową dystrybucją narkotyków - podkreśliła minister sprawiedliwości Irlandii Helen McEntee.

Akcja antynarkotykowa na morzu wpisuje się w międzynarodowe działania mające na celu ukrócenie handlu narkotykami. Większość nielegalnych substancji trafia z centrów produkcji w Ameryce Południowej do Europy i Ameryki Północnej przede wszystkim drogą morską. Przemytnicy stosują tu coraz wymyślniejsze metody, aby nie zostać złapanymi, przy czym zdarza się, że o transporcie nie wiedzą ani pracownicy portów, ani załogi statków. Mimo to służby rozwijają możliwości wywiadowcze, by wykrywać transporty, a następnie w ramach spektakularnych akcji rekwirować tony substancji, głównie kokainy, o czarnorynkowej wartości wielu milionów dolarów. Do akcji na morzu regularnie wysyła się nie tylko jednostki straży wybrzeża, które są z gruntu przeznaczone do tego typu działań, ale też okręty marynarki wojennej, wykorzystujące najnowocześniejszy sprzęt, dzięki któremu lokalizują działania przemytników, a nierzadko też interweniują. 

Dziękujemy za wysłane grafiki.