• <
Baltexpo2023_duży

58. rocznica utworzenia 12. Dywizjonu Trałowców

01.06.2023 16:31 Źródło: Służby Prasowe 8. FOW

Partnerzy portalu

Służby Prasowe 8. FOW

Swoją rocznicę utworzenia obchodziła największa jednostka wchodząca w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, stacjonująca w Świnoujściu. Z tej okazji na okrętach dywizjonu podniesiono wielką galę banderową, a także odbyła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczyli marynarze, pracownicy jednostki oraz zaproszeni goście.

Podczas apelu przypomniano historia dywizjonu oraz ludzi, którzy na przestrzeni ponad pół wieku służyli w tej jednostce. Nieprzerwanie od 1 czerwca 1965 roku wypełnia ona szereg zadań z zakresu obrony przeciwminowej oraz zabezpieczenia logistycznego jednostek pływających na morzu i w porcie.

- Dziś dywizjon stoi przed nowoczesną zmianą pozyskania w swoje struktury jednych  z najnowocześniejszych jednostek obrony przeciwminowej projektu 258 typu Kormoran 2, wobec czego dywizjon jako priorytet przyjął przygotowanie przyszłych załóg do objęcia obowiązków na nowo budowanych jednostkach, które już w latach 2026-2027 zasilą dywizjon. Przedstawione przeze mnie zmiany sytuują dywizjon w gronie perspektywicznych jednostek Marynarki Wojennej. Dają one szereg nowych możliwości w budowaniu gwarancji bezpieczeństwa państwa szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa morskiego - zaznaczył dowódca 12. Dywizjonu kmdr por. Sławomir Góra.W trakcie uroczystości odbyło się także wręczenie odznaczeń, nagród, awansów na wyższe stopnie i mianowania na stanowiska służbowe. Obecny na uroczystości zastępca dowódcy 8. FOW kmdr Jarosław Kukliński podkreślił, że siły 12. Dywizjonu Trałowców stale udowadniają swoje świetne wyszkolenie, prowadząc działania minowe i przeciwminowe, w trakcie ćwiczeń krajowych i międzynarodowych.  Zwrócił również uwagę na profesjonalizm i zaangażowanie sztabu i całego stanu osobowego jednostki. Przypomniał również, że przed dywizjonem stoją stale nowe wyzwania, w tym wspomniane już przygotowanie załóg do sprawnego wcielenia trzech niszczycieli min proj. 258. W gdańskiej stoczni Remontowa Shipbuilding odbyła się, 28 marca br., ceremonia cięcia blach pod budowę pierwszego z nich, przyszłego ORP Jaskółka. To będzie także czwarty okręt typu Kormoran 2, służący w polskiej Marynarce Wojennej.

12. Woliński Dywizjon Trałowców jest oddziałem taktycznym 8. FOW, przeznaczonym do wykonywania zadań obrony przeciwminowej, w tym trałowania, poszukiwania, wykrywania i niszczenia min oraz innych obiektów niebezpiecznych pod wodą, a także niszczenia zagród minowych oraz obrony przeciwminowej zespołów okrętów na przejściu morzem. Oprócz trałowców dywizjon w swoim składzie posiada pomocnicze jednostki pływające, m.in. trzy nowoczesne holowniki proj. B860, wprowadzone do służby w latach 2020-2021. Poza siłami okrętowymi, ważną rolę w działalności dywizjonu pełni Grupa Nurków Minerów, która nawet kilkadziesiąt razy w ciągu roku bierze udział w wydobyciu i neutralizacji pozostałości po II wojnie światowej na terenie całego kraju. Za rok 2020 zostali wyróżnieni przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych tytułem "Przodujący Pododdział Marynarki Wojennej". W październiku tego samego roku dokonali spektakularnej operacji neutralizacji  największego niewybuchu znalezionego na terenie Polski, bomby lotniczej 12000 lb DP, Mark 1 „Tallboy”.

Dziękujemy za wysłane grafiki.