• <

150 mln zł na zabezpieczenie brzegów w Jastarni, Rewie i Gdyni

Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski 150 mln zł na zabezpieczenie brzegów w Jastarni, Rewie i Gdyni

Partnerzy portalu

Port Jastarnia, for. Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni podpisał preumowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zabezpieczenie brzegów przed powodzią w Jastarni, Rewie i Gdyni. Na realizację projektu zostanie przekazane 150 mln złotych.

Urząd Morski w Gdyni na swojej stronie poinformował, że podpisał preumowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. "Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej".

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, cytowana na stronie podała, że projekt, na który urząd pozyskał finansowanie, składa się z trzech zadań kluczowych dla ochrony brzegów morskich Zatoki Gdańskiej. "Jego realizacja przyczyni się do zmniejszenia skutków oraz zapobiegania powodziom na tym obszarze. Zabezpieczenie brzegów w Jastarni, Rewie i Gdyni wpisuje się również w całokształt naszych działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu m.in. właśnie poprzez zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego" - przekazała.

Projekt obejmuje ochronę terenów zagrożonych zalaniem, w tym zalaniem infrastruktury, umożliwiającej dojazd do dalszych miejscowości (drogi, tory).

W ramach projektu zostaną zrealizowane: zabezpieczenie miejscowości Jastarnia przed powodzią od strony Zatoki Puckiej, umocnienie brzegowe w Rewie oraz budowa progów podwodnych w Gdyni Orłowie.

Inwestycja w Jastarni - jak podał urząd - będzie polegała na wykonaniu konstrukcji przeciwpowodziowej o rzędnej, zapewniającej zabezpieczenie zaplecza przed zjawiskami sztormowymi o prawdopodobieństwie 1 proc. W ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie kilku form zabezpieczenia, uzgodnionych z gminą Jastarnia: wału przeciwpowodziowego, mobilnych przegród oraz wału wydmowego z rdzeniem. Dodatkowo zaplanowano budowę hali do magazynowania przegród przeciwpowodziowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu przewidziano również zabiegi biotechniczne, polegające na częściowej budowie wydm.

Urząd przypomniał, że pod koniec ub.r. w porcie w Jastarni przebudowano Falochron Zachodni i wyremontowano oba nabrzeża. Inwestycja została zrealizowana z Programu Rybactwo i Morze.

W Rewie powstanie opaska, której głównym materiałem konstrukcyjnym będzie narzut kamienny. Konstrukcja od strony lądu zostanie zabezpieczona murkiem oporowym, w którym umieszczone będą łączniki do montażu mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Urząd przekazał, że rzędna góry konstrukcji ma zapewnić zabezpieczenie zaplecza przed zjawiskami sztormowymi o prawdopodobieństwie 1 proc. Będzie to budowla o charakterze przeciwpowodziowym, a jej podstawowe zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia. Zabezpieczy ona brzeg morski oraz obiekty znajdujące się na zapleczu przed zjawiskiem powodzi sztormowej na odcinku 480 m. Dodatkowo, na zakończenie realizacji zadania planowana jest budowa nowych wydm w celu zakrycia narzutów kamiennych umocnienia. Zakupiony zostanie także sprzęt przeciwpowodziowy wraz z kontenerami do jego przechowywania.

Urząd podał, że w ub.r. plaża w Rewie została zasilona piaskiem pochodzącym z prac prowadzonych przez Urząd Morski w Gdyni na torze podejściowym do gdyńskiego portu. Powstała wtedy także zupełnie nowa plaża, w miejscu, gdzie wcześniej jej w ogóle nie było.

Inwestycja w Gdyni Orłowie polegać będzie na wykonaniu podwodnych progów, które będą miały za zadanie częściowe rozproszenie energii falowania oraz przechwytywania ruchomego rumowiska morskiego, zakumulowanie i utrzymywanie możliwie szerokiej i wysokiej plaży. System progów podwodnych dodatkowo utrwali sztuczne zasilanie strefy brzegowej. Pozwoli również - jak zapewnił urząd - ustabilizować linię brzegową na tym odcinku. W następstwie inwestycji zaplanowane także budowę wydmy metodami biotechnicznymi. Zakryje ona istniejącą opaskę brzegową. Dodatkowo, w ramach tego zadania zaplanowano modernizację hali do magazynowania urządzeń przeciwpowodziowych oraz placówki służb ochrony wybrzeża w Gdańsku Jelitkowie, co niewątpliwie usprawni pracę oraz poszerzy możliwości edukacyjne w dziedzinie przeciwpowodziowej i ochrony brzegów morskich.

Urząd podał, że obecnie opracowywana jest koncepcja projektowa wraz z badaniami geotechnicznymi. Zaplanowana inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego systemu progów podwodnych, polegającej na dobudowaniu nowych progów w kierunku południowym tj. Sopotu (obecnie funkcjonują 3 takie konstrukcje na północ od molo). Zatwierdzono projekt robót geologicznych dla przyszłych badań terenowych, na podstawie których opracowana zostanie dokumentacja. Przedmiotowa koncepcja bazować będzie na analizie falowania i ruchu rumowiska, sporządzonej przez Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk.

Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża Urzędu Morskiego w Gdyni Robert Mokrzycki cytowany w komunikacie przekazał, że wszystkie zadania, przewidziane w projekcie, zostaną uzupełnione zabiegami biotechnicznymi na brzegach morskich całej Zatoki Gdańskiej, wykonywanymi sukcesywnie przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni z wykorzystaniem sprzętu do prowadzenia gospodarki wydmowo-leśnej, zakupionego w jego ramach. "Ich efektem będzie lepsza ochrona lasów nadmorskich, klifów i odbudowa wydm po sztormach, w tym cennych siedlisk przyrodniczych sieci Natura 2000. Te prace pozwolą również zminimalizować oddziaływania istniejących, stałych umocnień na linię brzegową" - podkreślił.

Preumowa Urzędu Morskiego w Gdyni z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Zabezpieczenie brzegów przed powodzią od strony wód Zatoki Gdańskiej" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) została podpisana 24 czerwca br.

Piotr Mirowicz
pm/ drag/

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.