• <
BOTA_2023

Zmiana na stanowisku dowódcy 3. Flotylli Okrętów [GALERIA]

rk

31.01.2023 17:44 Źródło: Służby Prasowe 3. FO
Strona główna Marynarka Wojenna, Bezpieczeństwo Morskie, Ratownictwo Zmiana na stanowisku dowódcy 3. Flotylli Okrętów [GALERIA]

Partnerzy portalu

Zmiana na stanowisku dowódcy 3. Flotylli Okrętów [GALERIA] - GospodarkaMorska.pl
Służby Prasowe 3. FO

W obecności Inspektora Marynarki Wojennej, wiceadm. Jarosława Ziemiańskiego, odbyła się ceremonia przekazania dowodzenia 3. Flotyllą Okrętów stacjonującej w Gdyni. Nowym dowódcą największego związku taktycznego polskiej Marynarki Wojennej został kmdr Andrzej Ogrodnik.

Uroczystość przekazania obowiązków na stanowisku dowódcy 3 Flotylli Okrętów rozpoczęła się w Porcie Wojennym Gdynia od podniesienia wielkiej gali banderowej na stacjonujących w nim okrętach. W trakcie wydarzenia kadm. Mirosław Jurkowlaniec przekazał dowodzenie swojemu następcy. Meldunki o zdaniu i przyjęciu obowiązków przyjął Inspektor MW.

W uroczystości uczestniczył m. in. dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego wiceadm. Krzysztof Jaworski, byli dowódcy 3. FO, przedstawiciele jednostek wojskowych, władz samorządowych, kadra i pracownicy resortu Obrony Narodowej gdyńskiej jednostki oraz zaproszeni goście. Oprawę wydarzeniu zapewniły Kompania Reprezentacyjna MW oraz Orkiestra Reprezentacyjna MW.

- Nadeszła ta chwila, gdzie trzeba pożegnać się z dowodzonym związkiem taktycznym, a jednocześnie pożegnać się z drugim stanowiskiem, jakie przez te wszystkie lata piastowałem, a mianowicie stanowiskiem dowódcy garnizonu Gdynia. Prawie 5 lat dowodzenia. Dowodzenia w czasach niełatwych, bo w czasach też pandemicznych, więc utrudnienia w realizacji zadań były duże. To wszystko, co zrobiliśmy tutaj od roku 2018, wszystkie zadania postawione przed 3 Flotyllą Okrętów zostały wykonane. Ale nie wykonały się same. To dzięki stanowi osobowemu było to możliwe do realizacji i za to, bardzo, bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękuję. Panie i Panowie kawał świetnej marynarskiej i żołnierskiej roboty! Zasługujecie na najwyższe uznanie i pójście do boju z Wami nie stanowi żadnego strachu i niebezpieczeństwa – zaznaczył w swoim wystąpieniu kadm. Mirosław Jurkowlaniec.

- Objęcie obowiązków dowódcy 3 Flotylli Okrętów to dla mnie wielki zaszczyt i honor, ale również obowiązek i odpowiedzialność wobec wielu pokoleń marynarzy, którzy tworzyli i tworzą historię tego naszego związku taktycznego. Po ponad dwunastu latach wracam do miejsca, w którym spędziłem pierwsze dwadzieścia lat swojej marynarskiej służby, rozwijając swoje marynarskie rzemiosło – powiedział w swoim przemówieniu kmdr Andrzej Ogrodnik.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i pojazdów 3 Flotylli Okrętów.

Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, kadm. Mirosław Jurkowlaniec został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Morskiego – zastępcy Inspektora Marynarki Wojennej. Zostało to ogłoszone 16 stycznia, wraz z innymi zmianami na stanowiskach dowódczych w polskiej Marynarce Wojennej, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Kadm. Mirosław Jurkowlaniec rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej w 1985 roku. Po ukończeniu pięcioletnich studiów na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (obecnie Akademia Marynarki Wojennej) rozpoczął służbę w 3. Flotylli Okrętów, z którą był związany przez większość swojej służby. Na swoje pierwsze stanowisko służbowe trafił do Grupy Okrętów Rozpoznawczych. W latach 1990 – 2002 obejmował kolejno stanowiska asystenta, oficera nawigacyjnego, dowódcy działu nawigacyjnego, zastępcy dowódcy okrętu i dowódcy okrętu ORP Nawigator. W czasie, gdy był jego dowódcą, okręt otrzymał tytuł „Najlepszy Okręt w Marynarce Wojennej”. W 2000 roku w ramach Military Training Assistance Program ukończył osiemnastotygodniowy kurs języka angielskiego w Kanadzie. W tym samym roku ukończył studia podyplomowe w AMW. Dwa lata później objął stanowisko dowódcy Grupy Okrętów Rozpoznawczych, a od połowy 2007 roku był szefem szkolenia 3. FO. W styczniu 2012 roku objął stanowisko szefa Oddziału Oficerów Flagowych Szefostwa Szkolenia Morskiego Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni, a w lutym 2013 roku zastępcy szefa Zarządu Rozpoznania Dowództwa MW. Następnie, w styczniu 2014 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 6 Ośrodka Radioelektronicznego. Trzy lata później ukończył podyplomowe studia polityki obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Z początkiem 2017 roku objął stanowisko szefa Zarządu Uzbrojenia w Inspektoracie Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Dowódcy 3. FO, a rok później, z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał nominację na stopień kontradmirała. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 lutego 2023 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Morskiego – zastępcy Inspektora MW.

Jako dowódca Grupy Okrętów Rozpoznawczych dwukrotnie przygotowywał morską jednostkę działań specjalnych Formoza do działań na Zatoce Perskiej w ramach operacji „Iraqi Freedom” i „Enduring Freedom”. Jako dowódca Grupy opracował także wymagania taktyczno-techniczne, według których zmodernizowany został ORP Hydrograf. W czasie swojej służby w 3. FO brał aktywny udział w opracowaniu i wprowadzeniu do użytku odznaki „Marynarz Jednostek Pływających”, w pracach nad opracowaniem nowego „Regulaminu służby na okrętach MW”, a także nowych programów szkolenia załóg okrętów. Jako szef szkolenia 3. FO dwukrotnie kierował największymi ratowniczymi ćwiczeniami w ratowaniu okrętów podwodnych organizowanymi przez Marynarkę Wojenną - SMER/MEDEX.

Kadm. Andrzej Ogrodnik urodził się 12 grudnia 1966 roku w Wysokim Mazowieckim. W 1985 roku rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji Morskiej i Broni Podwodnej w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu, w 1990 roku rozpoczął służbę na okręcie podwodnym ORP Orzeł, przechodząc wszystkie szczeble dowodzenia na tej jednostce, zaczynając od dowódcy działu, poprzez zastępcę dowódcy okrętu i kończąc na jej dowódcy. Od stycznia do maja 2005 roku był zastępcą dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bielik, wykonującego zadania na Morzu Śródziemnym w ramach operacji antyterrorystycznej pod kryptonimem „Active Endeavour”. Następnie rozpoczął służbę w sztabie 3. FO na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu N-3, z którego w 2006 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne na Akademii Obrony Narodowej. Po ich ukończeniu, w 2007 roku, objął dowodzenie Dywizjonem Okrętów Podwodnych, którym dowodził przez kolejne trzy lata. W 2010 roku komandor Ogrodnik rozpoczął służbę w strukturach NATO poza granicami kraju na stanowisku szefa Oddziału Planowania Ćwiczeń – zastępcy szefa Zarządu Ćwiczeń Połączonych w Joint Warfare Centre w Stavanger w Norwegii.

Po powrocie do Polski w 2013 roku został szefem Oddziału Oficerów Flagowych w Dowództwie MW, a po zmianie systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP objął stanowisko szefa Oddziału Ratownictwa w Inspektoracie MW. Od 5 listopada 2018 roku pełnił obowiązki na stanowisku zastępcy dowódcy COM-DKM. Decyzją Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 lutego 2023 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 3. FO.

W trakcie swojej służby został odznaczony między innymi: złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz „Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”, a także „Gwiazdą Morza Śródziemnego”. Otrzymał również amerykański medal „Meritoriuous Service Medal” nadany przez Prezydenta USA.


Dziękujemy za wysłane grafiki.