• <
gryfia_70lat

W Porcie Rotterdam powstanie terminal do importu zielonego amoniaku

20.04.2022 21:39
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski W Porcie Rotterdam powstanie terminal do importu zielonego amoniaku

Partnerzy portalu

W Porcie Rotterdam powstanie terminal do importu zielonego amoniaku - GospodarkaMorska.pl
Fot. Vopak

Holenderskie firmy - Gasunie, HES International i Vopak - łączą siły w celu budowy terminala importowego dla nośników wodoru w porcie w Rotterdamie. Infrastruktura posłuży do rozładowywania jednostek transportujących zielony amoniak. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie importu wodoru do Europy.

Firmy podpisały w tej sprawie porozumienie (Head of Terms). Współpraca ta jest odpowiedzią na rosnące globalne zapotrzebowanie na import i magazynowanie ekologiczniejszych nośników energii. Wśród nich jest wodór.

Firma HES zarządza strategiczną lokalizacją Maasvlakte z możliwością wykorzystania nabrzeża i bezpośrednim dostępem od strony morza. Gasunie dysponuje infrastrukturą składającą się z istniejących zbiorników magazynowych i systemu rurociągów. Firma Vopak, posiadająca sześć terminali amoniaku na całym świecie, posiada już duże doświadczenie w realizacji projektów bezpiecznego magazynowania amoniaku. Sojusz ma duże szanse na poprowadzenie projektu z sukcesem.

Jeszcze w drugim kwartale 2022 roku rozpoczną się prace nad podstawowym projektem terminala importowego. Terminal, który będzie działał na Maasvlakte pod nazwą ACE Terminal, rozpocznie działalność w 2026 roku. Ostateczna decyzja inwestycyjna nie została jeszcze ostatecznie podjęta, a podstawą do analiz będą m.in. umowy z klientami i niezbędne pozwolenia, w tym procedura OOŚ.

W planowanej lokalizacji przy Maasvlakte w Rotterdamie będą mogły cumować statki z całego świata, aby rozładowywać zielony amoniak, lecz należy podkreślić, że w początkowej fazie być może będzie to także niebieski amoniak. Do tego celu można wykorzystać istniejącą infrastrukturę i zaplecze logistyczne portu w Rotterdamie. Przewidywane jest także miejsce na budowę instalacji do przetwarzania amoniaku na wodór. W przyszłości instalacja ta zostanie podłączona do krajowej sieci wodorowej Gasunie, która może obsługiwać rynek wodoru w północno-zachodniej Europie.

Zielony wodór jest postrzegany jako istotny element przyszłego miksu energetycznego w Unii Europejskiej. Zapotrzebowanie na zielony wodór rośnie w sektorze energetycznym, transportowym i petrochemicznym, zarówno w Holandii, jak i w Niemczech. Terminal importowy zielonego amoniaku wniesie istotny wkład w import wodoru, stanowiąc podstawowe ogniwo w łańcuchu wodorowym, obok produkcji, transportu i magazynowania tego nośnika energii. Kluczowa jest budowa niezawodnego łańcucha logistycznego, w który główną rolę odegrają porty.

Amoniak jako nośnik wodoru

Oprócz produkcji ekologicznego wodoru w Holandii, w północno-zachodniej Europie już dziś rośnie zapotrzebowanie na import ekologicznego wodoru na dużą skalę, aby zaspokoić przyszłe zapotrzebowanie na zeroemisyjną energię. Zielony amoniak jako nośnik wodoru będzie odgrywał istotną rolę. Wodór w połączeniu z azotem w postaci amoniaku może być w prosty i bezpieczny sposób transportowany w dużych ilościach, a następnie przechowywany i ponownie przekształcany w zielony wodór. Zielony amoniak można też natychmiast wykorzystać jako paliwo bez emisji CO2, np. w transporcie morskim, lub jako surowiec, np. do produkcji nawozów.


Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.