• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

W dwuszeregu zbiórka: wcielenie pierwszego rocznika AMW

Strona główna Edukacja, praca W dwuszeregu zbiórka: wcielenie pierwszego rocznika AMW
W dwuszeregu zbiórka: wcielenie pierwszego rocznika AMW - GospodarkaMorska.pl
fot. Krzysztof Miłosz/AMW
W dwuszeregu zbiórka: wcielenie pierwszego rocznika AMW - GospodarkaMorska.pl

Sonia Stępień

24.09.2020 Źródło: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

W dwuszeregu zbiórka! To jedna z pierwszych komend, jaką usłyszeli nowo przybyli kandydaci na żołnierzy zawodowych. 24 września bramę Akademii Marynarki Wojennej przekroczyło 116 młodych ludzi, którzy rozpoczynają nowy rozdział w swoim życiu w murach naszej Uczelni. W najbliższym czasie przejdą szkolenie podstawowe, tzw. unitarkę, aby następnie rozpocząć studia wojskowe.  

Przed nimi okres pięcioletnich studiów. Z grona prawie 400 chętnych, którzy złożyli swoje wnioski o przyjęcie na studia wojskowe, pozytywnie rekrutację przeszło i do uczelni stawiło się 116 osób. Wśród nich jest 88 mężczyzn i 28 kobiet. Zanim jednak staną się pełnoprawnymi podchorążymi muszą przejść podstawowe szkolenie wojskowe. Nowi studenci wojskowi na kilka tygodni pożegnają się ze światem cywilnym, zostając skoszarowani w Uczelni. Pierwszego dnia czekało ich wcielenie, które stanowi nie tylko ewidencja kadrowa.

To procedura, która w swoim zakresie obejmuje również badania lekarskie, wizytę u fryzjera oraz przede wszystkim umundurowanie.     

W trakcie szkolenia kandydaci otrzymają swoją pierwszą broń. Będą uczyli się regulaminów, musztry i posługiwania sprzętem wojskowym. Przed nimi szkolenie strzeleckie oraz poznanie podstawowych zasad żołnierskiego zachowania się. Dodatkowo na studentów wojskowych czekają przygotowywania do uroczystej przysięgi wojskowej, która zaplanowana jest na dzień 16 października. Okres szkolenia podstawowego to dla przyszłych podchorążych czas nauki podstaw żołnierskiego rzemiosła. Po przysiędze rozpoczną studia na wybranych przez siebie kierunkach.

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia morska, która kształci przyszłych oficerów – specjalistów z dziedzin związanych nie tylko ze służbą na morzu, ale także na potrzeby pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych, np. z informatyki lub cyberbezpieczeństwa.

Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji  i Uzbrojenia Okrętowego na kierunku nawigacja, na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich na kierunku systemy informacyjne w bezpieczeństwie oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunku mechanika i budowa maszyn, informatyka oraz mechatronika.

Studia w AMW są także interesujące finansowo, gdyż student wojskowy I roku otrzymuje uposażenie w wysokości 1200 zł, które w kolejnych latach systematycznie wzrasta.

Jednocześnie, student wojskowy  nie ponosi kosztów za umundurowanie, zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Gospodarka Morska
fot. Krzysztof Miłosz/AMW
Gospodarka Morska
fot. Krzysztof Miłosz/AMW

Surowce

 Ropa brent 42,94 $ baryłka  0,30% 02:57
 Cyna 18343,00 $ tona 0,65% 15 paź
 Cynk 2397,00 $ tona -0,04% 15 paź
 Aluminium 1824,00 $ tona -0,65% 15 paź
 Pallad 2351,10 $ uncja  0,55% 02:12
 Platyna 867,00 $ uncja  0,16% 02:57
 Srebro 24,33 $ uncja  0,16% 02:58
 Złoto 1903,90 $ uncja  0,06% 02:58

Dziękujemy za wysłane grafiki.