• <

Unikatowa książka o NATO

ac

11.03.2021 09:11 Źródło: inf. prasowa
Unikatowa książka o NATO - GospodarkaMorska.pl
fot. AMW

 Już jutro 22. rocznica wstąpienia Polski do NATO. To było niezwykle ważne wydarzenie w dziejach naszego kraju. Akademia Marynarki Wojennej wydała unikatową książkę na polskim rynku wydawniczym pt.: „Szczyty i sesje NATO platformą współpracy państw członkowskich". Autorem pozycji jest wiceadm. w st. spocz. dr hab. Stanisław Zarychta. Do tej pory nie ukazało się kompleksowe opracowanie, które w sposób całościowy analizuje tematykę szczytów i sesji NATO.

Autor w monografii przedstawił ogólną strukturę cywilno--wojskową NATO; scharakteryzował początkowe sesje Rady Północnoatlantyckiej, na których zapadały najważniejsze decyzje dotyczące systemu funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przedstawił szczyty Sojuszu Północnoatlantyckiego okresu zimnej wojny, a więc odbywające się w latach 1957–1989., a także szczyty, które odbywały się już po zakończeniu zimnej wojny, w latach 1990–2012 i w latach 2014–2019. Każdy ze szczytów został przeanalizowany, scharakteryzowany pod względem poruszanych problemów, podejmowanych decyzji i opublikowanych dokumentów. W jasny i zwięzły sposób admirał przedstawił ciągłość działań Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz zmiany w nim zachodzące w kontekście prowadzonej polityki, obowiązujących strategii i postawionych zadań. W zakończeniu autor ocenił oraz podsumował szczyty i sesje Rady Północnoatlantyckiej jako platformy współpracy państw członkowskich. Przedstawił również prognozę zadań NATO na podstawie raportu sekretarza generalnego oraz dokonał oceny potencjału militarnego i zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Książkę można zdecydowanie polecić studentom takich kierunków jak: politologia, stosunki międzynarodowe oraz bezpieczeństwo międzynarodowe. Na pewno zawarte w niej materiały znajdą uznanie u wszystkich osób zainteresowanych tematyką Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wiceadmirał w st. spocz. dr hab. Stanisław Zarychta w 1983 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Jest również absolwentem kursów sztabowych w Królewskiej Akademii Sztabu Marynarki Wojennej Wielkiej Brytanii w Londynie (1992) oraz Akademii Dowodzenia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Newport (1995). W 1998 roku w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie odbył kurs przygotowawczy dla oficerów wytypowanych do służby w strukturach wojskowych NATO. W swojej służbie wojskowej pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk, w tym zastępcy dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. W 2010 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich, późniejsze stanowisko Dowódcy Centrum Operacji Morskich – Dowódcy Komponentu Morskiego. W 2018 roku odszedł do rezerwy. W trakcie służby wojskowej obronił rozprawę doktorską na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, zatytułowaną Struktury militarne Paktu Północnoatlantyckiego w kreowaniu bezpieczeństwa państw członkowskich. Sześć lat później, we wrześniu 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich AMW, na podstawie pracy pt. „Broń jądrowa w kształtowaniu bezpieczeństwa 1945-2015".


Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35325,00 $ tona 1,73% 21 wrz
 Cynk 3002,00 $ tona -0,50% 21 wrz
 Aluminium 2863,00 $ tona 0,60% 21 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.