• <
urząd_morski_gdynia_2021

UE podkreśla potrzebę opracowania strategii „niebieskiego ozdrowienia” po COVID-19

14.12.2020 11:30 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska UE podkreśla potrzebę opracowania strategii „niebieskiego ozdrowienia” po COVID-19
UE podkreśla potrzebę opracowania strategii „niebieskiego ozdrowienia” po COVID-19 - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

W dniu 8 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ debatowało nad dwiema rezolucjami w sprawie Oceanów i Prawa Mórz oraz Zrównoważonego Rybołówstwa. W tym kontekście Unia Europejska podkreśliła, że ​​aby przeciwdziałać społeczno-ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19, strategie naprawy powinny mieć na celu utrzymanie zdrowych i produktywnych oceanów, walkę ze zmianą klimatu, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, a także walkę z głodem i ubóstwem. Nie należy tego postrzegać jako opcji „albo albo”, ponieważ zapewnienie odporności społeczeństwa, gospodarek i środowiska na przyszłe wstrząsy można osiągnąć jedynie poprzez sprostanie wszystkim tym wyzwaniom.

Dla UE, zgodnie z zasadami zawartymi w Zielonym Ładzie, najlepszym sposobem na wyjście obronną ręką z pandemii jest bardziej ekologiczna i niebieska odbudowa. Wymaga to podejmowania decyzji w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę. W związku z tym UE z zadowoleniem przyjmuje wyniki Drugiej Światowej Oceny oceanów w ramach Regularnego Procesu ONZ i oczekuje na Dekadę Oceanologii ONZ, na rzecz zrównoważonego rozwoju (2021–2030). UE zachęca do udziału w tej Dekadzie, co zapewni nam naukę, której potrzebujemy w przyszłości, jakiej pragniemy.

Unia Europejska uznaje ważną rolę, jaką marynarze i rybacy odgrywają w dostarczaniu globalnej społeczności towarów, w tym leków i sprzętu używanego do walki z pandemią COVID-19, a także żywności. Pozostaje zaniepokojona losem wielu marynarzy i rybaków, którzy utknęli na pokładach swoich statków, na co również wskazał Sekretarz Generalny ONZ. W związku z tym UE z zadowoleniem przyjęła niedawną rezolucję w sprawie „Międzynarodowej współpracy przy sprostaniu wyzwaniom stojącym przed marynarzami w wyniku pandemii COVID-19 w celu wspierania globalnych łańcuchów dostaw”.

Unia Europejska jest również nadal zaangażowana w osiągnięcie zrównoważonego rybołówstwa. Szkodliwe dotacje, które przyczyniają się do nadmiernych zdolności połowowych, przełowienia i nielegalnych, nieuregulowanych i nieraportowanych połowów (NNN), są jedną z głównych przeszkód w osiąganiu zrównoważonego rozwoju, dlatego UE ma nadzieję, że długotrwałe negocjacje WTO w tym zakresie zostaną jak najszybciej zakończone, zgodnie z SDG 14.6 i pozostaje w pełni zaangażowany w tym celu.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) pozostaje nadrzędnymi ramami prawnymi dotyczącymi zarządzania oceanami. UE nadal zachęca wszystkie państwa ONZ do jej ratyfikacji w celu osiągnięcia powszechnego uczestnictwa i wzywa państwa do przestrzegania podstawowych zasad i przepisów prawa morza oraz do powstrzymywania się od wszelkich działań podważających stabilność i bezpieczeństwo w regionie. Ponadto UE uważa, że ​​negocjacje w sprawie nowego porozumienia wykonawczego w sprawie ochrony i zrównoważonego użytkowania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza krajową jurysdykcją powinny zostać zakończone jak najszybciej, najlepiej już w przyszłym roku, w celu wzmocnienia ram dla morskiej różnorodności biologicznej na tych obszarach.

źródło: European Comission

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34362,00 $ tona 0,20% 15 wrz
 Cynk 3051,00 $ tona 1,23% 15 wrz
 Aluminium 2867,00 $ tona 0,74% 15 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.