• <

Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF)

07.12.2020 10:37 Źródło: European Comission
Strona główna Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF)
Komisja Europejska przyjęła wstępne porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF) - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Komisja, Rada i Parlament Europejski osiągnęły tymczasowe porozumienie polityczne w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EMFAF) na lata 2021–2027. Zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i celu zrównoważonego rozwoju nr 14, zapewnia on ambitny pakiet wsparcia na rzecz zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury, rozwoju lokalnych społeczności przybrzeżnych, promowania zrównoważonej niebieskiej gospodarki, wdrażania polityki morskiej UE na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych mórz i oceanów oraz międzynarodowego zarządzania oceanami.

Komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius z zadowoleniem przyjął porozumienie:

- Dzięki nowemu Europejskiemu Funduszowi Morskiemu, Rybołówstwa i Akwakultury będziemy mogli inwestować w poprawę zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich, jednocześnie zadbaliśmy o to, by flota UE była zrównoważona. Upewniliśmy się, że żadna dotacja na poziomie UE nie będzie sprzyjać szkodliwym skutkom przełowienia i nadmiernej zdolności połowowej, na co Komisja zwracała największą uwagę podczas negocjacji w sprawie dopłat do rybołówstwa na szczeblu WTO.

Wstępne porozumienie obejmuje wsparcie inwestycji we flotę rybacką jako sposób na zwiększenie ich trwałości i bezpieczeństwa. W tym względzie współprawodawcy zgodzili się z zabezpieczeniami zaproponowanymi przez Komisję w celu zapobieżenia ryzyku szkodliwego przełowienia i nadmiernej zdolności połowowej. Trzy instytucje zgodziły się również na system zarządzania kryzysowego, aby umożliwić nadzwyczajne wsparcie dla sektora rybołówstwa i akwakultury w przypadku znacznych zakłóceń na rynku. W następstwie tego porozumienia i porozumienia w sprawie rozporządzenia w kwestii wspólnych przepisów na początku tego tygodnia, ramy dla nowego EMFAF są gotowe. Po formalnym zatwierdzeniu przez wszystkie instytucje i po ostatecznym przyjęciu długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027, pozwoliłoby to państwom członkowskim na sfinalizowanie ich planów krajowych, tak aby fundusze mogły jak najszybciej dotrzeć do beneficjentów.

Dziękujemy za wysłane grafiki.