• <
siemens_gamesa_2022

Spółki komandytowe w 2021 roku (wideo)

ewR

20.10.2020 13:30 Źródło: Radca prawny Mateusz Romowicz

Partnerzy portalu

Spółki komandytowe w 2021 roku (wideo) - GospodarkaMorska.pl

1. Projekt zmian w prawie przewiduje, że spółka komandytowa stanie się podatnikiem CIT. W konsekwencji przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają mieć zastosowanie także do spółek komandytowych, a spółki komandytowe od 2021 roku będą zobowiązane do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Z projektu resortu finansów wynika, że spółka komandytowa ma się rozliczać podobnie jak kapitałowa. 

2. Dochody spółki będą opodatkowane zgodnie ze stawką w wysokości 19% albo według stawki preferencyjnej w wysokości 9%. Ze stawki preferencyjnej będą mogły skorzystać te spółki, których przychody nie przekroczą 2 mln euro.

3. Projekt ustawy przewiduje podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln EURO do 2 mln EURO uprawniających do korzystania z obniżonej 9 %stawki podatku CIT. 

4. W związku z planowanymi zmianami podatkowymi, w oparciu o przeprowadzone analizy, dojdzie do podniesienia stopy opodatkowania dla prawie 73.000 polskich przedsiębiorców. Około 75% spółek z mniejszymi obrotami będzie mogło skorzystać z 9% stawki CIT zamiast 19%. Jednak aż 25% spółek komandytowych odpowiadających za 9% przychodów generowanych przez te spółki zapłaci 19% CIT

5.  Efektywnie oprocentowanie wspólników spółek komandytowych w 2021, czyli głównie polskich przedsiębiorców, wzrośnie z 19 % do ponad 34%. lub w przypadku osób płacących daninę solidarnościową wyniesie aż do 38%

6. Powyższe spowoduje również poważny spadek konkurencyjności polskich firm w stosunku do ich zagranicznych konkurentów. Jak wynika z unijnej dyrektywy „Parent Subsidiary”, polska spółka inwestora zagranicznego z UE płacić będzie w Polsce nie więcej niż̇ 19% podatku. 

7. Warto również zaznaczyć, że nowa korzyść podatkowa w postaci estońskiego CIT-u nie obejmuje spółek komandytowych, gdyż ta forma działalności popularna jest bowiem w szczególności wśród przedsiębiorców działających w branży handlowo-usługowej, co oznacza brak ponoszenia wydatków inwestycyjnych, będących warunkiem skorzystania z estońskiego CIT-u.

8. Pomimo, iż sama spółka zostanie opodatkowana CIT to opodatkowaniu będą podlegały również zyski spółki wypłacane wspólnikom. 

9. Opodatkowanie wspólników będzie różne w zależności od roli wspólnika w spółce komandytowej. 

10. Opodatkowany komandytariusz będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Zwolnieniu od opodatkowania będą podlegały kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej nie więcej jednak niż 60 000 zł (takich przychodów uzyskanych w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem). 

11. Zwolnienie nie będzie jednak miało zastosowania do wszystkich komandytariuszy i nie obejmie komandytariuszy – mówiąc skrótowo – związanych z komplementariuszem będącym osobą prawną.

12. Zwolnienie nie obejmie zatem sytuacji, gdy komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszem – wspólnik lub członek zarządu komplementariusza. 

13. W przypadku spółek komandytowych, które uzyskają status podatnika podatku dochodowego oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce przepisy zmienionych ustaw w nowym brzmieniu będą stosowane począwszy od pierwszego dnia roku podatkowego takiej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 roku. 

14. Należy mieć zatem na uwadze, że na wszystkie spółki komandytowe nałożony ma zostać obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych z dniem 31 grudnia 2020 roku.


Radca prawny Mateusz Romowicz

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.