• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Skutki Covid-19 kształtują wynik przeładunkowy hamburskiego portu w 2020 roku

25.02.2021 21:26 Źródło: Informacja prasowa
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Skutki Covid-19 kształtują wynik przeładunkowy hamburskiego portu w 2020 roku
 Skutki Covid-19 kształtują wynik przeładunkowy hamburskiego portu w 2020 roku - GospodarkaMorska.pl
fot. Port Hamburg

W czwartym kwartale 2020 roku przeładunki morskie w porcie w Hamburgu rozwijały się bardziej pozytywnie niż oczekiwano. I tak łączne przeładunki morskie osiągnęły w czwartym kwartale z wynikiem plus 3 procent nawet lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, zaś przeładunki kontenerowe były na poziomie jedynie o 1,2 procenta niższym. Ogólnie jednak wynik przeładunkowy za cały rok 2020 pozostaje na poziomie 126,3 mln ton (-7,6 %) poniżej dobrego wyniku z roku poprzedzającego, który wyniósł 136,6 mln ton.

Widoczne na całym świecie skutki pandemii Covid-19 uderzyły w port w Hamburgu szczególnie mocno w pierwszej połowie 2020 r. „Pierwsze sześć miesięcy upłynęło pod znakiem zamknięcia wielu sektorów gospodarki, słabszego popytu konsumpcyjnego i zmniejszenia liczby połączeń morskich. Doprowadziło to do dwucyfrowego spadku przeładunków w Hamburgu. Cieszymy się, że w drugiej połowie roku nastąpił zwrot w przeładunkach portowych, a ogólny wynik za rok 2020 to tylko jednocyfrowy minus", wyjaśnia Axel Mattern, członek zarządu Port of Hamburg Marketing e.V. (HHM)

Według Ingo Egloff'a, kolegi Axela  Mattern'a z zarządu, rok 2020 był szczególnym wyzwaniem dla całego portu. „Przez ten cały okres, wspólnym wysiłkiem udało się utrzymać w pełnej sprawności funkcjonowanie portu wraz z jego terminalami przeładunkowymi, przedsiębiorstwami logistycznymi i usługowymi oraz połączeniami transportowymi z lądem. Moje podziękowania kieruję do wszystkich osób, które wzdłuż globalnych łańcuchów transportowych oraz w porcie w Hamburgu w trudnych warunkach z wielkim zaangażowaniem pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Załogi statków, specjaliści w sektorze przeładunków i logistyki, piloci i wszyscy inni pracownicy firm, władz lub organizacji, którzy są zaangażowani w obsługę portową, wnoszą cenny wkład w bezpieczne zaopatrzenie ludzi i gospodarki ", podkreśla Egloff.

 Przeładunki w porcie w Hamburgu w 2020 roku


W całym 2020 roku na terminalach w porcie w Hamburgu załadowano lub wyładowano 126,3 mln ton frachtu morskiego. To spadek o 7,6 % w porównaniu do dobrego wyniku z poprzedniego roku. Dotyczy to zarówno przeładunków drobnicowych, które przy 87,8 mln ton odnotowały spadek o 7,9%, jak i przeładunków masowych z 38,5 mln ton (-6,7 %).W segmencie ładunków kontenerowych w 2020 roku w Hamburgu przeładowano łącznie  8,5 mln TEU (20-stopowych kontenerów standardowych), co oznacza spadek o 7,9 % w porównaniu z rokiem poprzednim. „Ciekawe jest, że w Hamburgu zarówno import, który sięgnął 4,4 miliona TEU (-7,8 %), jak i eksport z 4,2 mln TEU (-8,2 %), ukształtowały się niemal na tym samym poziomie. Powodem tego zjawiska jest gwałtowny spadek importu z Azji w pierwszej połowie roku. Interesujące jest również to, że przewozy lądowe z portu rozwijały się bardzo stabilnie i wykazały spadek jedynie o 5,8%. Spadek transhipmentu był większy i sięgnął 11,6% ", mówi Mattern.

W segmencie ładunków masowych przeładunek towarów sypkich przeładowywanych ssakiem rozwijał się pozytywnie i zwiększył się o 19,7% do 7,5 mln ton. Szczególny wpływ na ten wzrost miał eksport zboża, który sięgając 2,2 miliona ton (+198,6 %) w dużym stopniu przyczynił się do ogólnie bardzo dobrego wyniku w segmencie towarów masowych rolniczych. Kolejnym czynnikiem był także wzrost importu roślin oleistych do 3,2 mln ton (6,8%).

W przypadku ładunków masowych sypkich przeładowywanych chwytakiem, ze względu na zmniejszoną produkcję stali i mniejszą produkcję energii z węgla, nastąpił spadek importu węgla i koksu (-35 % / 4,7 mln ton) oraz rud metali (-4,4 % / 9,5 mln ton). W Hamburgu przeładowano łącznie 19,4 mln ton (-13,2 %) tych ładunków.

W segmencie ładunków płynnych przeładunki w 2020 roku wyniosły 11,6 mln ton (-8,4 %).Za spadek odpowiada głównie mniejszy import produktów naftowych i innych ładunków płynnych. Wzrost eksportu o 15,7% w segmencie „pozostałych ładunków płynnych", do których zaliczają się biopaliwa, nie był w stanie w pełni zrekompensować spadku.

Przeładunki w relacji z regionami z listy Top 10 dla portu Hamburg rozwijały się zróżnicowanie

Rozwój przeładunków kontenerowych w relacji z 10 najważniejszymi partnerami handlowymi hamburskiego portu kształtował się w zróżnicowany sposób. W szczególności spadek wolumenu kontenerów przewożonych drogą morską z i do Chin (-8,2%), które są zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Hamburga, nie mógł zostać zrekompensowany pozytywnym rozwojem w relacji z innymi krajami. Ponadto, oprócz Chin, także takie kraje jak: Rosja (-12,7 %), Szwecja (-8,6%), Korea Południowa (-10,4%), Brazylia (-11,1%) i Polska (-7,3%) wykazały dwucyfrowe spadki w morskich przewozach kontenerowych.

Wśród partnerów handlowych port Hamburg z listy Top 10, w relacji z którymi odnotowano wzrost obrotów, oprócz USA (+1,8 procent) znalazły się Singapur (+5,3 procent), Wielka Brytania (+28,2 procent) i Malezja (+6,0 procent). W przypadku USA, które są na drugim miejscu w rankingu partnerów kontenerowych w Hamburgu, w 2020 r. odnotowano rekordowy wynik 591 000 TEU. "Utrzymujący się pozytywny rozwój przewozów kontenerowych do i z USA jest zaskakujący w kontekście wyników gospodarczych, na które wpływ ma koronawirus i spadek popytu. Wzrost przewozów kontenerowych do Wielkiej Brytanii do rekordowego wolumenu 266 000 TEU jest spowodowany zwiększonymi dostawami na rynek niemiecki oraz do Wielkiej Brytanii w związku z Brexitem", wyjaśnia Ingo Egloff.

Drugi najlepszy wynik Kolei Portowej w Hamburgu

Transport kolejowy w relacji portu Hamburg z zapleczem lądowym, z wynikiem 46,6 mln ton i 2,6 mln TEU w roku 2020, okazał się w dużym stopniu stabilny i odporny na zakłócenia. Spadek liczby przewiezionych kontenerów o 4,4 procent był znacząco słabszy aniżeli spadek całkowitych przeładunków kontenerowych w porcie. "Pod względem wielkości przewiezionego ładunku kolej portowa w Hamburgu osiągnęła trzeci najlepszy wynik w historii i drugi najlepszy wynik w historii pod względem liczby przewożonych kontenerów" - podkreśla Mattern. W przewozach w relacji z zapleczem lądowym udział kolei w podziale gałęziowym (modal split) zdołał nawet wzrosnąć do 50,7 procent (+1,3 procent).

Dobre perspektywy dla portu dzięki inwestycjom i korzystnym regulacjom

Axel Mattern zwraca uwagę, że zarówno Hamburg Port Authority (HPA), jak i firmy portowe wykorzystały miniony rok do dalszego rozwoju i modernizacji infrastruktury oraz wyposażenia obiektów przeładunkowych w najnowszą technologię. I tak operatorzy terminali HHLA i EUROGATE zainwestowali w dodatkowe suwnice kontenerowe dla nabrzeży przeładunkowych w rejonie Waltershof. Terminale w Hamburgu są zatem idealnie wyposażone do obsługi największych kontenerowców, które teraz mogą również łatwiej wpływać do portu. "Regulacja toru wodnego, tak ważna dla Hamburga, wyeliminowała ostatnią przeszkodę późno, ale nie za późno. Tendencja do eksploatacji większych statków, którą potwierdzają nasze rozmowy z firmami żeglugowymi, trwa, a gotowa mijanka na Łabie przed Hamburgiem pozwala teraz na wymijanie się szczególnie dużych statków. Jest to bardzo dobry sygnał dla naszych klientów portowych", mówi Jens Meier, dyrektor generalny Hamburg Port Authority.

Michael Westhagemann, senator do spraw gospodarki i innowacji w Wolnym i Hanzeatyckim Mieście Hamburg, podkreśla: "W 2021 roku zakończymy również dostosowanie rynny toru wodnego Dolnej i Zewnętrznej Łaby. Jest to ważny i niezbędny sygnał dla międzynarodowej klienteli portu i niezbędny warunek dalszej gry w koncercie głównych portów europejskich.   Port w Hamburgu jest jednym z najważniejszych filarów gospodarki w całych północnych Niemczech i odgrywa niezwykle ważną rolę dla całego systemu gospodarczego Niemiec jako centrum międzynarodowego handlu towarami. W ten sposób wnosi znaczący i trwały wkład w dobrobyt społeczny, zarówno regionalnie, jak i ponadregionalnie."

Zarząd HHM ocenia również nadrzędne środki, takie jak zawieszenie opłaty żeglugowej dla Kanału Kilońskiego oraz dofinansowane ze środków federalnych pierwszych w porcie europejskim dostaw energii elektrycznej z lądu dla kontenerowców, jako bardzo pozytywny znak. Według Matterna środki te pomagają przygotować port na wyzwania przyszłości i osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu. Jego zdaniem także żegluga śródlądowa i portowa skorzystają na poszerzeniu oferty dostaw energii elektrycznej z lądu.

Ponadto importerzy mogą od grudnia 2020 r. korzystać z nowego rozwiązania prawnego. "Do ważnych i radosnych dla portu działań na szczeblu federalnym należy naszym zdaniem także efektywnie zwiększająca płynność zmiana sposobu rozliczania podatku VAT od importu. Umożliwia ona przesunięcie terminu rozliczenia podatku VAT od importu, a teraz sprawia, że import przez niemieckie porty jest bardziej atrakcyjny. Jest to ważny krok we właściwym kierunku", mówi Mattern.

Perspektywy na rok 2021

W 2021 r. organizacja marketingowa portu w Hamburgu spodziewa się ogólnie bardziej stabilnych przeładunków towarów morskich. Wraz z wznowieniem zawieszonych regularnych zawinięć i nowymi połączeniami morskimi, przy mamy nadzieję poprawiającej się sytuacji gospodarczej na świecie, osiągalny jest obrót w wysokości 130 milionów ton i 8,7 miliona TEU.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35987,00 $ tona 1,87% 22 wrz
 Cynk 3018,00 $ tona 0,53% 22 wrz
 Aluminium 2886,00 $ tona 0,80% 22 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.