• <
BOTA_2023

Rusza projekt grantowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Rusza projekt grantowy Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Partnerzy portalu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Trwa nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim."

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację projektów polegających na udziale przedsiębiorstw indywidualnych jako wystawcy w międzynarodowych targach i wystawach przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa pomorskiego, tj. rozpoczęcia lub zwiększenia eksportu produktów/usług. W efekcie realizacji projektów oczekuje się ugruntowania proeksportowej pozycji pomorskich firm, która pozwoli im wyjść z ofertą na rynki zagraniczne.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dzięki przedłużeniu projektu Pomorski Broker Eksportowy o pół roku powstała możliwość ogłoszenia dodatkowego konkursu grantowego. Aby przyspieszyć proces wyboru projektów i maksymalnie wydłużyć okres możliwych wyjazdów na targi, terminy składania i rozliczania wniosków grantowych są krótsze niż w poprzednich konkursach.

Termin składania wniosków będzie trwał od 17.04.2023 roku do 21.04.2023 roku na adres Agencja Rozwoju Pomorza S.A. al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk

Realizacja projektu ma się rozpocząć od dnia następującego po dniu złożeniu wniosków, do 31.10.2023 roku. Dalszy termin końcowego rozliczenia projektu ma nastąpić do 15 dni po zakończeniu realizacji.

Regulamin i więcej szczegółów są TUTAJ.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.