• <
smartre_2023

Reasekuranci morscy się reasekurują. Będzie drożej ale bezpieczniej dla morskiego biznesu

28.12.2021 21:21 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Reasekuranci morscy się reasekurują. Będzie drożej ale bezpieczniej dla morskiego biznesu

Partnerzy portalu

Reasekuranci morscy się reasekurują. Będzie drożej ale bezpieczniej dla morskiego biznesu  - GospodarkaMorska.pl
Fot. GospodarkaMorska.pl

Ubezpieczenia statków wzrosną nawet o 55 procent. International Group Pooling i GXL Reinsurance podpisały umowę dotyczącą reasukuracji ubezpieczeń na 2022 r. Zapłacą armatorzy. 

International Group (IG) pod koniec grudnia 2021 r. ogłosiła duże podwyżki opłat reasekuracyjnych. Właściciele statków zapłacą je oprócz składek P&I. Wzrost opłat zwiększy budżet zaplanowany na ubezpieczenia od 15% do 55% w zależności od statku.

Ten ruch został przewidziany już w połowie roku. Na wzrost stawek reasekuracyjnych miał nie tylko wypadek Ever Given, 400-metrowy kontenerowiec 20 tys. TEU, który w marcu zablokował na tydzień Kanał Sueski. Na pewno wyostrzył on postrzeganie rynku ubezpieczeń morskich przez ubezpieczycieli i zwrócili uwagę reasekuracji no nowe realia handlu morskiego. Postanowiono przygotować się do zapewnienia bezpieczeństwa ponoszenia większego ryzyka w prowadzeniu biznesu morskiego. 

Ryzyko rośnie

Jednak wzrost zagrożeń  i większego ryzyka  w nadchodzącym czasie stał się zjawiskiem powszechnym. Badanie przeprowadzone przez Reinsurancene.ws wykazuje, że uczestnicy rynku spodziewają się drastycznych wzrostów stóp procentowych na rynkach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Głównie dotyczy to rynków nieruchomości. Ale nie tylko.  

Poza rynkami nieruchomości ponad 50% ankietowanych spodziewa się, że stawki ubezpieczeń na rynku cybernetycznym wzrosną o co najmniej 10% przy zawieraniu nowych umów”.  Brokerzy morscy w tym Marsh i Guy Carpenter w swoim najnowszym raporcie zwracają uwagę, że ich klienci wymieniają znaczenie więcej zagrożeń, które wymagają transferu ryzyka na firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne. 

Wśród wielu, zwraca się na takie zagrożenia jak: dekarbonizacja żeglugi, nowe regulacje środowiskowe, światowy kryzys gospodarczy, pandemie, społeczne zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój, a także: cyberataki i kradzież danych, big data i sztuczna inteligencja, wzrost cen paliw. 

Stawki wzrosną. Nie zawsze 

Pewnym pocieszeniem jest to utrzymano ustalenia z 2020 r. dotyczące  utrzymania tego samego ryzyka na poziomach 1-3 programu GXL (General Excess of Loss ). W 2021 i 2022  roku główny nacisk położono na obszar Collective Overspill Grupy. 

– Zapewnia on pokrycie roszczeń większych o 1 miliard USD i łącznie przekraczających 2,1 miliarda USD – informuje International Group i jej kierownictwo podkreśla, że na podstawie obserwacji rynku „Grupa zabezpieczyła warunki tylko nieznacznie powyżej wygasających [w 2021 r. – MG] stawek dla armatorów”. Istotne jest to, że dwuletni okres stabilizacji umów oznacza, że armatorzy nie będą mieli żadnych ograniczeń w zakresie pokrycia roszczeń związanych z zakłóceniami wywołanymi pandemią Covid-19.

W latach 2022 i 2023 zbiornikowce załadowane dopłacą na reasekurację 65 centów za GT, co oznacza wzrost o 15%, zbiornikowce puste dopłacą 37 centów za GT (wzrost o 40%). Armatorzy za masowce dopłacą 56 centów za gt (wzrost o 40%), a operatorzy użytkujący  kontenerowce - 66 centów za GT, wzrost o 55%. Za statki pasażerskie trzeba będzie dopłacić 3,87 USD za GT, wzrost o 18,6%, a zbiornikowce  czarterowane 29 centów za GT, wzrost o 33%.  Dla porównania, przed rokiem dopłaty był znacznie mniejsze, bowiem wzrosty oscylowały w zakresie od 1,4% do 7%, a zbiornikowce uzyskały nawet niższe stawki.

Struktura reasekuracji 2022

– Jedna z trzech obecnych ofert prywatnych (łącznie 30% z ponad 650 mln USD nadwyżki 100 mln USD) miała zostać odnowiona na rok polisowy 2022. Odnowienie tej warstwy zostało zabezpieczone na wczesnym etapie procesu przy braku zmian w zakresie zasięgu oraz z rynkiem zasiedziałym. Pozostałe dwie oferty prywatne mają jeszcze co najmniej rok do realizacji – informuje IG, podaje sposób zabezpieczenia roszczeń:  

W odniesieniu do salda 70% wygasającej warstwy 1 oraz wygasających warstw 2 i 3 poprzedniej struktury wynegocjowano z rynkami reasekuracji zmianę w następujący sposób:

Wygasająca warstwa 1 (650 mln USD nadwyżki w wysokości 100 mln USD) została podzielona na nową warstwę 1 (450 mln USD nadwyżki w wysokości 100 mln USD) i nową warstwę 2 (200 mln USD nadwyżki w wysokości 550 mln USD).

AAD w wysokości 100 mln USD (zatrzymane przez należącą do Grupy spółkę Hydra) w ramach 70% udziału w rynku warstwy 1 programu pozostaje na miejscu.

Nadwyżka nowej warstwy 2, warstwy pozostają na poziomie 750 mln USD nadwyżki 750 mln USD (Warstwa 3) i 600 mln USD nadwyżki 1,5 mld USD (Warstwa 4). Obie te warstwy znajdują się w 100% na rynku.

Nie uległa zmianie warstwa Collective Overspill, która zapewnia 1 mld USD nadwyżki pokrycia w wysokości 2,1 mld USD.

Jak zauważono w powyższym Przeglądzie, w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia wygasającego programu GXL, reasekuratorzy wprowadzili ogólnorynkowe ograniczenia pokrycia w odniesieniu do Malicious Cyber, Covid-19 i innych nowych Pandemii. W ramach GXL na 2022 r. Grupa zapewniła sobie znaczący poziom ochrony w następujący sposób:

Nowa warstwa 1 została wdrożona bez zmian w zakresie ubezpieczenia na 2022 rok, co skutkuje bezpłatną i nieograniczoną reasekuracją wszystkich strat, w tym strat spowodowanych przez Malicious Cyber, Covid-19 i Pandemic do 550 mln USD na statek.

W warstwach 2, 3 i 4 bezpłatne i nieograniczone pokrycie wszystkich strat, z wyjątkiem strat wynikających ze złośliwego cyberbezpieczeństwa, Covid-19 i pandemii, gdzie każda warstwa ma roczny łączny limit, wynoszący 2,15 mld USD rocznego łącznego pokrycia dla te zagrożenia w tych trzech warstwach.

Kluby Grupowe zgodziły się zebrać wszelkie straty, które przekraczają roczny łączny limit odzyskiwalny od GXL, co skutkuje brakiem zmiany ubezpieczenia członka.

Hydra, działająca na Bermudach, działająca na terenie Bermudów firma reasekuracyjna International Group, zachowuje ryzyko w niższych warstwach.

W przypadku złośliwych cyberataków, koronawirusa i ryzyka pandemii istnieje bezpłatna i nieograniczona ochrona dla roszczeń o wartości do 450 mln USD powyżej 100 mln USD, obejmująca prawie wszystkie certyfikowane ryzyka klubów grupowych.

Powyżej 550 mln USD istnieje do 2,15 mld USD rocznego zagregowanego zabezpieczenia w odniesieniu do tych trzech rodzajów ryzyka. Ponadto, nadwyżka wojennego ubezpieczenia P&I zostanie odnowiona do 2022 r. na okres 12 miesięcy.

W komunikacie określa się jeszcze kilka istotnych zapisów. Z przeglądu raportu wynika, że mimo wielu zagrożeń firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne zapewniły środki na transfer ryzyka prowadzenia biznesu morskiego. Bowiem, choć na morzu notuje się coraz m niej wypadków, w niektórych przypadkach zdarzenia są bardzo kosztowne i dla prowadzących biznes i dla ludzi, którzy na co dzień odpowiadają na statkach za ładunek i bezpieczeństwo załogi. 

Wykorzystano raporty: The London P&I Club, Marsh, International Union of Marine Insurance e.V. (IUMI), International Group Pooling i GXL Reinsurance


Partnerzy portalu

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.