• <
BOTA_2023

Ważne informacje dla świadczeniobiorców

ew

28.05.2018 07:17 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Ważne informacje dla świadczeniobiorców - GospodarkaMorska.pl

Tym którzy pobierają już zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i jednocześnie pracują, przypominamy, że jeszcze tylko do końca maja mają czas na rozliczenie się z ZUS ze swoich przychodów.

Osoby które obecnie pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne a jednocześnie pracują, muszą pamiętać, że do końca maja powinni rozliczyć się z ZUS ze swoich przychodów. Dotyczy to świadczeniobiorców, których praca podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, czyli zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie bądź posiadających działalność gospodarczą. To, jaki przychód został osiągnięty w minionym roku rozliczeniowym może wpłynąć na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia. Rok rozliczeniowy trwał od 1 marca 2017 r. do końca lutego bieżącego roku, a roczna dopuszczalna kwota przychodu za ten okres wynosiła 12 141,60 zł. Przekroczenie tej kwoty jest równoznaczne ze zmniejszeniem świadczenia. Dopuszczalna kwota przychodu to 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli w okresie rozliczeniowym 2017/2018 wynosiła 1011,80 zł. Należy pamiętać, że mimo obniżenia świadczenia nie może być ono mniejsze od jego gwarantowanej wysokości, która od 1 marca 2017 r. do 28 lutego wyniosła 520 zł.


Jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zawieszone. W roku rozliczeniowym 2017/2018 kwota graniczna wyniosła 2 833,10 zł miesięcznie a 33 997,20 zł rocznie.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.