• <
BOTA_2023

W kwietniu rusza nabór wniosków w programie Południowy Bałtyk 2014-2020

31.03.2015 14:15 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska W kwietniu rusza nabór wniosków w programie Południowy Bałtyk 2014-2020

Partnerzy portalu

W kwietniu rusza nabór wniosków w programie Południowy Bałtyk 2014-2020 - GospodarkaMorska.pl

Program ma celu wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, zachowanie i ochronę środowiska naturalnego, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu infrastruktury sieciowej.

Na program składa się pięć elementów, odpowiadających zidentyfikowanym wartościom i wyzwaniom. Oscylują one wokół założeń tematycznych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i opierają się o „zielony” i „niebieski" filar gospodarki:

  • Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku.
  • Oś Priorytetowa 2: Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturalnego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu.
  • Oś Priorytetowa 3: Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego „niebieskiego” i „zielonego” transportu.
  • Oś Priorytetowa 4: Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” gospodarki obszaru.
  • Oś Priorytetowa 5: Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu.

O dofinansowanie mogą starać się projekty mające charakter międzynarodowy. Jednocześnie jego beneficjenci muszą spełnić dwie z czterech zasad współpracy: wspólne opracowanie projektu, jego zespołowa realizacja, wspólny personel realizujący projekt oraz jego wspólne finansowanie. Z beneficjów programu korzystać mogą władze lokalne i regionalne oraz ich zrzeszenia, instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje badawczo-rozwojowe, stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP posiadające osobowość prawną, izby handlowe, organizacje wsparcia biznesu, firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit) zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką środowiskową i energetyczną, organizacje pozarządowe.

Po więcej informacji odsyłamy Państwa na stronę EWT.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.