• <
urząd_morski_gdynia_2021

Rewolucja w organizacji i działaniu fiskusa - powstaje Krajowa Administracja Skarbowa

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Rewolucja w organizacji i działaniu fiskusa - powstaje Krajowa Administracja Skarbowa
Rewolucja w organizacji i działaniu fiskusa - powstaje Krajowa Administracja Skarbowa - GospodarkaMorska.pl

mk

14.12.2016 Źródło: własne

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz towarzysząca jej ustawa wprowadzająca KAS z dniem 1 marca 2017 roku przyniosą rewolucję w strukturach organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz modyfikują sposób prowadzenia przez nie postępowań. Reforma ma na celu skuteczniejszą walkę z oszustwami podatkowymi, zwiększenie skuteczności poboru należności podatkowych i celnych oraz obniżenie kosztów funkcjonowania administracji skarbowej.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej

Zamiast obecnej administracji podatkowej, skarbowej i celnej wprowadzona będzie jednolita Krajowa Administracja Skarbowa. Podporządkowana zostaje Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Większość kompetencji zarządczych przejmie Szef KAS, nadzorujący pracę wszystkich nowych organów. Naczelnicy Urzędów Celno-Skarbowych zastępują Dyrektorów Urzędu Kontroli Skarbowej i Naczelników Urzędów Celnych. Będą oni organami przeprowadzającymi w szczególności kontrole celno-skarbowe dotyczące realizowania obowiązków podatkowych oraz celnych. Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej zastępujący Dyrektorów Izb Celnych oraz Dyrektorów Izb Skarbowych sprawować będą w szczególności nadzór nad Naczelnikami Urzędów Celnych i Celno-Skarbowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej natomiast przejmie obowiązki związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Do Naczelników Urzędu Skarbowego należeć będzie tak jak do tej pory przed wszystkim pobór należności podatkowych oraz egzekucja administracyjna publicznoprawnych należności pieniężnych – w tym zakresie zmiany zasadniczo nie powinny mieć wpływu na bieżące rozliczeni podatników i płatników.

Nowa kontrola

Reforma ujednolica procedury podatkowe oraz unifikuje postępowania o podobnym charakterze. W tym celu ustawa wprowadza kontrolę celno-skarbową. Jej celem będzie w szczególności sprawdzanie przestrzegania przepisów poprzez analizę deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości rozliczeń podatkowych. Dodatkowo ustawa modyfikuje inne procedury podatkowe, takie jak audyt i czynności audytowe oraz urzędowe sprawdzenie, które to dostosowane zostaną do nowych realiów.

Walka z przestępcami podatkowymi

Krajowej Administracji Skarbowej przyznane zostają zadania związane z walką z przestępstwami popełnianymi przez oszustów podatkowych. Dodatkowo Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego prowadzić będzie postępowania karnoskarbowe, między innymi w związku z wykrytymi oszustwami podatkowymi (w szczególności z niezwykle szkodliwymi karuzelami podatkowymi).

W związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków, funkcjonariuszom zatrudnionym w KAS przyznano dodatkowe uprawnienia o charakterze kontrolnym oraz operacyjno–rozpoznawczym, np. prawo do dokonywania przeszukań czy prowadzenia podsłuchu. Przewidywane jest także wyposażenie wybranych funkcjonariuszy w środki przymusu bezpośredniego i broń palną.

Dostosowanie ustaw podatkowych

Utworzenie KAS powodować będzie także modyfikacje wielu innych ustaw m.in. Ordynacji podatkowej, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji czy o podatku akcyzowym.

dr Joanna Zawiejska-Rataj, starszy menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.

Zmiany związane z wprowadzeniem KAS będą miały znaczący wpływ na prawa i obowiązki wszystkich podatników. Po więcej informacji na temat reformy serdecznie zapraszamy na stronę Deloitte - Krajowa Administracja Skarbowa oraz zachęcamy do odsłuchania archiwalnego nagrania webcastu.

Podatki i prawo w branży morskiej i stoczniowej – sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.