• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polsko-rosyjskie rozmowy o Zalewie Wiślanym

Polsko-rosyjskie rozmowy o Zalewie Wiślanym - GospodarkaMorska.pl

mk

14.12.2016 Źródło: własne

Polska i Federacja Rosyjska ściśle współpracują w zakresie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. W ramach umowy cykliczne spotkania odbywa polsko-rosyjska Komisja Mieszana, gdzie prowadzi rozmowy o stanie zasobów ryb i sposobach zarządzania nimi.

Ochrona bioróżnorodności akwenu


6 i 7 grudnia 2016 r. odbyła się XVI już sesja polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej Zalewu Wiślanego. Posiedzenie poprzedziły spotkania grup roboczych, których celem była ocena stanu żywych zasobów ryb oraz możliwości ich odbudowy. Ważnym tematem była między innymi kontynuacja prac nad odtworzeniem populacji jesiotra ostronosego w wodach rzek Wisły, Pregoły i Niemna.

Zasoby leszcza i sandacza pod kontrolą

Obie strony wypracowały sposób zarządzania zasobami leszcza i sandacza na Zalewie Wiślanym na rok 2017. Na polskiej części akwenu jako maksymalną ilość sprzętu połowowego ustalono maksymalnie 6 tys. sztuk wontonów (GNS) - o długości jednej sieci 30-40 metrów bieżących. Natomiast strona rosyjska podtrzymała dotychczasowy sposób zarządzania zasobami, czyli poprzez ustalanie ogólnych kwot połowowych danych gatunków ryb możliwych do odłowienia w 2017 roku. W przypadku leszcza będzie to 290 ton, a sandacza - 150 ton.

Przyszłość węgorza w rękach Komisji Europejskiej

Ponadto strony rozmawiały o wspólnym dokumencie pt. "Transgraniczny plan gospodarowania zasobami węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w polsko-rosyjskiej strefie dorzecza Pregoły i Zalewu Wiślanego”. Obecnie oczekuje on na akceptację Komisji Europejskiej, która prawdopodobnie nastąpi w marcu 2017 r. Strona polska podkreśliła, że głównym warunkiem przyjęcia dokumentu jest pozytywna ocena naukowa, przeprowadzona przez ICES.

Rozmowy odbywają się w ramach umowy o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polski a rządem Federacji Rosyjskiej, zawartej 5 lipca 1995 r. W oparciu o nią powstała polsko-rosyjska Komisja Mieszana do spraw rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Posiedzenie XVI. sesji miało miejsce w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego. Spotkanie prowadził Janusz Wrona - dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ. Uczestnikami byli przedstawiciele obu stron z instytutów badawczych i administracji rybackiej.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.