• <

NFOŚiGW: 200 mln zł na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach

ew

04.04.2018 09:30 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska NFOŚiGW: 200 mln zł na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach

Partnerzy portalu

NFOŚiGW: 200 mln zł na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach - GospodarkaMorska.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 200 mln zł z Funduszu Spójności na systemy gospodarowania wodami opadowymi w miastach - podał w środę Fundusz. Dodał, że o dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (JST) od 30 kwietnia do 31 sierpnia.

Jak poinformował NFOŚiGW, Fundusz w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska po raz trzeci dofinansuje projekty, które mają na celu zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach miejskich.

"Jednym z istotniejszych problemów na obszarach zurbanizowanych w zakresie gospodarowania wodami są – występujące w coraz większym stopniu – podtopienia wynikające z braku możliwości zagospodarowania wód opadowych. Problem ten potęguje brak odpowiedniej ilości tzw. zielonej oraz błękitnej infrastruktury, czyli sposobów zagospodarowania wód deszczowych polegających na wykorzystaniu materiałów i metod wspierających powrót do naturalnych funkcji hydrologicznych na obszarach zurbanizowanych" - czytamy w komunikacie.

Poinformowano, że do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST.

"Wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, ale możliwa będzie również realizacja projektów w miastach, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km kw. (poza miastami zlokalizowanymi w województwie łódzkim i dolnośląskim) oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa według stanu na dzień 31 października 2016 r." - napisano w komunikacie.

Fundusz poinformował, że pomoc otrzymają projekty dotyczące m.in. budowy, rozbudowy lub remontu: sieci kanalizacji deszczowej (w tym infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania lub oczyszczania wód opadowych) oraz zbiorników wód opadowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym na przykład urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody). "Na unijne pieniądze mogą też liczyć przedsięwzięcia polegające na likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody (na przykład ażurowych lub żwirowych)" - podano.

Jak zaznaczono, poziom współfinansowania w formie dotacji wyniesie maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Dodano, że lista projektów wybranych do dofinansowania powinna być znana w pierwszym kwartale 2019 r.

Fundusz podał, że dotąd "w zakresie 5. typu projektów działania 2.1 POIIŚ 2014-2020 odbyły się dwa nabory konkursowe, w wyniku których zawarto 19 umów na kwotę unijnego dofinansowania w wysokości ok. 573 mln zł".

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.