• <
urząd_morski_gdynia_2021

Minister Witkowski o żegludze śródlądowej i portach morskich na Konferencji nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Minister Witkowski o żegludze śródlądowej i portach morskich na Konferencji nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu
Minister Witkowski o żegludze śródlądowej i portach morskich na Konferencji nt. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

23.11.2018 Źródło: własne

21 listopada wiceminister Grzegorz Witkowski wziął udział w konferencji konsultacyjnej poświęconej projektowi Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko.

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad proponowanymi zapisami dokumentu, który obejmuje wszystkie sektory transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy, morski, wodny śródlądowy oraz miejski i intermodalny. Co ważne, w strategii transport wodny śródlądowy został uwzględniony jako integralna część krajowego systemu transportowego.

– W Polsce transport wodny śródlądowy, pomimo aktualnie niskiego udziału w łącznych przewozach towarowych, może odgrywać istotną rolę w wybranych segmentach rynku, szczególnie w obsłudze portów w Gdańsku, Szczecinie i Świnoujściu, a także w przewozach międzynarodowych w relacji m.in. z Niemcami, Czechami  i Białorusią – mówił podczas swojego wystąpienia minister Witkowski.

Podsekretarz stanu w MGMiŻŚ podkreślał także rolę polskich portów morskich, które są ważnymi ogniwami wielu łańcuchów logistycznych, nieraz obejmujących odległe regiony geograficzne. – Ich prawidłowe funkcjonowanie i rozwój są po prostu niezbędne dla gospodarki – podkreślał.

Minister Witkowski wskazał także na wysokość należności budżetowych z tytułu ceł, podatków i akcyzy, naliczanych w oddziałach celnych funkcjonujących na ich terenie, a także stopień zaangażowania portów w obsługę procesów gospodarczych, jakie dokonywane są w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Zaplecze polskich portów morskich obejmuje także m.in. Republikę Czeską, Słowację, Węgry, Białoruś i zachodnią Ukrainę – przypomniał.

Według danych Krajowej Administracji Skarbowej, w roku 2017 należności celno-podatkowe (VAT, cła, akcyza) z tytułu odprawy ładunków w morskich granicznych oddziałach celnych wyniosły ok. 24,6 mld PLN (tj. ok. 7,0 % zrealizowanych dochodów budżetu państwa w analizowanym roku). Wartość statystyczna towaru szacowana była na ok. 86,5 mld PLN. – Te dane potwierdzają, jak ważne z punktu widzenia całej gospodarki narodowej jest funkcjonowanie i rozwój polskich portów morskich – zaakcentował minister Witkowski.

– Poprzez integrację gałęzi transportu możliwe jest osiąganie wielu wspólnych efektów - z pożytkiem dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska naturalnego – podkreślił na zakończenie.

Zakończenie procesu konsultacji społecznych w sprawie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko zaplanowano na 14 grudnia 2018 r.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.