• <
pge_baltica_390x100_duży

Minister Jacek Czaputowicz w Krakowie o przyszłości Europy

pc/msz.gov.pl

07.09.2018 11:31 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Minister Jacek Czaputowicz w Krakowie o przyszłości Europy

Partnerzy portalu

Minister Jacek Czaputowicz w Krakowie o przyszłości Europy - GospodarkaMorska.pl

Celem rządu premiera Mateusza Morawieckiego, celem Polski jest silna, demokratyczna i sprawna Unia Europejska - powiedział minister Jacek Czaputowicz podczas konsultacji obywatelskich Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej (RODM) w Krakowie.

W trakcie spotkania szef polskiej dyplomacji zaprezentował polskie spojrzenie na przyszłość Unii Europejskiej, także w kontekście roli państw Europy Środkowej, w tym Grupy Wyszehradzkiej, w UE. Minister Czaputowicz zauważył, że przystąpienie do Unii przyniosło Polsce wiele korzyści gospodarczych, politycznych i społecznych, co z kolei ma swoje odzwierciedlenie w wysokim poparciu społecznym dla naszego członkostwa w UE. - Unia Europejska wymaga jednak reform, by zapobiegać kryzysom i przygotować się na nowe wyzwania – podkreślił szef MSZ zaznaczając, że pierwszym zadaniem Unii jest zdobycie politycznego poparcia obywateli dla swoich działań. – Naszym celem jest silna Unia Europejska, taka która sprosta stawianym przed nią wyzwaniom. Silna Unia to taka która ma poparcie obywateli Unii Europejskiej, silnie zakorzenione wartości, taka która ma silny mandat demokratyczny – dodał.
 
Minister Czaputowicz wyraził przekonanie, że silna, suwerenna Polska jest potrzebna wspólnocie demokratycznych państw, jaką stanowi UE. Zaznaczył przy tym, że nasz kraj potrzebuje z kolei tej wspólnoty. – Polska  potrzebuje stabilnej, elastycznej, respektującej prawa swoich członków Unii Europejskiej, która jest silna siłą swych państw, wolna wolnością jej obywateli i bogata różnorodnością jej narodów – zaznaczył.

W trakcie swojego wystąpienia minister Czaputowicz podkreślił także kluczowe znaczenie regionu Europy Środkowo-Wschodniej w polityce europejskiej, a także szczególne znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. – Główny obszar współpracy V4 to wpływanie na kształt polityki i agendy europejskiej, zabieganie, aby odzwierciedlała ona w zrównoważony sposób potrzeby i uwarunkowania tak zróżnicowanego składu członkowskiego UE – przypomniał szef MSZ.  Nawiązując do współpracy regionalnej minister Czaputowicz odniósł się również do Inicjatywy Trójmorza - jednego z priorytetowych projektów polskiej polityki zagranicznej, który ma na celu m.in. wzmocnienie spójności gospodarczo-społecznej całej UE. - Inicjatywa Trójmorza nie powinna być postrzegana jako inicjatywa konkurencyjna wobec UE. Ona jest realizowana w ramach UE – wyjaśnił.

– Współpraca europejska jest dla nas wszystkich newralgicznym wymiarem budowania dobrobytu i bezpieczeństwa – podsumował szef polskiej dyplomacji, podkreślając jednocześnie, że Polska jest ważną częścią Unii Europejskiej i dyskusja o przyszłości UE musi to uwzględniać.

Po swoim wystąpieniu minister Czaputowicz wziął udział w dyskusji ze zgromadzonymi gośćmi moderowanej przez dr Piotra Bajora z Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podstawową ideą konsultacji obywatelskich na temat przyszłości Unii Europejskiej, organizowanych przez sieć 15 Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, jest otwarta debata z obywatelami oraz wspólne wypracowanie wizji UE. Propozycje uzyskane od obywateli zostaną podsumowane w sprawozdaniach krajowych i posłużą za część raportu dla szefów państw i rządów Unii Europejskiej.

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.