• <
urząd_morski_gdynia_2021

Mechanizm MRV Unii Europejskiej dotyczące monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków

09.02.2016 11:33 Źródło: własne
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Mechanizm MRV Unii Europejskiej dotyczące monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków
Mechanizm MRV Unii Europejskiej dotyczące monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 ze statków - GospodarkaMorska.pl

Podstawowym celem rozporządzenia jest ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) emisji CO2 ze statków w ramach 1 lipca 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE
pierwszego etapu wieloetapowego podejścia do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie ma zastosowanie do statków o pojemności brutto powyżej 5000 i odnosi się do emisji CO2 ze statków w trakcie ich rejsów z ostatniego portu zawinięcia do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz rejsów z portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii do następnego portu zawinięcia, jak również w obrębie portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii.

Wymogi rozporządzenia nie obejmują okrętów wojennych, okrętów wojennych floty pomocniczej, statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb, drewnianych statków o prostej konstrukcji, statków o napędzie innym niż mechaniczny oraz statków rządowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia:


Do dnia 31 sierpnia 2017 r. właściciele statków, inne organizacje lub osoby, które przejęły od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia weryfikatorom, w odniesieniu do każdego swojego statku, Planu Monitorowania emisji CO2, wskazującego jedną z następujących czterech metod monitorowania:

    a) wykorzystanie dokumentów dostawy paliwa,
    b) monitorowanie zbiorników z olejem bunkrowym na statku,
    c) wykorzystanie przepływomierzy do pomiarów paliwa w odnoszących się do  nich  procesów spalania, lub
    d) bezpośrednie pomiary emisji CO2,

wybraną dla potrzeb monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przekazywania innych istotnych informacji związanych z ograniczaniem emisji na statku.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, wykorzystując Plan Monitorowania, są zobowiązani do monitorowania emisji CO2 z każdego statku w każdym rejsie i w okresach rocznych, stosując w tym celu odpowiednią metodę określania emisji CO2 i obliczając jej poziom.
     
Począwszy od 2019 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom odpowiednich państw bandery raportu emisji dotyczącego emisji CO2 oraz innych istotnych informacji z całego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do każdego statku, za który ponoszą odpowiedzialność, który to raport został uznany za satysfakcjonujący przez weryfikatora.

Polski Rejestr Statków S.A., spełniając wymagania Komisji Europejskiej w przypadku powierzenia roli weryfikatora  systemu MRW będzie brał udział w następujących procesach:

    sprawdzania planów monitorowania,
    weryfikacji raportów emisji,
    uczestniczenia w kontaktach z właścicielami i operatorami statków pływających pod polską banderą oraz
    wystawiania wymaganych dokumentów zgodności.

Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy Polskiego Rejestru Statków dla dostosowania statków do wymagań rozporządzenia oferuje armatorom usługi doradztwa technicznego, zatwierdzania okrętowej dokumentacji technicznej i certyfikacji dodatkowych urządzeń i systemów pomiaru paliwa określonych w rozporządzeniu w metodzie - c) lub systemów pomiaru emisji CO2 – określonych w metodzie d).

Na życzenie zainteresowanych stron Polski Rejestr Statków będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie przystosowania statków do nowych wymogów.

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.