• <
pge_baltica_390x100_duży

Kwieciński: Strategia Karpacka zacieśni współpracę między krajami

pc

05.09.2018 19:43 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Kwieciński: Strategia Karpacka zacieśni współpracę między krajami

Partnerzy portalu

Kwieciński: Strategia Karpacka zacieśni współpracę między krajami - GospodarkaMorska.pl

Po dwóch latach przygotowań podpisujemy deklarację współpracy w ramach tzw. Strategii Karpackiej – powiedział w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak wyjaśnił kraje, które podpisały deklarację, mają ściśle współpracować np. rozbudowując infrastrukturę komunikacyjną, turystyczną, ekologiczną.

Deklarację podpisali na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy: minister Kwieciński, a także wicepremier i minister finansów Węgier Mihaly Varga, wicepremier Ukrainy Stepan Kubiw oraz dyrektor Centralnego Organu Koordynującego w Biurze ds. Inwestycji i Informatyzacji Słowacji Denis Żilakov.

Deklaracja – jak zaznaczył Kwieciński – rozpoczyna kolejny etap współpracy tzw. Regionu Karpackiego. Jej celem ma być m.in. podniesienie konkurencyjności tych obszarów i podniesienie standardów życia mieszkańców.

Strategia Karpacka pozwoli na ściślejszą współpracę państw regionu w różnych obszarach. Docelowo ma stać się unijną strategią makroregionalną, co oznacza, że powstanie po uzgodnieniach pomiędzy Komisją Europejską a zainteresowanymi państwami. Polska jest autorem projektu strategii.

Minister Kwieciński ocenił, że głównym celem strategii jest zmiana sposobu postrzegania Karpat, dziś widzianego jako makroregion peryferyjny. „Karpaty łączą różne regiony

i państwa na wielu płaszczyznach: geograficznej, etnologicznej, kulinarnej, przyrodniczej, historycznej, turystycznej. Trzeba tylko te porozrzucane puzzle uporządkować i stworzyć platformę współpracy. Tym właśnie będzie Strategia Karpacka” – powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie resortu.

Kwieciński powiedział w Krynicy, że „jednym z naszych priorytetów (Strategii Karpackiej - PAP) jest utrzymanie dziedzictwa kulturowego – jednego z najcenniejszych skarbów tego regionu.

Dodał też, że prace nad budową strategii wymagają czasu, ponieważ potrzebna jest np. decyzja Rady Europejskiej. Minister podkreślił, że np. Strategia Bałtycka powstawała ok. 6 lat. Zaznaczył jednak, że kraje nie będą czekać aż tak długo i wiele projektów będzie powstawać wcześniej. Tak jak np. projekt Via Carpatia. Korzyści z przyjęcia Strategii Karpackiej to między innymi dostęp do środków w budżecie UE.

Obecnie w budowę Strategii Karpackiej zaangażowanych jest pięć krajów: Polska, Węgry, Słowacja, Ukraina a także Rumunia. W przyszłości – powiedział minister - mogą dołączyć również Czechy, Serbia, Mołdawia i Austria.

Strategia Karpacka ma szansę stać się piątą strategią makroregionalną UE i drugą górską (po strategii alpejskiej). Takie strategie to ważny element europejskiej współpracy terytorialnej w UE. Strategia Karpacka wzmacniałaby współpracę w osi północ-południe jednocześnie będąc częścią inicjatywy Trójmorza. Aktualnie UE ma 4 strategie makroregionalne: Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (2009), Strategia UE dla Regionu Dunaju (2011), Strategia UE dla Regionu Adriatycko-Jońskiego (2014), Strategia UE dla Regionu Alpejskiego (2015).

legal_marine_mateusz_romowicz_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.