• <

Jędrysek: Podnoszenie świadomości społecznej o inwestycjach geologiczno-górniczych jest istotne

pc

23.05.2018 20:58 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Jędrysek: Podnoszenie świadomości społecznej o inwestycjach geologiczno-górniczych jest istotne

Partnerzy portalu

Jędrysek: Podnoszenie świadomości społecznej o inwestycjach geologiczno-górniczych jest istotne - GospodarkaMorska.pl

Istotne jest podnoszenie świadomości społecznej na temat inwestycji geologiczno-górniczych i pokazywanie zalet ich realizacji – uważa wiceminister środowiska, Mariusz Orion Jędrysek, który środę w Kielcach uczestniczył w regionalnej konferencji konsultacyjnej, dotyczącej Polityki Surowcowej Państwa.

W stolicy województwa świętokrzyskiego zorganizowano ósme z cyklu regionalnych spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu "Polityki Surowcowej Państwa" (PSP), poświęcone VI. z jej filarów - „Upowszechnianie wiedzy o geologii, górnictwie i surowcach mineralnych". Wzięli w nim udział m. in. przedstawiciele rządu, parlamentarzyści i eksperci.

Jędrysek podkreślił podczas konferencji prasowej, że w wielu miejscach kraju występują bardzo bogate zasoby surowców, ale ze względu na społeczne niezrozumienie - wynikające najczęściej z niewiedzy – "społeczeństwo odwraca się tyłem do tego rodzaju inwestycji". "Zwykle po zrekultywowaniu tereny są lepsze, bogatsze biologicznie niż przed rozpoczęciem działalności geologiczno-górniczej, natomiast złe doświadczenia okresu PRL czy wcześniejszego – gdzie były rzeczywiście poważne degradacje środowiskowe - spowodowały, że społeczeństwo jest negatywie nastawione" – ocenił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Geolog Kraju.

Jak zaznaczył, przykładem występowania większej bioróżnorodności w miejscach, gdzie wcześniej prowadzono działalność górniczą, są np. zrekultywowane obszary wybycia siarki, piasku czy żwiru. Wskazał, że zwykle są to akweny wodne, czasem obiekty sportowe – tereny do jazdy konnej czy strzelnice.

Jędrysek dodał, iż chciałby, aby jednym z efektów konsultacji i wypracowanych strategii do przygotowania polityki (surowcowej – PAP), było dużo większe przyzwolenie społeczne, na inwestycje geologiczno-górnicze. "Ale nie w oparciu o przymusy, tylko w oparciu o wypracowane zachęty i wiedzę. Wiedzę społeczną, że to co tu będzie, ta inwestycja da +takie a takie+ efekty ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i inne w regionie" – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że najbogatsze gminy w Polsce, to zwykle gminy górnicze. "To pokazuje potencjał, jaki drzemie pod ziemią. I wszędzie on jest, tylko trzeba odpowiednio o niego zadbać - spowodować, żeby nie było zabudowy terenów, w których są złoża. Bo z tego będzie korzystało całe społeczeństwo – przede wszystkim lokalne" - dodał Jędrysek.

Jak wskazywał niezbędna jest edukacja oraz tworzenie ośrodków edukacji geologicznej i surowcowej, przedstawianie zagadnień w mediach.

Jędrysek mówił też o konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego związanego z geologią i górnictwem, które rozwija też turystykę.

Zaprezentowany jesienią ub. roku projekt Polityki Surowcowej Państwa jest efektem pracy międzyresortowego zespołu, którego przewodniczącym jest Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek, przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych trafił do przewidzianych na około rok konsultacji społecznych. Podlega równocześnie rozbudowie - o załączniki czy rządowe programy (np. przyjęty w ub. roku Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów).

PSP jest teraz konsultowana podczas regionalnych konferencji, które - jak podkreślił Mariusz Orion Jędrysek - mają służyć udoskonaleniu projektu.

Według resortu środowiska wejście w życie PSP ma mieć znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej.

Wypracowany dotąd projekt polityki surowcowej zawiera m.in. plan działań zmierzających w tym zakresie do świadomego oddziaływania na gospodarkę; ma także stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa np. na nagłe zmiany na światowym rynku surowców.

Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju.

Efektem realizacji PSP mają być m.in.: wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk międzynarodowych.

Konsultacje odbyły się już m.in. w Krakowie, Katowicach, Toruniu, Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, a kolejne zaplanowano m. in. w Gdańsku, Poznaniu i Rzeszowie.

Partnerzy portalu

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,14% 23 maj
 Cynk 3776,00 $ tona 0,59% 23 maj
 Aluminium 2962,00 $ tona 1,09% 23 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.