• <
urząd_morski_gdynia_2021

CBOS: Ponad 50 proc. Polaków za aktywną rolą państwa w gospodarce

pc

11.10.2017 14:36 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska CBOS: Ponad 50 proc. Polaków za aktywną rolą państwa w gospodarce
CBOS: Ponad 50 proc. Polaków za aktywną rolą państwa w gospodarce - GospodarkaMorska.pl

Ponad połowa ankietowanych Polaków opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce - wynika z badania CBOS "Rola państwa w gospodarce". Ponad 50 proc. respondentów uważa też, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym.

"Ponad połowa badanych opowiada się za aktywną rolą państwa w gospodarce, a do najważniejszych sposobów oddziaływania na gospodarkę ankietowani zaliczają: wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu, stwarzanie dobrych ram prawnych dla funkcjonowania gospodarki, dbanie o rozwój gospodarczy i finanse publiczne" - czytamy w komunikacie.

Opinię, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce wyraziło 58 proc. ankietowanych, podczas gdy 32 proc. uznało, że "im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej".

Jak podkreślono, ponad połowa respondentów uważa, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a opinie te idą w parze z poglądem, że państwo powinno odgrywać aktywną rolę w gospodarce.

W odczuciu respondentów bardzo ważnym obszarem oddziaływania państwa na gospodarkę jest wspieranie przedsiębiorczości (20 proc.). Część ankietowanych mówiła w tym kontekście o firmach ogólnie (12 proc.), inni podkreślali, że państwo powinno wspierać przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa (7 proc), jeszcze inni postulowali wspieranie głównie polskich firm (2 proc.).

Jak podkreślono, "ankietowani mówili ogólnie o stymulowaniu przedsiębiorczości bądź też wymieniali szczegółowe rozwiązania – ograniczanie biurokracji, ułatwienia w zakładaniu firm, tańsze kredyty dla rozpoczynających działalność gospodarczą".

Respondenci postulowali m.in. wprowadzenie rozwiązań mających bezpośredni związek z rozwojem przedsiębiorczości, lecz dotyczących również innych sfer, np. obniżenia podatków. Najczęściej wymienianym rodzajem podatku był VAT (6 proc.), uproszczenia prawa gospodarczego i systemu podatkowego, a jednocześnie spowodowania, by funkcjonujące przepisy nie zmieniały się często i były bardziej przewidywalne (4 proc.) . Rozwiązania te dotyczą także rozwoju inwestycji, które wymieniło 4 proc. badanych.

Zdaniem ankietowanych, do priorytetowych zadań państwa w sferze gospodarki należy przeciwdziałanie bezrobociu (11 proc.) oraz "dbanie o rozwój gospodarczy, dobry stan finansów publicznych, niski deficyt, stwarzanie dobrych ram dla funkcjonowania gospodarki" (11 proc.).

Ponad połowa badanych (56 proc.) jest zdania, że nasza gospodarka w zbyt małym stopniu oparta jest na kapitale krajowym, a trzech na dziesięciu wyraża przekonanie, że "nie ma znaczenia, na jakim kapitale oparta jest nasza gospodarka, gdyż nie ma on narodowości".

Ankietowani powyżej 45. roku życia, badani z wykształceniem co najwyżej średnim, a także mieszkańcy wsi oraz miast od 20 tys. do 100 tys. mieszkańców częściej niż pozostali pozytywny stan naszej gospodarki przypisują działaniom obecnego rządu. Z kolei ankietowani w wieku 25–34 lata, mieszkańcy największych miast oraz absolwenci wyższych uczelni uważają, że stan ten "jest wynikiem innych czynników".

urząd_morski_szczecin_prawo_polityka_lewy_2021
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39475,00 $ tona -1,13% 2 gru
 Cynk 3293,00 $ tona -0,06% 2 gru
 Aluminium 2654,00 $ tona -0,56% 2 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.